Avatar

Najważniejsze informacje:

  • W krakowskim oddziale Cisco został otwarty dział wsparcia klientów Cisco AppDynamics z regionu EMEAR.
  • Kluczowe obszary rozwoju Cisco Kraków to oprogramowanie, Customer Experience (CX) i bezpieczeństwo.
  • Cisco już trzy lata z rzędu zajmuje pierwsze miejsce w rankingu najlepszych miejsc pracy w Polsce Great Place to Work.

Kraków, 4 marca 2021 r. – Cisco Global Services Center w Krakowie zwiększa zakres usług o inżynierię oprogramowania (ang. software engineering) dla klientów Cisco AppDynamics w regionie EMEAR. Stanowi to kolejny krok na drodze rozwoju Cisco w Krakowie.

Cisco otworzyło oddział w Krakowie 9 lat temu. Centrum świadczy usługi techniczne i biznesowe klientom, partnerom i pracownikom firmy w różnych obszarach, w tym: Customer Experience, finansów i operacji. Obecnie w Cisco Kraków pracuje ok. 2000 specjalistów.

 Cisco AppDynamics: Kraków zapewni wsparcie w zakresie inżynierii oprogramowania

W 2017 r. Cisco przejęło firmę AppDynamics, lidera w obszarze Application Performance Monitoring (APM), dostawcę kompletnej platformy umożliwiającej monitorowanie wydajności aplikacji. Dzięki tej akwizycji, klienci Cisco zyskali informacje w czasie rzeczywistym dotyczące działania aplikacji, procesów biznesowych i zachowań klientów. Na ich podstawie firmy mogą szybciej podejmować decyzje w coraz bardziej złożonym środowisku biznesowym, gdzie odpowiednie działanie aplikacji jest kluczowe dla sukcesu rynkowego.

Pandemia COVID-19 przyspieszyła projekty z zakresu cyfrowej transformacji. Aplikacje przestały być jednym z narzędzi wspierających biznes, a stały się kluczowym jego zasobem. Odpowiadają za to, w jaki sposób usługi są świadczone i konsumowane. Dzięki nim firmy tworzą relację pomiędzy marką i klientem.

Rolą zespołu wsparcia inżynierii oprogramowania AppDynamics w Krakowie jest dostarczanie klientom usług, które pomogą im z sukcesem wdrożyć i obsługiwać rozwiązania AppDynamics oraz zmaksymalizować zwrot z poczynionych inwestycji. Zespół współpracuje z inżynierami odpowiedzialnymi za oprogramowanie i infrastrukturę największych firm na świecie.

„Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem pasji i zaangażowania, z jakimi osoby w krakowskim oddziale Cisco podchodzą do współpracy z klientami. Zbudowaliśmy tu już spory zespół, składający się głównie z inżynierów oprogramowania i mamy plany dalszego jego powiększania w ciągu najbliższego roku, zarówno w ramach istniejących zespołów, jak i poprzez tworzenie nowych stanowisk” – powiedział Nick Bogaty, VP oraz Chief Revenue & Customer Officer w AppDynamics.

Obszary strategiczne: rozwój oprogramowania, bezpieczeństwo i Customer Experience

Kraków już od dawna jest kluczowym miejscem w globalnej strategii rozwoju Cisco. W 2012 roku było to małe biuro, w którym pracowało 80 osób. Obecnie w Krakowie mieści się nowoczesny kampus zatrudniający 2000 osób, co czyni stolicę małopolski największym ośrodkiem usług Cisco w całym regionie EMEAR.

„Rozwój oprogramowania, Customer Experience i bezpieczeństwo to obszary priorytetowe dla Cisco, które mają również strategiczne znaczenie dla nas w Krakowie. Naszym celem jest dalszy rozwój zgodnie z kierunkiem, w którym transformuje się cała organizacja” – powiedział Ramon Tancinco, Dyrektor Cisco Global Services Center w Krakowie. „Rozbudowując oddział o nowe funkcje, cieszymy się, że będziemy mogli zatrudnić specjalistów z dziedziny inżynierii i biznesu, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju polskiej gospodarki opartej na wiedzy. Jesteśmy zdeterminowani, aby w miarę rozwoju utrzymać dynamiczny charakter i inkluzywną kulturę organizacyjną naszego krakowskiego oddziału, ponieważ to właśnie na nich opiera się nasz sukces. Dzięki temu przez trzy lata z rzędu zajmowaliśmy pierwsze miejsce w rankingu Great Place to Work w Polsce”.

ENG:

Cisco Krakow continues to expand with new strategic functions

News summary:

  • Cisco AppDynamics opens EMEAR customer support hub on Cisco Krakow campus.
  • Software, Customer Experience (CX) and Security continue to be strategic growth areas for Cisco in Krakow.
  • Cisco has been named #1 Great Place to Work in Poland for 3 years in a row.

KRAKOW, Poland – March 4th, 2021 – Cisco Global Services Center in Krakow continues to expand with new strategic functions and adds software engineering support for Cisco AppDynamics customers in EMEAR to its scope of services.

Now in its ninth year of operation, the Cisco Global Services Center in Krakow provides technical and business services to customers, partners and Cisco employees across multiple functional groups, including Customer Experience, Finance and Operations. Approximately 2,000 people currently work at Cisco Krakow. 

Cisco AppDynamics: software engineering support delivered from Krakow

The latest addition to the variety of services delivered from Cisco Krakow is software engineering support for Cisco AppDynamics customers in EMEAR.

AppDynamics was acquired by Cisco in 2017 and is the world’s #1 Application Performance Monitoring (APM) solution and full-stack, business-centric observability platform. With AppDynamics, Cisco customers have real-time insights into application and business performance and user behavior, so they can make faster business decisions in an increasingly complex, software-driven world.

With the COVID-19 pandemic accelerating digital transformation projects, applications turned from being an extension of the businesses into the most important part of the business. Applications are how services are now delivered and consumed. It’s how companies build a relationship between their brand and their customers.

The role of AppDynamics’ software engineering support team in Krakow is to provide customers with services that help them successfully implement and operate AppDynamics solutions and maximize their return on investment. The team collaborates with software engineering and infrastructure teams from the largest companies in the world and is considered as a vital partner and an extension to their internal teams.

“We are hugely impressed by the passion and commitment people at Cisco Krakow have for customers. We’ve now built a sizeable team here, mostly software engineers, and we have plans to increase this further over the next year, both within existing teams and by opening up new business functions”, said Nick Bogaty, Vice President, Chief Revenue and Customer Officer at AppDynamics. 

Strategic areas: Software, Security, Customer Experience

Krakow is a key site in Cisco’s global strategy. What started in 2012 as a small office with 80 employees, is now a cutting-edge campus with 2000 people on board, which makes Krakow the biggest Cisco services site in EMEAR.

“Software, Customer Experience and Security are top priority areas for Cisco, and these are also strategic for us in Krakow. Our goal as a site is to evolve in alignment with the transformation of the company”, said Ramon Tancinco, Cisco Krakow Site Lead. “As we expand the site with new functions, we are excited to create employment opportunities for engineering and business professionals, while contributing to the knowledge economy in Poland. And as we grow, we’re determined to maintain our inclusive and dynamic culture, as that is ultimately what our success is based on and has earned us the number one Great Place to Work award in Poland for three years in a row”.