Avatar

Choć uczniowie w Polsce wrócili do klas wyposażonych w nowe środki bezpieczeństwa oraz dostosowanych do zachowania odpowiedniej odległości, to wciąż niepewna sytuacja pandemiczna może sprawić, że w przyszłości powrócą do nauki zdalnej lub w modelu mieszanym. Aby pomóc nauczycielom w dostosowaniu modelu nauczania do nowej rzeczywistości, Cisco przedstawia Webex Classrooms, platformę odpowiadającą na specyficzne potrzeby nauki online w klasach hybrydowych.

Warszawa, 4 września 2020 r. – Wirtualne sale lekcyjne Cisco Webex Classrooms to bezpieczne miejsce dla nauczycieli, uczniów i rodziców, które pozwala na bardziej naturalny kontakt. Zapewnia strukturę klas, w których można organizować zajęcia, przeglądać programy nauczania, planować i rozpoczynać lekcje, ale również np. organizować wirtualne dyżury, podczas których nauczyciele są do dyspozycji młodzieży oraz rodziców. Uczniowie mogą łatwo kontaktować się ze sobą lub po prostu uzyskać dostęp do zasobów edukacyjnych. Rodzice mogą natomiast uczestniczyć w wirtualnych zebraniach z kadrą pedagogiczną.

Ponadto Webex Classrooms współpracuje z Webex Meetings, tworząc hybrydowe rozwiązanie edukacyjne i umożliwiając łatwe rozmowy wideo. Szkoły na całym świecie używają Cisco Webex podczas nauki w modelu hybrydowym. Nowe możliwości Webex Meetings dla sektora edukacji wspierają nauczycieli, uczniów, rodziców oraz specjalistów IT w następujący sposób:

Dla nauczycieli: nowe funkcje Webex Meetings pozwalają skupić się na kształceniu uczniów:

  • Zamykanie drzwi do wirtualnej klasy. Automatyczne blokowanie dostępu do spotkań, aby tylko zalogowani użytkownicy i uczniowie mogli do nich dołączyć. To nauczyciel ustala zasady funkcjonujące w grupie – goście czekają w lobby, aż zostaną przyjęci lub w ogóle nie będą mogli dołączyć do spotkania, co pozwala na ich wcześniejszą weryfikację.
  • Pokoje dla „grup roboczych” dla lepszej nauki. Nauczyciele mają możliwość umieszczania uczestników w małych grupach w celu prowadzenia bardziej ukierunkowanych dyskusji wideo, gdzie mogą wspólnie dzielić się treściami i rozwiązywać problemy. Mogą również monitorować i przyłączać uczniów do pokoi w zależności od potrzeb lub wysyłać wiadomości, aby poinformować uczestników sesji o ważnych aktualizacjach czy zakończeniu danej części zajęć.
  • Porządek w klasie. Dzięki opcjom „twardego” wyciszenia nauczyciele mogą zadbać o to, aby nic nie rozpraszało uczniów i lepiej kontrolować wirtualną klasę. Dodatkowo uczniowie korzystający z funkcji podniesienia ręki znajdą się na samym szczycie listy uczestników, dzięki czemu żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi.
  • Energia i motywacja dla klasy. Dzięki urządzeniom Webex nauczyciele mogą w naturalny sposób poruszać się po klasie a urządzenia do prezentacji Webex skupiają się na osobie nauczyciela nie odwracając uwagi uczniów, którzy biorą udział w lekcji zdalnie.

Dla uczniów: uczniowie uczą się najlepiej w środowisku, które jest wciągające, przyjazne i pomaga im w nauce – bezpiecznie i bez ograniczeń.

  • Nauka w swoim własnym tempie. Webex Assistant for Meetings umożliwia sporządzanie transkrypcji na żywo podczas spotkania, dzięki czemu każdy może śledzić jego przebieg bez względu na styl nauki. Lekcje są nagrywane, więc w każdej chwili można łatwo wrócić i przejrzeć materiały.
  • Stały kontakt z przyjaciółmi ze szkoły. Dzięki Webex Teams uczniowie mogą wysyłać wiadomości, udostępniać treści, i dzwonić do członków grupy, z którymi pracują nad wspólnym projektem – wszystko to w ramach jednej aplikacji, dostępnej w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.

Dla rodziców: rodzice odgrywają ogromną rolę w procesie nauczania, pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji, przygotowywaniu się do sprawdzianów. Dlatego ważne jest, aby byli na bieżąco z tym co się dzieje w szkole.

  • Wirtualne zebrania rodziców i nauczycieli. Dzięki Webex Teams nauczyciele mogą łatwo tworzyć wirtualne przestrzenie do kontaktu z rodzicami, aby dzielić się informacjami o postępach w nauce ich dzieci, zadaniami i innymi treściami.
  • Lepszy sposób na odrabianie zadań domowych. Webex Assistant ułatwia przeglądanie notatek i najważniejszych wydarzeń w klasie, a nawet oglądanie nagrań z zajęć, aby śledzić postępy w programie nauczania i udzielać wsparcia w razie potrzeby.

Dla specjalistów IT odpowiedzialnych za edukację: Webex Classrooms pozwala stworzyć bezpieczne środowisko nauki dzięki:

  • Prostym i bezpiecznym rozwiązaniom gotowym do pracy od razu po zainstalowaniu. Webex obsługuje predefiniowane szablony edukacyjne i ustawienia zabezpieczeń dla wirtualnej klasy, dzięki czemu, łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej, można bezpiecznie skonfigurować wirtualną klasę.
  • Łatwej integracji z innymi narzędziami IT wykorzystywanymi w edukacji.

Dodatkowe materiały: