Avatar

Zawarte porozumienie jest elementem programu Cisco Country Digital Acceleration (CDA), wspierającego cyfrową transformację kraju poprzez inicjatywy przyspieszające realizację rządowej agendy cyfrowej.

Porozumienie podpisali Dyrektor Informatycznego Centrum Edukacji i Nauki Marek Charążka oraz Dyrektor Generalny Cisco w Polsce Przemysław Kania.

Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki (ICEIN) jest państwową jednostką budżetową utworzoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, odpowiedzialną za zarządzanie centralnymi systemami informatycznymi dla systemów edukacyjnych w Polsce. ICEIN tworzy usługi i rozwiązania cyfrowe wspierające Ministerstwo Edukacji i Nauki, komisje egzaminacyjne, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i placówki oświatowe oraz uczniów.

Program Cisco Country Digital Acceleration (CDA) wspiera transformację kraju poprzez określone inicjatywy w zakresie cyfryzacji, które przyspieszają rozwój gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i inwestycje w zrównoważony ekosystem innowacji, w celu umocnienia podstaw długotrwałego dobrobytu w kraju w erze cyfrowej.

Jednym z rekomendowanych obszarów CDA jest przyspieszenie transformacji cyfrowej podmiotów rządowych, w tym wzmocnienie efektywności administracji publicznej poprzez wykorzystanie technologii informatycznych. Podpisane porozumienie określa, w jaki sposób Cisco może wykorzystać swoje możliwości w zakresie cyfryzacji, aby wspierać konkretny podmiot publiczny – w tym przypadku ICEIN.

Cele, jakie strony postawiły sobie w ramach porozumienia obejmują transfer wiedzy o technologiach pełnej obserwowalności stosu technologicznego (full-stack observability) pozwalający na:

  • monitorowanie wydajności i efektywności aplikacji ICEIN;
  • zwiększenie zdolności ICEIN do budowania, modernizacji i adaptacji aplikacji do zmieniających się wymagań prawnych, społecznych i technicznych;
  • zapewnienie odpowiedniej gwarancji poziomu usług dla aplikacji o znaczeniu krytycznym utrzymywanych przez ICEIN;
  • zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa aplikacji ICEIN poprzez stałe monitorowanie podatności aplikacji, zarządzanie podatnościami oraz budowanie zdolności do reagowania na potencjalne cyberataki;
  • promowanie nowych technologii w zakresie wydajności monitorowania i bezpieczeństwa aplikacji.