Ludzie

27 April 2021

LUDZIE

Badanie Cisco: praca hybrydowa wymaga silnej kultury organizacyjnej

Jak wynika z raportu Cisco Workforce of the Future, dla pracowników kluczowe są dobre doświadczenia obejmujące zarówno częstą i efektywną komunikację, jak i poczucie bycia docenionym oraz rozwój zawodowy. To obszary kultury pracy, które zdaniem polskich respondentów mają największe znaczenie.

4 March 2021

LUDZIE

Cisco Kraków kontynuuje rozwój i rozszerza działalność o nowe, strategiczne funkcje

Cisco Global Services Center w Krakowie zwiększa zakres usług o inżynierię oprogramowania (ang. software engineering) dla klientów Cisco AppDynamics w regionie EMEAR. Stanowi to kolejny krok na drodze rozwoju Cisco w Krakowie.

20 October 2020

LUDZIE

Najnowsze innowacje Cisco Webex: większa wydajność pracowników zdalnych i bezpieczny powrót do biur

Szereg ulepszeń w platformie Cisco Webex odpowiada na tę potrzebę, poprawiając doświadczenia użytkowników. Cisco prezentuje nowe czujniki, urządzenia oraz narzędzia analityczne zwiększające bezpieczeństwo powrotu do biur.

3 July 2019

LUDZIE

Pokolenie „Connected” w pracy – jak o nie zawalczyć?

Internet i social media to nieodłączny element życia młodych Polaków reprezentujących generację „Connected”, czyli pokolenie osób stale „podłączonych” do Internetu i na co dzień wykorzystujących social media do kontaktu nie tylko w sprawach prywatnych, ale i zawodowych. Co ciekawe, pojęcie to nie ma charakteru demograficznego. Pokoleniem „C” określa się osoby wychowane w erze cyfrowej, a więc przyjmuje się, że należą do niego zarówno Millenialsi, jak i „Zetki” (tzw. digital natives). Osoby te świetnie poruszają się w świecie wypełnionym nowinkami technologicznymi, dzięki czemu równolegle prowadzą życie wirtualne i realne. Charakteryzuje je również wysoka mobilność – młodzi cenią sobie elastyczność i możliwość wyboru miejsca zamieszkania.