Avatar

Lublin, 12 grudnia 2023 r. – Wsparcie w zakresie nowych rozwiązań sieciowych oraz cyberbezpieczeństwa trafi w najbliższym czasie do lubelskich szkół. To efekt podpisanego dzisiaj (12 grudnia) porozumienia pomiędzy Miastem Lublin a Cisco.


– Cieszę się, że lubelska oświata otrzyma wparcie światowego lidera technologicznego, jakim jest Cisco. Dzięki podjętej współpracy będziemy mogli zapewnić naszym uczniom dostęp do wiedzy i nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, podnieść poziom kształcenia w zakresie kompetencji cyfrowych oraz zapewnić lubelskim szkołom konkurencyjność na rynku edukacyjnym – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

W ramach porozumienia, Cisco we współpracy z firmą Archer, przekaże Miastu rozwiązania sieciowe i cyberbezpieczeństwa, które pomogą w zarządzaniu infrastrukturą IT szkół w mieście i będą stanowić podstawę dla przyszłego standardu wyposażenia placówek oświatowych. Ponadto wybrane lubelskie branżowe szkoły średnie, kształcące w zawodach technik informatyk, otrzymają dodatkowe wsparcie, które pozwoli im w warunkach laboratoryjnych dalej rozwijać zaawansowane kompetencje cyfrowe uczniów. Zawarte porozumienie jest elementem programu Cisco Country Digital Acceleration (CDA), czyli długoterminowego partnerstwa strategicznego Cisco z władzami krajowymi i regionalnymi, kluczowymi sektorami gospodarki i środowiskiem akademickim, które pomaga przyspieszyć realizację programów cyfryzacji w danym państwie i otworzyć nowe możliwości dla jego firm i obywateli. Cisco CDA działa w 50 krajach na całym świecie, w tym w Polsce.

 Program Cisco CDA opiera się w Polsce na 3 kluczowych filarach: wzmacnianiu krajowego bezpieczeństwa cybernetycznego, transformacji cyfrowej kluczowych branż oraz rozwijaniu umiejętności cyfrowych. Włączenie Miasta Lublin do programu CDA i objęcie nim szkół w mieście, pomoże zrealizować podwójny cel: wzmocni infrastrukturę cyfrową i pomoże rozwinąć pulę talentów o odpowiednich umiejętnościach potrzebnych do transformacji cyfrowej naszego państwa – mówi Przemysław Kania, Dyrektor generalny Cisco w Polsce.

Jednym z głównych celów porozumienia jest praktyczny rozwój programu kształcenia w lubelskich szkołach oraz dostosowanie go do potrzeb cyfrowej gospodarki. Stąd Zespół Szkół Elektronicznych oraz Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego, mające status Cisco Networking Academy, otrzymają: sprzęt sieciowy wspierający pracę jednostki wraz niezbędnymi licencjami, wyposażenie laboratoriów informatycznych, wsparcie integratora systemów sieciowych w zakresie wdrożenia systemów w tych placówkach oraz dostęp do bazy wiedzy Cisco, by samodzielnie prowadzić zajęcia w ramach Akademii Cisco. Pomoc ta umożliwi lubelskim uczniom uczestnictwo w profesjonalnych kursach oraz uzyskanie certyfikatów firmy Cisco już w trakcie nauki w szkole. Zwiększy to szanse młodych ludzi na znalezienie atrakcyjnej pracy na rynku IT.

– Cisco to nasz zaufany partner technologiczny od ponad 15 lat. Rozwiązania firmy stanowią podstawę infrastruktury IT miasta, zaś eksperci Cisco są źródłem wiedzy o najnowszych technologiach, którą to wiedzą stale dzielą się z inżynierami miejskiego zespołu IT. Cieszymy się, że przystępując do programu Cisco Country Digital Acceleration, rozszerzymy naszą współpracę o kolejny ważny obszar, jakim jest wsparcie lubelskich szkół – mówi Grzegorz Hunicz, Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji UM Lublin.