Hypershield

18 April 2024

INNOWACJE

Cisco redefiniuje bezpieczeństwo centrów danych i chmury w erze AI

Cisco Hypershield oferuje przedsiębiorstwom hiperskalowalny poziom zabezpieczeń i łączności   Najważniejsze informacje: Cisco wspiera i chroni filar rewolucji AI – centra danych i chmury obliczeniowe w skali AI – aby zapewnić bezpieczeństwo każdej aplikacji i urządzenia bez względu na to, jak są rozproszone i połączone. We współczesnym wysoce rozproszonym…