Avatar

ตลาดบริการทางการเงินในเอเชียค่อนข้างจะซับซ้อน ผู้กำหนดนโยบาย หน่วยงานกำกับควบคุม และลูกค้าสร้างแรงกดดันแก่บรรดาธนาคารทั่วไป แม้แต่ธนาคารที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนาน เพื่อให้ธนาคารเหล่านั้นปรับปรุงขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นในแง่ความปลอดภัย ในช่วงปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญและกดดันให้บรรดาผู้นำตลาดต้องคิดทบทวนใหม่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเครือข่ายทั้งระบบ

ปัจจุบัน พนักงานขององค์กรต้องการความยืดหยุ่นในการทำงาน ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ที่พวกเขาใช้ และแอปพลิเคชันที่ใช้งาน ลูกค้าต้องการประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีขึ้นบนอุปกรณ์โทรศัพท์ เดสก์ท็อป และตู้บริการตนเองรวมถึงสาขาของธนาคาร ความต้องการเหล่านี้ทำให้ธนาคารต่างๆ ยอมรับว่าการค้าขายทั้งหมดกำลังย้ายไปสู่ระบบคลาวด์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แน่นอนว่า ธนาคารทราบดีว่าระบบคลาวด์ไม่ใช่แค่ปลายทาง แต่เป็นการเดินทางไปสู่อนาคตของระบบดิจิทัลที่ยืดหยุ่น รองรับการปรับขนาดได้ และคล่องตัวมากขึ้น

เพื่อรับรู้ในประโยชน์ที่สมบูรณ์ของสถานะในอนาคตดังกล่าว ธนาคารจำเป็นต้องดำเนินการสองประการ ประการแรก พวกเขาจะต้องอัปเกรดเครือข่ายของพวกเขา และประการที่สองพวกเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยของพวกเขา ซึ่งปัจจุบันจะเกี่ยวข้องกับ การปรับใช้ SASE ลูกค้าของเรารายหนึ่งเป็นธนาคารชั้นนำในเอเชีย ได้ตัดสินใจเข้าสู่เส้นทางเพื่อดำเนินการทั้งสองอย่างดังกล่าวพร้อมกัน

ลูกค้าของเรามีพนักงานจำนวนมาก ที่สำนักงานใหญ่และสาขาต่างๆ พนักงานใช้งานทั้งแอปพลิเคชันการธนาคารและอุปกรณ์ส่วนบุคคลรวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้บริโภค นอกจากนี้ พวกเขายังใช้วิดีโอมากมายเพื่อการทำงานร่วมกัน เรียนรู้ และแม้แต่เพื่อผ่อนคลาย ที่สำนักงานสาขาและตู้บริการตนเอง ลูกค้าต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก่อให้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชันการธนาคารที่สำคัญ รวมถึงประสบการณ์โดยรวมเนื่องจากปริมาณการใช้ระบบที่พุ่งสูงอย่างมากอาจส่งผลให้เกิดปัญหาแบนด์วิธ และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เรายังไม่แม้แต่จะเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับข้อกังวลด้านการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับจากพนักงานหรือความต้องการระบบเฝ้าตรวจสอบและระบบอัตโนมัติในแบบแผนเชิงรวมของทุกสิ่งเมื่อองค์กรกำลังเดินทางไปสู่เป้าหมายความสำเร็จกับระบบคลาวด์ด้วยซ้ำ

โชคดีที่ลูกค้ายังไม่วิตกกังวลกับสิ่งเหล่านี้ พวกเขาแก้ปัญหาโดยมุ่งเน้นที่ระบบคลาวด์และบรรลุเป้าหมายสถานะอนาคตตามวิสัยทัศน์ของพวกเขา

ภาพรวมขนาดใหญ่: การบรรจบสู่ชัยชนะด้วย SASE

SASE มาจากคำว่า Secure Access Service Edge และประกอบด้วยส่วนประกอบ SD-WAN และการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายแบบเนทีฟคลาวด์ เช่น CASB (Cloud Access Security Broker), FWaaS (Firewall as-a-Service), ZTNA (Zero Trust Network Access) เป็นต้น Gartner ได้ให้คำจำกัดความสำหรับ SASE ในปี 2019 และแบ่งปันวิสัยทัศน์การรักษาความปลอดภัยที่เหมาะกับยุคแห่งคลาวด์ และเมื่อองค์กรธุรกิจได้ผนวกรวมส่วนประกอบเหล่านี้เข้าด้วยกัน พวกเขาตระหนักว่าการชนะด้วย SASE จำเป็นต้องคิดใหม่เกี่ยวกับภาพรวมขนาดใหญ่

การปรับใช้โซลูชันด้านการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายรวมเพื่อให้การป้องกันที่ดีในเชิงทฤษฎีแล้วนำมาปะติดปะต่อรวมกันไม่ได้ให้ประสิทธิภาพที่เพียงพอในโลกความเป็นจริง และส่งผลให้เกิดการล่าช้าที่สำคัญในการระบุและการตอบสนองต่อภัยคุกคามต่างๆ

วิธีการชนะ ไม่ใช่แค่การปรับใช้ SASE แบบทีละส่วน แต่องค์กรจะต้องค้นหาบริษัทคู่ค้าที่สามารถนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมความต้องการรวมถึงมีแพลตฟอร์มที่ผูกโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันในลักษณะที่สามารถเฝ้าตรวจสอบผ่านเครือข่ายได้ รวมถึงให้ความสามารถในการทำการบำรุงรักษาแบบอัตโนมัติภายใต้กลุ่มสถาปัตยกรรมทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่มองหาวิธีการเร่งพัฒนาความก้าวหน้าสู่อนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยแอปพลิเคชันทางดิจิทัล บนระบบคลาวด์เป็นหลัก

ที่ Cisco เราเรียกสิ่งนี้ว่า ‘การรวมบรรจบกัน’ และเราเชื่อว่าองค์กรที่กำหนดเส้นทาง SASE ของพวกเขาด้วยภาพรวมขนาดใหญ่จะได้รับประโยชน์เหนือกว่าคู่แข่งอย่างแน่นอน ฉันได้แบ่งปันหลักการนี้ใน บล็อกโพสต์ ล่าสุดและฉันตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นองค์กรของลูกค้าคิดใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมถึงผู้นำระบบโทรคมนาคมที่กำลังเริ่มต้นสำรวจคุณค่าที่พวกเขาสามารถนำมาให้ลูกค้าในฐานะบริษัทคู่ค้าสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ในความเป็นจริง ลูกค้าภาคธนาคารในเอเชียที่เรากล่าวถึงก่อนหน้านี้ พบว่าการทำงานร่วมกับ บริษัทคู่ค้าด้านโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนการปรับใช้ SASE สามารถเป็นแรงผลักดันเพิ่มเติมสำหรับโครงการของพวกเขาในขณะที่ควบคุมค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้

วิธีการแบบเน้นผลลัพธ์เพื่อการรักษาความปลอดภัย

ความท้าทายที่ธนาคารกำลังเผชิญอยู่นั้นมีนัยสำคัญอย่างยิ่ง แต่โซลูชันที่ปรับใช้งานนั้นค่อนข้างง่าย และมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะต้องทำการร่วมกัน

ผู้ให้บริการะบบโทรคมนาคมได้ช่วยเหลือธนาคารด้วยโซลูชันของ Cisco โดยปรับใช้เครือข่าย SD-WAN เป็นครั้งแรกครอบคลุมเกือบ 1,500 สาขารวมถึงสำนักงานใหญ่ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ การเพิ่มขนาดแบนด์วิธเพื่อรองรับการใช้งานของพนักงานและลูกค้าได้ในทุกปริมาณความต้องการใช้ที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ด้วยเครือข่าย SD-WAN ธนาคารสามารถเพิ่มขนาดเครือข่ายเพื่อเสริมประสิทธิภาพของเครือข่าย MPLS ของพวกเขาด้วยอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้บริโภคเพื่อให้แบนด์วิธสูงขึ้นและความพร้อมบริการของไซต์ดีขึ้น รวมถึงลดเวลาหยุดทำงานของบริการ

เมื่อเชื่อมต่อระบบต่างๆ แล้ว พวกเขาได้ปรับใช้ชุดของโซลูชันด้านการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Cisco ที่ช่วยให้พวกเขาควบคุมเครือข่ายและรักษาความปลอดภัยในลักษณะทื่มีความหมายอย่างแท้จริง ขั้นสุดท้าย พวกเขาได้ทำ ‘การรวมบรรจบกัน’ เพื่อดึงทุกสิ่งมารวมกันบนแพลตฟอร์มเดียวจากของเรา ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถดูข้อมูลภาพรวมแบบครบวงจรของแอปพลิเคชันและบริการต่างๆ รวมถึงมีคุณสมบัติการทำงานระบบอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลาในการบำรุงรักษารวมไปถึงการป้องกัน (เวลาโดยเฉลี่ยในการตอบสนองภัยคุกคามลดลง)

เมื่อลูกค้ามีเครือข่ายที่ครอบคลุมทุกสาขาของพวกเขา ระบบอัตโนมัติภายใต้การปรับใช้นี้ช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก พวกเขาไม่จำเป็นต้องสร้างโค้ดสำหรับเราเตอร์ท้องถิ่นแต่ละตัวด้วยตัวเองเนื่องจากสามารถนำการตั้งค่าไปใช้เป็นนโยบายได้ภายในไม่กี่คลิก

เนื่องจากธนาคารมีการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ นี่เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สำหรับลูกค้าที่ต้องการลดข้อผิดพลาดของคนในระหว่างการปรับใช้เครือข่าย SD-WAN ทั่วทั้งองค์กรอย่างรวดเร็ว

จากมุมมองด้านการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากส่วนประกอบทุกอย่างจัดให้โดย Cisco ทุกสิ่งจะทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้การป้องกันที่สมบูรณ์ของ SASE ตามที่ให้คำมั่นต่อผู้นำในตลาด

แม้ว่าลูกค้าอาจได้บรรลุผลลัพธ์เดียวกันโดยการปรับใช้โซลูชันระบบเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยด้วยตัวพวกเขาเอง แต่การทำงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมจะให้ตัวเลือกการทำข้อตกลง ‘Managed Service Level Agreement – Enterprise Agreement (MSLA-EA) ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ช่วยให้โครงการขององค์กรโดยรวมมีความคุ้มค่าและรองรับการปรับขนาดได้ดีขึ้นเนื่องจากผู้ให้บริการระบบโทรคมนาคมเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการจัดการสิทธิ์การใช้งานและแบนด์วิธ

ที่สำคัญคือ ธนาคารสามารถปรับระบบเครือข่ายให้ทันสมัยและส่งมอบประสบการณ์ของพนักงานและลูกค้าตามความคาดหวังเมื่อข้อกังวลด้านประสบการณ์และการรักษาความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่สำคัญ แน่นอนว่าโครงการนี้สร้างความก้าวหน้าที่สำคัญแก่องค์กรในแง่ของวิสัยทัศน์ระบบคลาวด์และช่วยให้บรรลุเป้าหมายสถานะในอนาคตที่ซึ่งไม่เพียงมีความเป็นไดนามิกมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความยืดหยุ่นและเตรียมพร้อมเพื่อชัยชนะในยุคแห่งดิจิทัลได้ดีขึ้นด้วย

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มต้นด้วย SASE Convergence และการใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับระบบเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยของคุณ โปรดอ่านบทความอ้างอิง Gartner 2021 Strategic Roadmap for SASE Convergence