Avatar

Chcąc stawić czoła wyzwaniu ograniczenia wzrostu temperatury na świecie do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, Cisco zobowiązało się do wdrożenia strategii mającej na celu ograniczenie emisji CO2 w całym łańcuchu wartości.

Najważniejsze informacje:

 • Cisco zobowiązuje się do osiągnięcia neutralności węglowej do 2040 r. we wszystkich zakresach emisji (Scope 1, 2, 3), obejmujących korzystanie z produktów firmy, jej działalność operacyjną oraz łańcuch dostaw.
 • Jednocześnie Cisco zobowiązuje się do osiągnięcia neutralności węglowej dla wszystkich globalnych emisji z zakresu 1 i 2 (Scope 1 and Scope 2) do roku 2025.
 • Cisco ustanowi inne krótkoterminowe cele redukcji emisji dla swoich najbardziej istotnych źródeł emisji, wspierające osiągnięcie pełnej neutralności węglowej do 2040 r.

Warszawa, 13 września 2021 r. – Firma Cisco ogłosiła, że do 2040 r. zobowiązuje się zredukować do zera emisję gazów cieplarnianych we wszystkich trzech zakresach emisji zdefiniowanych w Grennhouse Gas (GHG) Protocol (Scope 1, 2, 3). Naukowcy szacują, że aby uniknąć najgorszych skutków zmian klimatycznych, najpóźniej do 2050 musimy osiągnąć neutralność węglową dla całej planety. Osiągnięcie zerowej emisji Cisco będzie wspierać przez realizację ambitnych celów krótkoterminowych, w tym uzyskanie neutralności węglowej dla wszystkich globalnych emisji z zakresu 1 i 2 do 2025 r.

Inne krótkoterminowe cele, obejmujące najbardziej złożone i istotne kategorie emisji z zakresu 3., który odnosi się m.in. do ponownego wykorzystania sprzedawanych produktów i emisji związanej z łańcuchem dostaw, zostaną ogłoszone w dalszej części 2021 r. Cisco będzie informować o postępach w corocznym raporcie – Corporate Social Responsibility Impact Report.

„Cisco pragnie zapewnić inkluzywną przyszłość dla wszystkich, a to wymaga, aby na naszej planecie dało się żyć” – mówi Fran Katsoudas, Chief People, Policy & Purpose Officer w Cisco. „Jako globalny lider technologii musimy wyznaczać standardy dla zrównoważonego biznesu, a także wspierać naszych klientów, partnerów i dostawców w ich wysiłkach mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.”

Cisco od 2008 roku wyznacza i realizuje cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w swoich zakładach i w całym łańcuchu dostaw. Działania Cisco mające na celu osiągnięcie neutralności węglowej obejmują:

 • Nieprzerwane zwiększanie efektywności energetycznej produktów firmy poprzez innowacje projektowe;
 • Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej;
 • Postawienie na hybrydowy model pracy;
 • Inwestycje w rozwiązania usuwania dwutlenku węgla;
 • Dalsze wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju i ekonomii obiegu zamkniętego (ang. circular economy) w ramach prowadzonego biznesu.

Od ponad 15 lat Cisco podejmuje działania na rzecz zrównoważonej przyszłości, które obejumują m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie ilości odpadów, tworzenie bardziej efektywnych produktów, a także wyznaczanie i osiąganie ambitnych celów.

 • Od 2008 r. firma wyznaczyła i osiągnęła cele w ramach 5-letniego planu ograniczenia emisji z zakresu 1 i 2. Obecny cel ograniczania emisji z zakresu 1 i 2 o 60 proc. do końca roku fiskalnego 2022 (w porównaniu z rokiem fiskalnym 2007), został zaakcepotowany przez Science Based Target initiative (SBTi) i jest realizowany zgodnie z planem.
 • W kilku krajach Cisco korzysta wyłącznie z energii odnawialnej. Firma przejdzie globalnie na energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych w przynajmniej 85 proc. do końca roku fiskalnego 2022.
 •  W zakresie 3, już w 2019 roku, firma zrealizowała plan ograniczenia emisji o milion ton metrycznych CO2 w ramach łańcucha dostaw. Stało się to o rok wcześniej niż planowano. Cel udało się zrealizować poprzez szereg działań, takich jak: zwiększenie transportu morskiego, przeprojektowanie opakowań produktów i implementacja zarządzania energią u partnerów produkcyjnych. Firma określiła nowy cel, jakim jest ograniczenie emisji związanej z łańcuchem dostaw w zakresie 3 o 30 proc. do roku fiskalnego 2030 (w porównaniu z rokiem fiskalnym 2019).
 • Cisco projektuje i zarządza produktami oraz ich opakowaniami w taki sposób, aby można było je ponownie wykorzystywać i naprawiać. Do 2025 r. firma planuje projektować wszystkie nowe produkty zgodnie z ideą Circular Design. Cisco nieprzerwanie świadczy i ulepsza swoje usługi z zakresu serwisowania, odbioru i ponownego wykorzystania. Inicjatywy te wspierają zobowiąznie, złożone przez dyrektora generalnego Chucka Robbinsa podczas World Economic Forum 2018, dotyczące umożliwienia klientom darmowego zwrotu używanych produktów, które następnie zostają odświeżone i zyskują drugie życie.

Dowiedz się więcej o działaniach Cisco na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości.