Avatar

Najważniejsze informacje:

  • Cisco Partner Incentive ma nagradzać partnerów firmy za działania związane z oprogramowaniem, sprzętem i usługami Cisco oraz napędzać wzrost i budować wartość dla klientów.
  • Wiodące w branży doświadczenie w zarządzaniu relacjami z partnerami zostało dodatkowo wzbogacone o predykcyjne analizy oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym, aby pomóc partnerom zwiększyć przychody i rentowność.
  • Nowe specjalizacje w zakresie rozwiązań Internetu rzeczy (IoT) dla przemysłu, małych i średnich przedsiębiorstw oraz bezpiecznych sieci pomogą w dalszym różnicowaniu oferty partnerów.
  • Nowy Estymator Zrównoważonego Rozwoju pomoże partnerom Cisco kategorii Environmental Sustainability Specialized w dalszym budowaniu ich praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju.

CISCO PARTNER SUMMIT, MIAMI, 10 listopada 2023 r. – Podczas Cisco Partner Summit 2023 firma ogłosiła nowe możliwości, ulepszenia i narzędzia dla swojej rozległej społeczności partnerów. Ponieważ Cisco inwestuje w tworzenie większej wartości biznesowej w całym cyklu życia klienta, zainicjowało znaczącą ewolucję programu partnerskiego, aby nagradzać partnerów za sprzedaż sprzętu, oprogramowania i rozwiązań Cisco jako usługi. Aby wesprzeć konkurencyjność partnerów, w ciągu najbliższych dziewięciu miesięcy Cisco doda do sześciu nowych specjalizacji.

“Cisco Partner Incentive to największa zmiana, jaką wprowadziliśmy w programach motywacyjnych dla partnerów od ponad dekady. Jest to kolejny krok w ewolucji programu partnerskiego Cisco, która trwa od 2020 roku” – powiedział Marc Surplus, wiceprezes globalnej organizacji partnerskiej Cisco. “Rozszerzając pakiet specjalizacji Cisco w zakresie rozwiązań, pomagamy naszym partnerom wyróżnić się na rynku i wykazać się wiedzą specjalistyczną w zakresie technologii i rozwiązań poszukiwanych przez klientów”.

Cisco wprowadziło również kilka ulepszeń do Partner Experience Platform (PXP), dopasowanego do potrzeb partnerów portalu internetowego wspierającego produktywność, konkurencyjność, rentowność i strategię wejścia na rynek. PXP został wzbogacony o analizy predykcyjne oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym, które mogą pomóc partnerom w wyróżnieniu się na rynku i rozwijaniu ich działalności. Ulepszenia te uzupełnia odnowiony pulpit nawigacyjny, który zapewnia całościowy wgląd w działania i inwestycje, eliminując potrzebę korzystania z kosztownych narzędzi innych firm.

PXP wprowadzi również Estymator Zrównoważonego Rozwoju, dostępny wyłącznie dla partnerów specjalizujących się w działaniach na rzecz środowiska. Od 20 listopada 2023 r. Sustainability Estimator zapewni partnerom wgląd w szacowane oszczędności energii, redukcję emisji, redukcję kosztów i wpływ na środowisko, które klient może osiągnąć poprzez modernizację swojego sprzętu IT. Narzędzie jest również wspierane przez nową ścieżkę Sustainability Partner Journey z zasobami i materiałami pomocniczymi, aby pomóc partnerom w budowaniu ich praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Benefity dla partnerów dostosowane do wartości i sukcesów klienta

Cisco Partner Incentive, jako jeden prosty program, połączy elementy kilku najbardziej cenionych elementów programu partnerskiego Cisco. W myśl strategii Cisco związanej z przejściem na ofertę opartą w większym stopniu na oprogramowaniu i usługach, firma będzie nagradzać partnerów rabatami, aby stymulować przewidywalny i zyskowny wzrost. Biorąc pod uwagę wyniki biznesowe pożądane przez klientów i potrzebę maksymalizacji zwrotu z inwestycji IT klientów, zachęta będzie w szczególności wspierać pozyskiwanie nowych klientów, możliwości sprzedaży dodatkowej i krzyżowej. Wdrażany etapowo program Cisco Partner Incentive powinien rozpocząć się w drugiej połowie 2024 roku, zapewniając partnerom dużo czasu na przejście do nowych ram motywacyjnych.

Nowy program obejmie trzy ścieżki: 1) oferty jednorazowe, 2) oferty cykliczne i 3) wartość dla klienta. Partnerzy będą otrzymywać rabaty w oparciu o całkowitą wartość umowy zamkniętej sprzedaży, ukończenie działań mających na celu przyjęcie rozwiązania przez klientów oraz przyrost rocznej wartości umowy w miarę zwiększania liczby subskrypcji. Ponadto partnerzy będą mieli możliwość zdobycia premii za inwestycje we współpracę z Cisco lub sprzedaż rozwiązań. Program Cisco Partner Incentive będzie stanowił uzupełnienie niedawnych zmian wprowadzonych do systemu wynagradzania sprzedawców Cisco w celu lepszej obsługi klientów i zwiększenia spójności we wspólnym zdobywaniu rynku przez Cisco i partnerów.

Akcent na usługi zarządzane dla partnerów

Świadczone przez partnerów usługi zarządzane stanowią dla produktów Cisco całkowity rynek adresowalny o wartości 161 miliardów dolarów* (357 miliardów dolarów z uwzględnieniem usług partnerskich), przy czym oczekuje się, że do 2027 roku 46% sprzedaży firmy będzie realizowane w tymże modelu.

Aby umożliwić dostawcom usług zarządzanych (MSP z ang. Managed Service Providers) dostarczanie najwyższej jakości wsparcia, Cisco uruchomiło Partner Advanced Support z dodatkową korzyścią w postaci kierowanego dostępu do integracji API, które opierają się na istniejących usługach MSP. Dzięki szybszemu dostępowi do ekspertów i narzędzi w Cisco Technical Assistance Center (TAC) – globalnej organizacji, która zapewnia całodobowe, wielokrotnie nagradzane usługi wsparcia technicznego – Partner Advanced Support for MSPs umożliwia MSP oferowanie szybszego, wieloproduktowego wsparcia, analizy predykcyjnej i rozwiązywania problemów w celu skalowania modelu usług opartego na wynikach.

Opierając się na niedawno wprowadzonych Cisco Powered Managed Firewall, Intelligent Workspace i Private 5G, Cisco ogłosiło również, że zintegrowało Cisco Lifecycle Advantage (LCA) z Cisco PX Cloud, usprawniając liczbę narzędzi potrzebnych partnerom do uzyskania kompleksowego wglądu w dane dotyczące cyklu życia klienta. Dzięki tej integracji partnerzy będą mogli uzyskać dostęp do danych Success Tracks, aby przyspieszyć wyniki klientów i skrócić czas osiągnięcia celów dzięki cyfrowemu zaangażowaniu klientów pod wspólną marką.

Więcej specjalizacji

Specjalizacja Cisco dla małych firm została odświeżona i przemianowana na specjalizację dla małych i średnich firm (SMB). Nowa zawartość programu pokazuje zaangażowanie Cisco w klientów SMB poprzez kompleksowe rozwiązania z czterech podstawowych doświadczeń: Smart SMB, Hybrid SMB, Secure SMB i Remote SMB. Oferta Wyspecjalizowanych partnerów Cisco SMB jest pierwszą inicjatywą tego typu w branży, oferującą tak kompleksowe podejście.

Cisco planuje uruchomić dwie nowe specjalizacje rozwiązań Internetu rzeczy (IoT) w pierwszej połowie 2024 roku. Oprócz tego, firma nadal koncentruje się na wzmocnionych przemysłowych segmentach IoT i rozszerzonym uznaniu dla partnerów pracujących w nieprzemysłowych przestrzeniach IoT. Pozwala to na większe zróżnicowanie wiedzy specjalistycznej partnerów z tego sektora, ułatwiając klientom znalezienie rozwiązania odpowiedniego do ich potrzeb biznesowych.

Dodatkowe analizy predykcyjne dla partnerów

Platforma PXP została wzbogacona o bardziej predykcyjne i przydatne informacje, aby umożliwić partnerom wyróżnienie się na rynku i napędzanie wzrostu. Obejmują one:

  • Growth Finder, który zapewnia partnerom widoczność w celu utrzymania, rozwoju i zamykania większej liczby transakcji, z powtarzalnością przychodów, cross-sell i up-sell na bazie danych opartych na ukierunkowanym wzroście i modelowaniu AI dedykowanych partnerom. Dzięki temu narzędziu firmy będą mogły, na przykład, pozycjonować odpowiednie rozwiązanie bezpieczeństwa dla odpowiednich klientów z odpowiednim ruchem sprzedażowym.
  • Rozszerzony wgląd w cykl życia klienta Practice Maturity, który pomaga partnerom wspierać podróż w cyklu życia klientów, aby zwiększyć możliwości uzyskiwania stałych przychodów.
  • Incentive Insights, obejmujące widoki utraconych możliwości i optymalizator zachęt, aby zobrazować i zwiększyć wymierny wpływ na wyniki finansowe partnerów.
  • Cisco Partner Journeys – “interaktywne ścieżki postępowania” zaprojektowane tak, aby uprościć złożoność działania i pomóc partnerom szybciej osiągnąć kluczowe wyniki biznesowe. 19 wzorców ścieżek dla firm w zakresie cyklu życia usług, bezpieczeństwie, zrównoważonym rozwoju, oprogramowaniu i nie tylko.

Materiały dodatkowe

* Dane na podstawie modelu rynkowego Cisco przeprowadzonego z wiodącą firmą badawczą (sierpień 2023 r.).