Avatar

 

Innoveren? Natuurlijk, maar hoe?

 

Wat kunnen de Nederlandse enterprises, onze grote ondernemingen, bereiken met digitale transformatie? Want veel van deze ondernemingen geloven dat deze transformatie nodig is. Tegelijk worstelen zij met de vraag: wat dan precies? De visie van Cisco op deze transformatie binnen de enterprise-sector leidt tot een andere benadering van innovatie dan voorheen.

 

We hebben een inventarisatie gemaakt van de vijftig grootste bedrijven van Nederland om te kijken welke daarvan het meest genegen zijn om hun digitale transformatie vorm te geven. Daarbij hebben we niet alleen gekeken naar omvang en omzet, maar ook of de enterprises op het punt staan actie te ondernemen op het gebied van digitalisering, een Internet of Things focus heeft en openstaat voor hulp van buiten. Verder hebben we gekeken naar welke sectoren hiervoor het meest in aanmerking komen en we zijn uitgekomen op enterprises in de financiële sector (banken), de agro- en foodindustrie, transport en manufacturing.

 

Ontkenningsfase

Tijdens onze inventarisatie heb ik gemerkt dat een flink aantal enterprises nog een (te) traditionele relatie met hun IT-leverancier hebben en ook een ‘do it yourself’ houding komt veel voor. Deze bedrijven hebben weinig interesse in samenwerking en de relatie gaat niet verder dan het leveren van producten die besteld worden. Ook zien we bedrijven nog steeds in de ontkenningsfase – zij verwachten helemaal niks van Internet of Things. Niettemin, zo’n 10 tot 20 procent wil graag innoveren en ziet in principe een rol voor het Internet of Things. Met een aantal hiervan bespreken we hoe we op een andere, veel intensievere manier kunnen samenwerken om de digitale transformatie vorm te geven en te versnellen.

 

Relatie essentieel

Het zal niemand verrassen dat óók als het om digitale transformatie gaat, het uiteindelijke doel de groei voor de enterprise is. Die groei kan via drie wegen worden bereikt: meer omzet, lagere kosten en vermindering van risico’s. Niets nieuws, maar de manier waarop is wél nieuw. Want voor ons als leverancier staan hier de relatie met de klant en de innovatie nu voorop. Die relatie is essentieel om tot een optimale afstemming tussen business en IT te komen, waarbij de strategie van de enterprise cruciaal is. Innovatie is immers niet ‘morgen’ gerealiseerd, daar gaat tijd overheen tussen een en drie jaar.

 

Drie niveaus van innovatie

Innovatie kan op drie niveaus plaatsvinden. Allereerst het inzetten van bestaande producten of diensten, die zijn voor de eindgebruikers wel degelijk nieuw en zijn in die zin innovatief. Vervolgens kan het gaan om een oplossing die voor bedrijf of de sector helemaal nieuw is, maar voor ons niet omdat we een vergelijkbare oplossing al geïmplementeerd hebben in een heel andere sector. Die oplossing dient dan als inspiratie voor innovatie. Het derde niveau betreft oplossingen die zowel voor het bedrijf als voor de IT-provider nieuw zijn. Dit is de heilige graal van de innovatie. Veel te veel bedrijven willen direct naar dit niveau. Geen wonder, want het is de meest sexy vorm van innovatie. Maar ook veruit de moeilijkste. Bovendien: de eerste en de tweede laag mogen niet vergeten worden!

 

De vonk is overgeslagen

Veel bedrijven geloven dat het kan: innoveren en digital transformeren. Ik merk dat de vonk is overgeslagen, maar dat er nog veel geworsteld wordt met de vraag: wat en hoe precies? Daarbij komt dat digitaliseringsinitiatieven absoluut support moeten hebben van de CIO én de CEO, waarbij wij kunnen helpen met afstemming tussen technologie en business. De komende maanden zal ik meer kunnen vertellen over concrete innovatie- en digitaliseringstrajecten bij Nederlandse enterprises, en ingaan op hoe die tot stand zijn gekomen, hoe ze verlopen en wat ze opleveren.

 

Marcel Cappetti, Director Enterprise Cisco Nederland

 

 

Originally Posted at: https://emear.thecisconetwork.com/site/content/lang/nl/id/5708