Avatar

Under kommande femårsperiod kommer internettrafiken i världen att tredubblas och antalet användare öka från 3,4 miljarder (2017) till 4,8 miljarder (2022). Samtidigt kommer mer än 28 miljarder enheter och anslutningar vara uppkopplade mot internet år 2022 och 71 procent av all internettrafik att ske via trådlösa uppkopplingar. Detta visar den årligen återkommande rapporten Cisco Visual Networking Index (VNI 2018) som släpps idag och analyserar den globala internettrafiken.

VNI 2018 i fyra punkter

  • Internettrafiken kommer öka till totalt 396 exabytes (ca 425 201 716 381 gigabyte) i månaden år 2022. Det innebär att vi bara under 2022 kommer skicka mer data via internet än vad som gjorts sammanlagt under internets tidigare 32 år (1984–2016).
  • År 2022 kommer 60 procent (4,8 miljarder) av världens befolkning vara internetanvändare. I dag är ca 45 procent (3,4 miljarder) internetanvändare.
  • Från i dag till år 2022 beräknas den genomsnittliga bredbandshastigheten dubbleras, från 39.0 Mbps (2017) till 75.4 Mbps.
  • Video kommer utgöra 82 procent av all internettrafik år 2022.

Sverige snabbast – och välrustade för 5G

Rapporten visar att Sverige ligger i topp tillsammans med Japan och Sydkorea när det handlar om bredbandshastighet.

”Sverige ligger i topp när vi kollar på genomsnittlig bredbandshastighet. En viktig förklaring till detta är att vi ligger långt fram i arbetet med att tillgängliggöra fiberanslutningar. Samtidigt har vi även en hög mognadsgrad och en välutbyggd mobilinfrastruktur vilket ger oss lysande förutsättningar att fortsätta vara ett föregångsland även framöver när 5G-uppkopplingar på allvar tar plats på marknaden”, säger Erik Sohlman, Head of Architecture & Technology på Cisco Sverige.

Smartphones andel fortsätter att öka – och PC minskar

Smartphones betydelse för såväl privatpersoner som företags internetanvändning kommer fortsätta att öka och 2022 kommer smartphones utgöra 44 procent av internettrafiken i världen. År 2017 stod smartphones för 18 procent av internettrafiken. Den kraftiga tillväxten innebär att internettrafik via smartphones kommer vara större än internettrafiken via PC. Idag står PC för 41 procent av internettrafiken men år 2022 beräknas PC endast stå för 19 procent.

Antalet mobila enheter som är uppkopplade mot internet beräknas öka från 8,6 miljarder (2017) till 12,3 miljarder (2022), varav 422 miljoner kommer ha 5G-stöd. Närmare tolv procent av den mobila internettrafiken beräknas ske via 5G år 2022.

”I Sverige har vi av naturliga skäl inte samma stora ökning av antalet internetanvändare, däremot har vi fortsatt hög ökning av trafikvolym. Vi ser att trafikvolymen via mobila uppkopplingar ökar något kraftigare än trafikvolymen via trådbundna anslutningar. Det ställer fortsatt höga krav på våra telekomoperatörer att leverera snabba och säkra uppkopplingar”, säger Erik Sohlman.

Cyberhot ökar – dubbelt så många DDoS-attacker 2022

I takt med att antalet uppkopplade enheter på internet ökar så ökar även attackytorna. DDoS-attacker (så kallade överbelastningsattacker) beräknas öka med i genomsnitt 14 procent per år. Det innebär att 2022 kommer det ske 14,5 miljoner DDoS-attacker och en enskild attack kan komma att motsvara upp till 25 procent av ett lands internettrafik under själva attacken.

Internettrafik – igår och imorgon

År Genomsnittlig internettrafik
1992 100 GB per dag
1997 100 GB per timme
2002 100 GB per sekund
2007 2 000 GB per sekund
2017 46 600 GB per sekund
2022 150 700 GB per sekund

Läs mer om rapporten I det amerikanska pressmeddelandet.

 

Om Cisco

Cisco är det världsledande IT-företaget som har fått Internet att fungera sedan 1984. Våra medarbetare, produkter och partner hjälper samhället att säkert koppla upp och fånga morgondagens digitala möjligheter idag. Upptäck mer på http://www.cisco.se och följ oss gärna på Twitter på @CiscoSE

 

Presskontakt
Mattias Källman
mattias.kallman@axicom.com
+46 760 28 92 70