Webex Legislate

26 November 2020

SEKTOR PUBLICZNY

Nowe rozwiązania Cisco zwiększają bezpieczeństwo i usprawniają pracę organów legislacyjnych oraz sądowych

Nowe rozwiązania umożliwiają bezpieczne świadczenie usług wirtualnej administracji państwowej na wielu dotychczas niejednolitych pod względem technologicznym platformach.