Avatar

Warszawa, 2 czerwca 2023 – Cisco opublikowało dokument 2023 Global Networking Trends Report, w którym analizuje, w jaki sposób organizacje IT rozwijają swoją technologię sieciową, operacje i pulę talentów, aby napędzać transformację cyfrową i inicjatywy w środowisku wielochmurowym. Raport opiera się na ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2500 decydentów IT z całego świata.

2023 Global Networking Trends Report podkreśla kluczowe trendy i priorytety w biznesie i technologii, które będą miały wpływ na przyszłość sieci i rolę sieci w skutecznej strategii chmurowej.

1.) Praca hybrydowa wciąż stanowi wyzwanie dla firm pragnących bezpiecznej łączności. Era pracy zdalnej napędza potrzebę innowacji w zakresie dostępu pracowników do firmowych danych i zasobów rozproszonych w środowiskach wielochmurowych.

  • Pracownicy są zachęcani do powrotu do biur, jednak ponad 40% z nich nadal pracuje zdalnie w pełnym wymiarze godzin lub w trybie hybrydowym przez kilka dni w tygodniu.
  • Tradycyjne modele bezpieczeństwa stają się przestarzałe, powodując problemy dla specjalistów IT, przy czym ponad połowa z nich (51%) podkreśla zagrożenia bezpieczeństwa płynące z rozwiązań w chmurze, a 39% wskazuje wzrost liczby pracowników zdalnych jako główne wyzwania.
  • Przejście na rozwiązania chmurowe oraz wielochmurowe nabiera tempa. Jeśli chodzi o elastyczność biznesową, wiele osób nadal postrzega to środowisko jako odpowiedź na obecne wyzwania.
  • Firmy nadal wdrażają platformy chmurowe, a 78% respondentów badania stwierdziło, że ich organizacje planują hostować ponad 40% swoich obciążeń w chmurze do 2025 r., co daje wzrost o 15 pp.
  • Rośnie również popularność rozwiązań wielochmurowych. 42% specjalistów ds. chmury i sieci twierdzi, że bardziej elastyczne i skalowalne tworzenie aplikacji jest głównym powodem do korzystania z mutlicloud.
  • Zabezpieczenie dostępu użytkowników do aplikacji w chmurze znajduje się na szczycie listy wyzwań sieciowych w 2023 roku. Utrzymanie kompleksowej widoczności w całym łańcuchu dostarczania usług cyfrowych (np. między użytkownikiem a chmurą) w celu zapewnienia spójności aplikacji jest również głównym problemem wśród specjalistów IT w przedsiębiorstwach.
  • Zapewnienie bezpiecznego dostępu do aplikacji rozproszonych w środowiskach wielochmurowych jest głównym wyzwaniem wymienianym przez 41% specjalistów ds. sieci.
  • Uzyskanie kompleksowego wglądu w wydajność i bezpieczeństwo sieci, ponieważ coraz więcej ruchu pochodzi lub kończy się poza granicami sieci korporacyjnej, jest drugim najpopularniejszym problemem, wymienianym przez 37% respondentów.

Materiały dodatkowe: