cisco insights

3 July 2019

LUDZIE

Pokolenie „Connected” w pracy – jak o nie zawalczyć?

Internet i social media to nieodłączny element życia młodych Polaków reprezentujących generację „Connected”, czyli pokolenie osób stale „podłączonych” do Internetu i na co dzień wykorzystujących social media do kontaktu nie tylko w sprawach prywatnych, ale i zawodowych. Co ciekawe, pojęcie to nie ma charakteru demograficznego. Pokoleniem „C” określa się osoby wychowane w erze cyfrowej, a więc przyjmuje się, że należą do niego zarówno Millenialsi, jak i „Zetki” (tzw. digital natives). Osoby te świetnie poruszają się w świecie wypełnionym nowinkami technologicznymi, dzięki czemu równolegle prowadzą życie wirtualne i realne. Charakteryzuje je również wysoka mobilność – młodzi cenią sobie elastyczność i możliwość wyboru miejsca zamieszkania.