Avatar

AI-Enabled ICT Workforce Consortium zidentyfikuje nowe możliwości w zakresie przekwalifikowania i podnoszenia kompetencji

 

Najważniejsze informacje:

  • AI-Enabled ICT Workforce Consortium zostało powołane przez Cisco z udziałem firm Accenture, Eightfold, Google, IBM, Indeed, Intel, Microsoft i SAP. Konsorcjum oceni wpływ sztucznej inteligencji na zawody technologiczne i zidentyfikuje ścieżki rozwoju umiejętności dla tych ról, na które sztuczna inteligencja może mieć największy wpływ.
  • Katalizatorem utworzenia konsorcjum były prace działającej w ramach Rady UE-USA ds. Handlu i Technologii grupy roboczej Talent for Growth – w które zaangażowany był m.in. prezes i dyrektor generalny Cisco Chuck Robbins – oraz wkład amerykańskiego Departamentu Handlu.
  • Funkcje doradcze objęły m.in. Amerykańska Federacja Pracy, Kongres Organizacji Przemysłowych, CHAIN5, związek Communications Workers of America, Fundacja Digital Europe, Europejskie Stowarzyszenie Kształcenia Zawodowego EVTA, Khan Academy i SMEUnited.

 

Najważniejsze firmy branży technologicznej powołały AI-Enabled Information and Communication Technology Workforce Consortium. Oprócz Cisco, w działania nowo powołanej organizacji zaangażowane są Accenture, Eightfold, Google, IBM, Indeed, Intel, Microsoft i SAP. Wysiłki organizacji będą skoncentrowane na zapewnianiu możliwości podnoszenia umiejętności i przekwalifikowania w tych zawodach, które mogą być szczególnie narażone na konsekwencje rozwoju sztucznej inteligencji.

Celem konsorcjum jest ocena, w jaki sposób sztuczna inteligencja zmienia miejsca pracy i umiejętności niezbędne pracownikom, aby odnosili sukcesy. Zwieńczeniem pierwszej fazy prac będzie raport zawierający przydatne informacje dla liderów biznesu i pracowników. Ustalenia zawarte w raporcie będą miały na celu przedstawienie praktycznych spostrzeżeń i zaleceń pracodawcom, którzy szukają sposobów na przekwalifikowanie i podniesienie kwalifikacji swoich pracowników w ramach przygotowań do wdrażania środowisk obsługujących sztuczną inteligencję.

Członkowie konsorcjum reprezentują przekrój firm wprowadzających innowacje w obszarze sztucznej inteligencji, rozumiejących znaczenie popularyzacji AI. Poszczególni członkowie w przeszłości udokumentowali możliwości i wyzwania związane ze sztuczną inteligencją.

Inspiracją do działania były prace grupy roboczej Talent for Growth Rady UE-USA ds. Handlu i Technologii, w tym ścieżka doskonalenia umiejętności prowadzona przez prezesa i dyrektora generalnego Cisco, Chucka Robbinsa, jak również wkład Departamentu Handlu USA. Zadaniem Rady, powołanej w czerwcu 2021 r. przez prezydenta Joe Bidena, przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen i przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, jest promowanie konkurencyjności i stymulowanie koniunktury w relacjach transatlantyckich poprzez współpracę i demokratyczne podejście do handlu, technologii i bezpieczeństwa.

– Sztuczna inteligencja przyspiesza tempo globalnych zmian związanych z zatrudnieniem, stwarzając wielką okazję dla sektora prywatnego do pomocy pracownikom w podnoszeniu kompetencji i przekwalifikowywaniu się – powiedziała Francine Katsoudas, wiceprezes i dyrektor ds. ludzi, polityki i celów w Cisco. – Misją naszego konsorcjum jest dostarczenie organizacjom wiedzy na temat wpływu sztucznej inteligencji na siłę roboczą i wyposażenie pracowników w odpowiednie umiejętności. Z niecierpliwością czekamy na zaangażowanie innych interesariuszy – w tym rządów, organizacji pozarządowych i społeczności akademickiej – w ten ważny pierwszy krok w kierunku zapewnienia, że rewolucja AI nie pozostawi nikogo w tyle.

Wysiłki AI-Enabled ICT Workforce Consortium są odpowiedzią na krytyczne dla biznesu – i stale rosnące – zapotrzebowanie na pracowników wykwalifikowanych w różnych aspektach technologii AI, dysponujących m.in. umiejętnością wdrażania aplikacji AI w procesach biznesowych. Konsorcjum wykorzysta wiedzę i doświadczenie członków i doradców do rekomendowania i rozszerzania programów podnoszenia kompetencji, które są inkluzywne i korzystne dla wielu interesariuszy – studentów, osób zmieniających ścieżkę kariery, obecnych pracowników IT, pracodawców i edukatorów.

W pierwszej fazie prac zostanie oceniony wpływ sztucznej inteligencji na 56 specjalności w branży ICT. Role te obejmują 80 proc. spośród 45 wiodących zawodów w sektorze ICT, na które w okresie od lutego 2023 r. do lutego 2024 r. opublikowano najwięcej ofert pracy w Stanach Zjednoczonych i pięciu największych krajach europejskich pod względem liczby pracowników ICT według Indeed Hiring Lab (Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Holandia). Łączna liczba pracowników sektora ICT w tych krajach sięga 10 mln osób.

Firmy należące do konsorcjum powszechnie zdają sobie sprawę z pilności i znaczenia ich połączonych wysiłków w związku z przyspieszeniem rozwoju sztucznej inteligencji we wszystkich aspektach działalności i potrzebą inkluzywnej siły roboczej, dysponującej możliwościami utrzymania siebie i rodzin. Zobowiązują się do opracowania ścieżek dla pracowników szczególnie w tych obszarach, które będą w coraz większym stopniu integrować technologię sztucznej inteligencji.

W tym celu organizacja ustanowiła długofalowe cele w zakresie rozwoju umiejętności i programów szkoleniowych, aby pozytywnie wpłynąć na ponad 95 milionów osób na całym świecie w ciągu najbliższych 10 lat. Do wspomnianych celów należą:

  • Cisco – przeszkolenie 25 mln osób w zakresie cyberbezpieczeństwa i umiejętności cyfrowych do 2032 r.
  • IBM – przeszkolenie 30 mln osób w zakresie umiejętności cyfrowych, w tym 2 mln w zakresie sztucznej inteligencji, do 2030 r.
  • Intel – zapewnienie ponad 30 mln osób umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji na potrzeby obecnych i przyszłych miejsc pracy do 2030 r.
  • Microsoft – przeszkolenie i certyfikacja 10 mln osób z niedostatecznie rozwiniętych społeczności w zakresie poszukiwanych umiejętności cyfrowych, aby zapewnić im miejsca pracy i możliwości utrzymania w gospodarce cyfrowej, do 2025 r.
  • SAP – podniesienie umiejętności i dostosowywanie do obecnej sytuacji branżowej 2 mln osób na całym świecie do 2025 r.
  • Google – przeznaczenie 25 mln euro na wsparcie szkoleń i umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji dla mieszkańców całej Europy.