poufność danych

27 January 2022

BEZPIECZEńSTWO

Badanie Cisco: prywatność kluczowa dla organizacji na całym świecie

90 proc. respondentów przyznało, że prywatność jest dla nich imperatywem biznesowym. Najważniejsze informacje: Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych, Cisco publikuje wyniki badania „2022 Data Privacy Benchmark Study”, w którym wzięło udział prawie 5000 specjalistów z 27 krajów. Dla 90 proc. respondentów prywatność stanowi imperatyw biznesowy.…

8 October 2021

BEZPIECZEńSTWO

Badanie Cisco: Przejrzystość działań i kontrola korzystania z danych użytkowników fundamentami budowania zaufania

Cisco prezentuje raport z globalnego badania „2021 Consumer Privacy Survey”, w którym zwraca uwagę na potrzebę ochrony danych użytkowników.