Avatar

Najnowszy raport Cisco Hybrid Work Index (HWI) prezentuje, w jaki sposób nawyki użytkowników i technologia trwale wpłynęły na pracę w ciągu półtora roku trwania pandemii COVID-19. Wyniki badania, które będą aktualizowane co kwartał, wyraźnie pokazują, że pracownicy funkcjonujący w sposób hybrydowy oczekują elastyczności, dostępności i bezpieczeństwa. Jednocześnie firmy muszą mierzyć się z koniecznością zaspokojenia nowych potrzeb technologicznych w obliczu rosnących oczekiwań co do elastycznego i integrującego wszystkich środowiska pracy.

W ciągu ostatnich 18 miesięcy zarówno firmy, jak i osoby prywatne na całym świecie bardzo szybko dostosowały się do zmieniającego się środowiska. Obecnie, wraz z sukcesywnym otwieraniem biur, model hybrydowy staje się powoli normą, a pracownicy łączą pracę w biurze, w podróży i w domu. Na skutek tej zmiany powstało wiele wyzwań związanych z elastyczną polityką pracy, kulturą i dostosowaniem procesów na potrzeby wspierania hybrydowej siły roboczej oraz zapewnienia równości między pracownikami zdalnymi i stacjonarnymi. Teraz firmy muszą im stawić czoła.

„Jesteśmy w momencie, który może przedefiniować to, jak wygląda praca. Pracownicy na całym świecie chcą takiego miejsca pracy, które pozwoli jak najlepiej wykorzystać ich potencjał, a naszym obowiązkiem jako liderów biznesu jest nauczenie się, jak efektywnie ich w tym wspierać, niezależnie od tego, gdzie i w jakim modelu pracują” – powiedział Chuck Robbins, prezes i dyrektor generalny Cisco.

Hybrid Work Index to badanie, które łączy spostrzeżenia z ankiet przeprowadzonych wśród klientów z wewnętrznymi badaniami Cisco oraz globalnymi zanonimizowanymi danymi pochodzącymi z sieci, urządzeń końcowych i aplikacji.

Z badania HWI wyłoniło się kilka kluczowych wniosków, które mogą pomóc firmom zrozumieć jakie podejście powinny przyjąć, aby praca hybrydowa okazała się sukcesem w dłuższej perspektywie.

Kluczowe wnioski dla specjalistów ds. HR oraz osób odpowiedzialnych za zasoby ludzkie

  • Pracownicy chcą wyboru, a hybrydowy model pracy ma wpływ na ich lojalność: 64% uczestników badania Cisco zgadza się z twierdzeniem, że możliwość pracy zdalnej ma bezpośredni wpływ na to, czy zostaną w danej organizacji. Nie wiadomo jednak czy pracodawcy docenią potencjał pracy hybrydowej: tylko 47% ankietowanych uważa, że ich firma pozwoli na wybór pracy z dowolnego miejsca zamiast obecności w biurze w najbliższych 6-12 miesiącach.
  • Elastyczność i dobrostan są kluczowe dla pracy hybrydowej: Zdecydowana większość respondentów zgadza się z twierdzeniem, że zdrowie i dobrostan, obok elastycznych warunków pracy, nie podlegają dla nich negocjacjom, w momencie, gdy wkraczamy w erę pracy hybrydowej.
  • Praca hybrydowa sprawiła, że więcej spotkań odbywa się w biegu: Przed pandemią zaledwie 9% uczestników spotkań dołączało do nich z urządzeń mobilnych. Obecnie, w dobie pracy hybrydowej, odsetek ten uległ potrojeniu i wynosi 27%. 
  • Spotkań jest coraz więcej, ale nie wszyscy „uczestniczą” w nich w ten sam sposób: Na całym świecie, za pośrednictwem aplikacji Cisco Webex, odbywa się ponad 61 milionów spotkań miesięcznie. W każdym z nich prawdopodobnie zabiera głos tylko około połowa (48%) osób. Zależy to od: wielkości i efektywności spotkania, pytań mających zaangażować uczestników oraz tego, czy organizator przewidział alternatywne formy uczestnictwa. Jak wynika z szacunków Cisco, w 98% spotkań przynajmniej jedna osoba uczestniczy zdalnie. Organizacje muszą zadbać o zaangażowanie także tych użytkowników, aby czuli się oni równie komfortowo, jak osoby w biurze.
  • Elastyczne środowisko pracy oznacza większy dostęp do talentów: 82% uczestników badania zgadza się, że łączność internetowa jest kluczowa dla powrotu do normalności po pandemii COVID-19 oraz zapewnienia równego dostępu do pracy, edukacji i służby zdrowia. Łączność umożliwi ludziom podjęcie pracy dla każdej firmy na świecie, a organizacjom pozyskanie pracowników niezależnie od ich lokalizacji, języka, którym się posługują, statusu socjoekonomicznego czy stopnia zaawansowania technologicznego.
  •  Sztuczna inteligencja nie zabierze nam pracy, lecz pomoże kształtować jej przyszłość: ponad 200-proc. wzrost wykorzystania możliwości sztucznej inteligencji w rozwiązaniach komunikacyjnych od lipca do września 2021 r. wskazuje na dążenie ludzi do lepszego zaangażowania w spotkania. Nowe funkcje platform komunikacyjnych, takie jak redukcja szumów, automatyczne tłumaczenie i transkrypcje, ankietowanie na żywo czy rozpoznawanie gestów ułatwiają ludziom angażowanie się w rozmowę, niezależnie od tego, czy robią to wirtualnie, czy fizycznie w pokoju spotkań.

Kluczowe wnioski dla specjalistów ds. technologii

  • Wzrost cyberzagrożeń sprawia, że strategia bezpieczeństwa, w której użytkownik jest w centrum uwagi, zyskuje na znaczeniu: Próby uzyskania zdalnego dostępu do zasobów biznesu przez cyberprzestępców wzrosły 2,4-krotnie. We wrześniu 2021 r. zespoły pracujące w modelu hybrydowym odnotowały 100 milionów ataków dziennie, przeprowadzanych za pośrednictwem poczty e-mail. To pokazuje, jak ważne są rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, które powstrzymają nieuczciwych użytkowników, a jednocześnie pozwolą wykonywać swoje obowiązki pracownikom.
  • Przedsiębiorstwa postrzegają aplikacje do współpracy jako krytyczne zasoby w modelu hybrydowym: Aplikacje do współpracy są obecnie najczęściej monitorowanym pod kątem wydajności rodzajem programów na świecie.
  • Sieci domowe są obecnie jedną z najbardziej krytycznych części sieci korporacyjnej: od początku pandemii odnotowano dwukrotnie większy wzrost wykorzystania urządzeń wspierających telepracę w porównaniu z routerami dla małych i średnich firm.
  • Jednocześnie, zaczyna wracać praca stacjonarna: W porównaniu do stanu sprzed sześciu miesięcy, nastąpił 61% wzrost liczby urządzeń łączących się z biurowymi sieciami Wi-Fi. Prym wiedzie szkolnictwo wyższe, hotelarstwo oraz branża usług profesjonalnych.

Dane zaprezentowane w badaniu Hybrid Work Index pochodzą z aplikacji do współpracy (Cisco Webex), sieci (Cisco Meraki), systemów monitorowania jakości połączeń internetowych (ThousandEyes), a także platform bezpieczeństwa Cisco (Duo, Umbrella oraz grupy Talos). Ponadto w badaniu uwzględniono informacje pochodzące od pracowników Cisco, a także z ankiet przeprowadzonych przez firmy zewnętrzne wśród 39,000 respondentów z 34 krajów: CIO, decydentów z obszaru IT i innych pracowników.