Webex Classrooms

4 September 2020

EDUKACJA

Cisco zwiększa możliwości bezpiecznej nauki na odległość w nowym roku szkolnym

Cisco przedstawia Webex Classrooms, platformę odpowiadającą na specyficzne potrzeby nauki online w klasach hybrydowych.