Articles

7 November 2023

CYFRYZACJA

Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy i Cisco podpisały porozumienie o cyberbezpieczeństwie

Zawarte porozumienie jest elementem programu Cisco Country Digital Acceleration (CDA), wspierającego cyfrową transformację kraju poprzez określone inicjatywy w zakresie cyfryzacji, które przyspieszają rozwój gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i inwestycje w zrównoważony ekosystem innowacji, w celu umocnienia podstaw długotrwałego dobrobytu…

14 June 2023

SEKTOR PUBLICZNY

Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki oraz Cisco podpisały porozumienie w sprawie przyspieszenia cyfrowego

Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki oraz Cisco podpisały porozumienie w sprawie przyspieszenia cyfrowego