Avatar

Det är enkelt att dras med i hajpen kring ny teknologi när vi ska blicka framåt, men verkligheten ute på svenska företag är ofta en annan. Ny teknologi kan inte få ett brett genomslag i en handvändning, utan strategier behöver utarbetas och förankras, infrastruktur och kompetens behöver komma på plats och pilotprojekt sjösättas. När vi på Cisco planerar för 2019 ser vi att året kommer att domineras av en teknologievolution snarare än en revolution.

De områden som kommer vara i fokus och dominera teknologiåret är Artificiell Intelligens (AI) och maskininlärning, utbyggnaden av 5G samt internets hisnande snabba utveckling. För svenska företag kommer det i huvudsak att handla om att ”på riktigt” börja implementera teknologierna i det vardagliga arbetet samt strategiskt planera för hur utvecklingen kommer att påverka verksamheten på sikt.

1. Internet växer bortom vår vildaste fantasi

Enligt senaste upplagan av Cisco Visual Networking Index (VNI 2018) kommer internettrafiken i världen att öka med 26 procent, bara under nästa år. Tittar vi på den kommande femårsperioden kommer internettrafiken att tredubblas, antalet internetanvändare öka från 3,4 miljarder (2017) till 4,8 miljarder (2018) och mer än 28 miljarder enheter och anslutningar kommer vara uppkopplade mot internet.

Den explosionsartade ökningen innebär att vi under år 2022 kommer att skicka mer data över internet än vad som gjorts sammanlagt under internets tidigare 32 år (beräknat på perioden 1984-2016). I takt med att antalet uppkopplade enheter på internet ökar så ökar även attackytorna, bara under 2019 förväntas antalet DDoS-attacker (så kallade överbelastningsattacker) öka med 14 procent.

2. AI och maskininlärning blir en del av vardagen

AI är ett ord som egentligen känns mer signifikativt för 2018, året då alla ville prata AI. Allmänheten har på allvar fått upp ögonen för teknologin genom högprofilerade projekt kring bland annat självkörande bilar och robotar som ser ut och agerar som människor. Och hajpen kring AI är välförtjänt, det är en teknologi som kommer att förändra såväl företag som samhälle, samt vår vardag. Men det är fortfarande ett stort arbete som behöver göras innan det blir verklighet.

I Sverige har vi en målsättning att bli världsledande gällande användning av AI-teknologier, och här kommer företagens förmåga att snabbt och strategiskt implementera teknologin i verksamheten vara avgörande för att nå den målsättningen. Idag har vi kommit en bit på vägen när det gäller att använda maskininlärning för att genomföra analyser och ta fram insikter ur stora mängder data samt använda teknik för att automatisera vissa arbetsuppgifter. Och det är helt rätt ände att börja i, men AI-teknologi omfattar så mycket mer och vi har bara påbörjat den här resan.

2019 blir inte året när AI får sitt breda genomslag, däremot kan det bli året där AI på allvar blir en del av vardagen ute på svenska företag.

3.Utbyggnaden av 5G-näten kommer igång på allvar

Även 5G-teknologin är i startblocken och 2019 kommer inte vara året då vi går över till 5G-nät, varken gemene man eller branschen i stort. Enligt VNI 2018 kommer tolv procent av den mobila internettrafiken ske via 5G år 2022. Det är endast fyra år bort, vilket indikerar att arbetet med 5G-näten kommer ta fart på allvar under det kommande året. Även de första telefonerna med stöd för 5G förväntas lanseras under 2019.

Blickar jag framåt skulle jag säga att 5G-teknologin kommer vara med på liknande trendspaningar för 2020, men att vi då känner oss mer redo att säga att ett brett genomslag ligger runt hörnet.

2019 – året då vi fortsätter prata säker digitalisering

Svenska organisationer i hela landet befinner sig idag på digitaliseringsresor. Men det är ingen underdrift att påstå att kommande års utveckling med ökat antal internetanvändare och anslutna enheter, ökad mängd internettrafik och AI- och 5G-teknologiernas genomslag kommer att ställa helt nya krav på organisationernas digitala infrastruktur och nätverk. Arkitekturen behöver i hög grad vara automatiserad, kunna förutspå och föreslå åtgärder och på egen hand optimera inställningar och funktionalitet.

Och detta är något som svenska företag behöver adressera redan idag för att inte hamna på efterkälken. På Cisco gillar vi att prata om säker digitalisering, till stor del handlar det om att jobba med en säker och intelligent plattform som bas i digitaliseringsarbetet. En plattform som stödjer en IT-miljö med flera olika moln och ger verksamheten möjlighet att använda data för att ta snabbare och bättre beslut. Helt enkelt framtidssäkra våra kunders verksamhet.

Så låt 2019 bli året då vi pratar säker digitalisering på riktigt.

/Per Samuelsson, Managing Director Cisco AB