Avatar

Kraków5 września 2019 r.  Prorektor AGH ds. Współpracy, prof. Jerzy Lis, oraz dyrektor generalny Cisco Polsce, Przemysław Kania, podpisali dziś list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy firmą Cisco, a Akademią Górniczo – Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Obie strony zadeklarowały podjęcie współpracy w zakresie zwiększenia efektywności kształcenia studentów oraz pracowników AGH, wspólnego opracowywania projektów innowacyjnych, występowania o ich finansowane ze źródeł zewnętrznych, organizowania praktyk dla studentów AGH w oddziałach Cisco i organizowania targów pracy, warsztatów, seminariów i konferencji 

 

AGH to wiodąca uczelnia techniczna w Polsce. Jesteśmy niezwykle dumni z faktu, że wraz z kadrą naukową AGH będziemy wspólnie określali tematy prac dyplomowych, inżynierskich, magisterskich oraz badawczych dla wybranych studentów i doktorantów uczelni. Nasza wspólna inicjatywa ma na celu jeszcze większe dostosowanie zakresu i tematyki badań oraz kierunków kształcenia na AGH do realiów współczesnej branży IT, tak aby studenci, absolwenci i doktoranci tej uczelni byli ważnym partnerem dla biznesu – powiedział Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco Polska.  

 

„Bardzo cieszymy się z zacieśnienia współpracy między AGH i firmą Cisco. Jako uczelnia jesteśmy zdania, że nauka i biznes powinny zawsze się uzupełniać i w tym przypadku odbędzie się to z obopólną korzyścią. Szczególnie ważne jest dla nas to, że nasi studenci będą mogli w praktyce poszerzać swoje umiejętności zdobyte w czasie zajęć. W końcu naszym celem jest kształcenie zgodne z oczekiwaniami rynku pracy” – podkreśla Prorektor AGH ds. Współpracy, prof. Jerzy Lis. 

 

Wspołpraca Cisco i AGH ma długą historię. Przykładem wspólnej inicjatywy jest Małopolska Chmura Edukacyjna, która dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii m.in. od Cisco zapewnia uczniom z mniejszych, odległych od Krakowa miejscowości w województwie małopolskim zdalny dostęp do wykładowców AGH oraz zasobów edukacyjnych uczelni. Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia skali cyfrowego wykluczenia, a także popularyzacji edukacji na kierunkach technicznych.  

 

W skali globalnej, Cisco od ponad 20 lat prowadzi program Networking Academy (NetAcad)Ten ogólnoświatowy projekt edukacyjny pozwala kształcić specjalistów, którzy poza zdobywaniem umiejętności technicznych zyskują również kompetencje związane z rozwojem innowacji, pomagając firmom stawiać czoła wyzwaniom cyfrowej transformacji. W Polsce Program Cisco Networking Academy został zainaugurowany w 2000 roku. Od tego czasu wzięło w nim udział niemal 180 tys. osób. Tylko w zeszłym roku w inicjatywę zaangażowało się ponad 400 uczelni wyższych i szkół średnich.  

 

NetAcad stanowi odpowiedź na problem niedoboru specjalistów IT na polskim rynku. Według szacunków, w branży technologicznej brakuje nawet 50 tys. pracowników. Podczas dzisiejszego spotkania przedstawiciele Cisco i AGH zgodnie stwierdzili, że tylko wykorzystanie potencjału jaki drzemie w polskiej młodzieży poprzez ścisłą współpracę uczelni wyższych i biznesu pozowli zapełnić tę lukę i napędzi rozwój technololgiczny, gospodarczy i społeczny.