Avatar

Pandemia udowodniła, że technologia ma kluczowe znaczenie nie tylko dla zapewnienia bezpiecznej łączności i produktywności, ale także umożliwienia przebiegu podstawowych procesów obywatelskich i demokratycznych w czasie kryzysu. Podczas pandemii COVID-19 lokalne i krajowe instytucje publiczne reagują, a także odpowiednio dostosowują sposób funkcjonowania, aby zdalnie świadczyć usługi i zapewnić ciągłość administracji państwowej. Aby wesprzeć organizacje rządowe i samorządowe w tym procesie, Cisco wprowadza rozwiązania, które umożliwią wymiarowi sprawiedliwości i organom ustawodawczym na całym świecie spełnianie ich kluczowych funkcji.

Nowe rozwiązania łączą technologię Cisco, między innymi wideokonferencje i zdalną komunikację w ramach Cisco Webex, z doświadczeniem i innowacyjnością organizacji Cisco Customer Experience (CX) oraz ekosystemem partnerów firmy. Aby przyspieszyć dostęp do tych narzędzi, Biuro Cisco ds. Finansowania Publicznego w jeszcze większym stopniu pomaga klientom i partnerom uzyskać dostęp do źródeł finansowania i przyspieszyć realizację projektów, które pomagają im służyć społecznościom w czasie pandemii.

Nowe rozwiązania umożliwiają bezpieczne świadczenie usług wirtualnej administracji państwowej na wielu dotychczas niejednolitych pod względem technologicznym platformach, aby zapewnić większą wydajność i obniżyć koszty związane z podróżami, jednocześnie zapewniając społeczeństwu bezpieczeństwo. Przed COVID-19 wiele organów państwowych miało obowiązek organizować osobiste spotkania, a przejście na pracę zdalną było dla wielu nowym doświadczeniem. Według najnowszego badania przeprowadzonego przez Cisco, ponad 50% pracowników administracji rządowej przewiduje pracę zdalną przez co najmniej osiem dni w miesiącu. Jednostki administracji na całym świecie muszą zapewnić efektywną współpracę przedstawicieli organów ustawodawczych, pracujących w pełni zdalnie lub hybrydowo, umożliwiając im bezpieczne zebrania przy jednoczesnym przestrzeganiu procedur wynikających z obowiązującego prawa i zwyczaju.

Webex Legislate to nowe, bezpieczne i specjalnie zaprojektowane rozwiązanie chmurowe, które rozszerza funkcje bezpieczeństwa i prywatności środowiska Webex. Nowe rozwiązanie spełnia bardzo szczegółowe wymagania światowych ustawodawców, zapewniając legislatorom pracującym zdalnie takie same doświadczenia jak wówczas, gdy byliby obecni na sali posiedzeń.

Cisco Webex Legislate zapewnia wsparcie:

 • legislatorom, którzy mogą skorzystać ze zintegrowanego i znanego im już produktu do wideokonferencji, wyposażonego w nowy pulpit nawigacyjny do wszystkich spraw związanych z administracją, takich jak przesłuchania, debaty i głosowania. Na przykład:
  • umożliwia debatowanie i głosowanie nad aktami prawnymi zgodnie z obowiązującymi zasadami, procedurami i normami przy wykorzystaniu odpowiednio dostosowanych funkcji głosowania,
  • umożliwia bezpieczne rozmowy w dodatkowych pokojach, odpowiadające rozmowom prowadzonych w ramach ugrupowań politycznych lub na sali obrad. Pokoje mogą być tworzone tymczasowo lub na stałe,
  • obsługuje tłumaczenia symultaniczne i wyświetlanie napisów, co ułatwia prowadzenie obrad w wielu językach.
 • moderatorom, którzy dzięki możliwości pełnej personalizacji Webex Legislate mogą ustalać zasady i procedury oraz przydzielać role poszczególnym organom. Oznacza to nadanie odpowiednich uprawnień przewodniczącym komisji, mówcom, legislatorom, pracownikom, obywatelom czy przedstawicielom prasy. Rozwiązanie zapewnia również dostęp do liczników czasu, szczegółową kontrolę wyciszenia uczestników rozmów i łatwiejsze zarządzanie porządkiem obrad.

Rozwiązanie Cisco Webex Legislate, zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie procesu legislacji, umożliwia:

 • pojedyncze logowanie z uwierzytelnianiem wieloskładnikowym,
 • weryfikację wizualną i werbalną z bezpiecznym przejściem do poczekalni w celu weryfikacji tożsamości głosujących,
 • nadzór na wszystkimi procedurami, w tym nad głosowaniem,
 • głosowanie anonimowe lub spersonalizowane, ze szczegółowymi statystykami w podziale na ugrupowania i osoby głosujące.

Rozwiązanie Webex Legislate zostało sfinansowane i opracowane w ramach programu Country Digital Acceleration (CDA) firmy Cisco we współpracy z irlandzkim integratorem i partnerem Cisco, firmą Davra. Program Cisco CDA, którym objęto 37 państwa na całym świecie, we współpracy z liderami rządów krajowych i samorządów zapewnia zrównoważone rozwiązania cyfrowe, które pomagają rozwiązywać problemy społeczne. Program CDA to wyjątkowa okazja dla partnerów Cisco do wspólnego opracowywania i wdrażania innowacji w rozwiązaniach technologicznych, zgodnych z krajowymi programami cyfryzacji. W ramach Webex Legislate partnerzy mogą wykorzystać środowisko programistyczne Webex do tworzenia na jego bazie niestandardowych aplikacji, które pomogą przyspieszyć wdrażanie technologii chmury przez ich klientów.

Ponadto Cisco uzyskało zgodę Federalnego Programu Zarządzania Ryzykiem i Autoryzacją (FedRAMP) na obsługę połączeń, wirtualnych spotkań i przesyłania wiadomości przy wykorzystaniu technologii Webex, umożliwiając pracownikom i współpracownikom federalnym korzystanie z zalet zdalnej pracy w chmurze w dowolnym miejscu, spełniając przy tym surowe wymagania obowiązujące w administracji państwowej. Funkcje te będą wkrótce dostępne w jednej aplikacji, ułatwiając użytkownikom, poza wymianą wiadomości, także prowadzenie rozmów i wideokonferencji oraz udostępnianie treści na urządzeniach wideo. Więcej informacji tutaj.

Cisco ogłosiło ponadto wprowadzenie rozwiązania Connected Justice – pierwszego opartego na najwyższych standardach rozwiązania wideo, które zapewnia kompleksowe, cyfrowe usługi dla sądów, zakładów karnych i zakładów poprawczych. COVID-19 sprawił, że niezwykle ważne stało się świadczenie usług o kluczowym znaczeniu bez kontaktu fizycznego. Partnerzy Cisco – firmy Cloverhound i TRACKtech – stworzyli spersonalizowane, połączone rozwiązania do wykorzystania w trzech głównych obszarach: w sądach, zakładach karnych i zakładach poprawczych. To rozwiązanie usprawnia współpracę pomiędzy poszczególnymi agencjami, umożliwia prowadzenie bieżącej działalności i może pomóc zmniejszyć wskaźniki recydywy.

Nowe rozwiązanie zapewnia wsparcie instytucjom takim jak:

 • Sądy:
  • W bezpieczny sposób łączy osoby mające spotkać się na sali rozpraw za pośrednictwem transmisji wideo w czasie rzeczywistym.
  • Dzięki współpracy z partnerem Cloverhound oferuje sądom możliwość przeprowadzania wirtualnych rozpraw za pośrednictwem zintegrowanego pulpitu informacyjnego, w którym funkcjonują wirtualne poczekalnie i dodatkowe pokoje. To dodatkowe usprawnienie, które przyspiesza pracę sądu.
  • Zapewnia wsparcie w zakresie hybrydowego trybu funkcjonowania sądu, dzięki czemu sędzia widzi zarówno osoby obecne wirtualnie, jaki i osobiście.
 • Zakłady karne:
  • Zapewnia możliwość sprawnej organizacji wirtualnych wizyt, dzięki uproszczonemu przepływowi pracy i doświadczeniu użytkownika. Nowe, specjalnie zaprojektowane przez Cisco CX oprogramowanie do planowania zostało stworzone na potrzeby właśnie tych instytucji.
  • Rozszerza i upraszcza zdalny dostęp do najważniejszych usług publicznych, takich jak udział w rozprawach, usługi telemedycyny i nauczanie na odległość.
 • Zakłady poprawcze:
  • Pomaga agencjom rządowym skuteczniej ograniczać przypadki recydywy, dzięki wsparciu resocjalizacyjnemu i nadzorowi, przy wykorzystaniu nowych, zaawansowanych rozwiązań mobilnych do prowadzenia nadzoru i zintegrowanego rozwiązania do zarządzania sprawami, opracowanego przez partnera Cisco TRACKtech.
  • Nowe rozwiązanie mobilne zapewnia większą efektywność obsługi spraw, powiadamia pracowników o niezgodnościach i pozwala im poświęcić czas na to, co jest najbardziej potrzebne.
  • Upraszcza świadczenie podstawowych usług wsparcia, takich jak zdalna rejestracja, prowadzenie teleterapii, wsparcie psychologiczne oraz usługi dla bezdomnych.
   • dzięki usłudze Webex Teams zintegrowanej z produktami TRACKtech, duży dystrykt sądowy w USA zwiększył sprawność obsługi spraw, organizując dziennie trzykrotnie więcej wirtualnych wizyt domowych.
   • dzięki wykorzystaniu urządzeń końcowych wideo Cisco w połączeniu z technologią od TRACKtech, dystrykt był w stanie zaoszczędzić równowartość całego rocznego budżetu na zarządzaniu flotą pojazdów.

„Technologia Cisco dla sądów, oparta na Webex i wykorzystująca jego bezpieczną infrastrukturę, to bardzo dobrze funkcjonujące rozwiązanie, dzięki któremu opinia publiczna przekonuje się, że wirtualne sale sądowe umożliwią działanie wymiaru sprawiedliwości nie tylko w czasie pandemii COVID-19, ale także w przyszłości” – powiedział Matthew Dietz, dyrektor ds. IT w hrabstwie Elkhart. „To rozwiązanie łatwe w obsłudze przez sędziów, które skutecznie służy obywatelom, pozwalając ludziom zrobić sobie 15-minutową przerwę na stawienie się na rozprawie zamiast spędzać pół dnia w sądzie”. 

Rozbudowane Biuro Cisco ds. Finansowania Publicznego

W tym roku firma Cisco podwoiła liczbę ekspertów, aby pomóc zagwarantować ciągłość działania administracji państwowych na całym świecie, zapewniając klientom wsparcie w poruszaniu się po programach i procesach. Eksperci Cisco mogą pomóc klientom przejść przez proces pozyskiwania środków, wskazując na potencjalne źródła finansowania projektów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zespół w rozszerzonym składzie wspiera tysiące klientów.

Dodatkowe materiały: