Avatar

Zawarte porozumienie jest elementem programu Cisco Country Digital Acceleration (CDA), wspierającego cyfrową transformację kraju poprzez określone inicjatywy w zakresie cyfryzacji, które przyspieszają rozwój gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i inwestycje w zrównoważony ekosystem innowacji, w celu umocnienia podstaw długotrwałego dobrobytu w kraju w erze cyfrowej.

Porozumienie podpisali Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego Prof. Stanisław Prusek oraz Dyrektor Generalny Cisco w Polsce Przemysław Kania. W realizacji porozumienia obie strony wspierać będzie doświadczona firma integratorska Sevenet, złoty partner Cisco.

Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy (GIG-PIB) to polska instytucja badawczo-rozwojowa, która działa w sektorze górnictwa i energetyki. Został założony w 1945 roku i ma swoją siedzibę w Katowicach. GIG-PIB jest jednym z najważniejszych instytutów górniczych w Polsce i pełni ważną rolę w badaniach i rozwoju w sektorze górniczym oraz energetycznym.

Jednym z rekomendowanych przez CDA obszarów jest przyspieszenie transformacji cyfrowej jednostek administracji publicznej, w tym efektywności sektora górniczego, poprzez wykorzystanie technologii IT. Podpisane porozumienie określa, w jaki sposób Cisco może wykorzystać swoje możliwości w zakresie cyberbezpieczeństwa, aby wspierać konkretny podmiot publiczny – w tym przypadku GIG-PIB.

Cele, jakie strony postawiły sobie w ramach porozumienia obejmują:

  • Współpracę w zakresie zapewnienia dodatkowego wsparcia w obszarze Cyberbezpieczeństwa i ochrony polskiego przemysłu górniczego
  • Wykorzystanie możliwości Cisco w obszarze Cyberbezpieczeństwa w celu dostarczenia szerokiego zakresu wiedzy i umiejętności, umożliwiającego Głównemu Instytutowi Górnictwa – Państwowemu Instytutowi Badawczemu (GIG-PIB) powstrzymywanie ataków cybernetycznych
  • Ulepszenie bezpieczeństwa polskiego przemysłu
  • Wspólne zbudowanie przykładowych scenariuszy i pomoc w ich testowaniu dla spółek z branży wydobywczej na wypadek zagrożenia atakiem z cyberprzestrzeni

W ramach współpracy, Cisco zapewni:

  • wykwalifikowanych trenerów mających na celu poprawę świadomości kadry zarządzającej firm z branży wydobywczej oraz podnoszenie ich kompetencji,
  • szkolenia dające możliwość podążania za światowymi trendami rozwoju technologii w zakresie cyberbezpieczeństwa przemysłowego,
  • pomoc w procesie polegający na przeprowadzeniu kontrolowanego ataku na system teleinformatyczny, mający na celu praktyczną ocenę bieżącego stanu bezpieczeństwa tego systemu, w szczególności obecności znanych podatności i odporności na próby przełamania zabezpieczeń.