Avatar

Najważniejsze informacje:

  • W trakcie 28. edycji konferencji dla partnerów Cisco Partner Summit, firma ogłosiła wprowadzenie Cisco Validated Designs for AI – upraszczając IT dla organizacji, pomagając szybko zintegrować operacje związane z wykorzystaniem AI z głównymi środowiskami produkcyjnymi.
  • Nowe pakiety Cisco Security Suites – User, Cloud i Breach Protection Suites – oferują uproszczony, zintegrowany oraz ekonomiczny sposób zakupu i korzystania z rozwiązań bezpieczeństwa Cisco.
  • Cisco uruchamia ekosystem obserwowalności – umożliwiający organizacjom tworzenie nowych modułów na platformie Cisco Observability Platform.

 

CISCO PARTNER SUMMIT, MIAMI, 8 listopada 2023 r. – Rozpoczęła się doroczna konferencja Cisco Partner Summit. Na wydarzeniu są tysiące partnerów firmy z całego świata, aby nawiązywać nowe kontakty, zdobywać wiedzę i świętować wspólne sukcesy. Około 90 procent przychodów Cisco przepływa przez oficjalnych partnerów firmy, którymi są dziesiątki tysięcy organizacji z ponad 150 krajów.

Ogromne zmiany technologiczne zachodzą w zakresie sztucznej inteligencji, 5G, chmury, bezpieczeństwa i aplikacji, na nowo kształtując niemal każdą branżę na całym świecie. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, firmy wykorzystują technologię do przekształcania swojej działalności i osiągania lepszych wyników i rozwiązań dla swoich klientów. Wykorzystując możliwości swoich platform, Cisco zapewnia klientom i partnerom większą prostotę, elastyczność i wybór dostępnych technologii, aby przyspieszyć ich cyfrową transformację i poruszanie się w świecie innowacji.

Wspólnie z partnerami firma dąży do osiągnięcia wiodącej pozycji w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji, bezpieczeństwa, obserwowalności i zrównoważonego rozwoju, czyli kluczowych czynników napędzających innowacyjność i wspólną rentowność, a wszystko to w oparciu o zobowiązanie Cisco do bezpiecznego łączenia wszystkich aspektów technologii.

“Cieszymy się, że możemy po raz kolejny organizować konferencję Partner Summit 2023, w trakcie której spotyka się nasz globalny ekosystem partnerów, aby omówić, w jaki sposób wspólnie z Cisco mogą pomóc klientom osiągać ich cele biznesowe” – powiedział Jeff Sharritts, wiceprezes oraz globalny dyrektor Cisco ds. klientów i partnerów. “To wydarzenie służy jako platforma do wspierania współpracy, dzielenia się spostrzeżeniami i wzmacniania więzi między Cisco a naszymi partnerami. Dzięki wspólnej wiedzy i zasobom możemy napędzać innowacje, które kształtują przyszłość cyfrowej transformacji i tworzą jeszcze większą wartość dla organizacji w różnych branżach i regionach geograficznych”.

Cisco Validated Designs czyli sprawdzone projekty Cisco wykorzystujące AI

Efektywne wykorzystanie sztucznej inteligencji stało się priorytetem dla organizacji na całym świecie. Jednocześnie nieznane stosy aplikacji i wzorce infrastruktury stanowią wyzwanie dla zespołów IT, które mają wspierać te inicjatywy. Aby zaoferować partnerom najprostsze i najbardziej skalowalne rozwiązania, które pomogą klientom przygotować infrastrukturę do obsługi sztucznej inteligencji, Cisco nawiązało współpracę z wiodącymi partnerami na tym polu – w tym NVIDIA, Intel, AMD, NetApp, Nutanix, Pure Storage i Red Hat – w zakresie Cisco Validated Designs (CVD) dla różnych scenariuszy użycia sztucznej inteligencji. Rozwiązania te opierają się na sukcesie sprawdzonych możliwości i istniejących procesów IT, pomagając przyspieszyć drogę klientów do AI bez dodawania niepotrzebnego ryzyka lub nowych silosów operacyjnych.

Nowy ekosystem obserwowalności dla partnerów

Partnerzy wspierający Cisco w rozwoju technologii dostrzegają znaczącą wartość biznesową platformy Cisco Observability Platform i aktywnie budują moduły wokół pięciu kluczowych tematów: Business Insights, SAP, Networking, MLOps i Sustainability. Ten nowy, niezależny od dostawcy ekosystem obserwowalności pomaga klientom spełnić ich specyficzne potrzeby w tym zakresie, tworząc środowisko, w którym mogą uzyskać wartość z obserwowalnej telemetrii.

Nowe pakiety rozwiązań bezpieczeństwa Cisco

Cyberzagrożenia nie tylko stają się coraz bardziej powszechne, ale także coraz bardziej złożone. Zarówno partnerzy, jak i klienci potrzebują prostszych, ukierunkowanych na wyniki rozwiązań, które pomogą im wzmocnić ochronę przed coraz większymi zagrożeniami. Dlatego Cisco wprowadza nowe pakiety Security Suites, aby zapewnić bardziej zintegrowany, przewidywalny i ekonomiczny sposób zakupu i korzystania z portfolio produktów zabezpieczających Cisco. Pakiety, skoncentrowane wokół trzech krytycznych przypadków użycia – ochrony użytkownika, chmury i przed naruszeniami – poprawią skuteczność zabezpieczeń, komfort użytkowania i zwiększą zwrot z inwestycji. Zostały one zaprojektowane do pracy w środowisku multicloud, infrastrukturze prywatnej i zbudowane tak, aby były interoperacyjne z innymi narzędziami i systemami.

Partner Innovation Challenge

Od czasu debiutu w 2018 roku konkursu Partner Innovation Challenge partnerzy z 96 krajów otrzymali łącznie ponad 3,3 miliona dolarów. Przy 68-procentowym wzroście liczby nowych zgłoszeń partnerów w porównaniu z ubiegłym rokiem, ogromny rozwój programu wygenerował innowacyjne rozwiązania, które rozwiązują rzeczywiste wyzwania klientów – wszystko na platformach Cisco.

W szóstej edycji konkursu wprowadzono kategorię nagród Partnering for Purpose, oferując partnerom dodatkową drogę do zdobycia uznania i finansowania innowacji wspierających cele społeczne i kwestie środowiskowe. Od integracji cyfrowej, doświadczenia pracowników i wzmocnienie pozycji ekonomicznej, przez zmiany klimatyczne i zarządzanie środowiskiem, po reagowanie kryzysowe i krytyczne potrzeby ludzkie – w tym roku partnerzy zostali wezwani do dostarczenia zgłoszeń ukierunkowanych na wspieranie szerokopojętych celów społecznych i środowiskowych.

Zwycięzcy Partner Innovation Challenge 2023

  • Nagroda główna i 1. miejsce (200 000 USD): IPSK (Individual Pre-Shared Key) firmy Ormit Solutions / SplashAccess, rozwiązanie Wi-Fi dla uniwersytetów i jednostek wielomieszkaniowych, które zapewnia doświadczenie sieci domowej, umożliwiając bezpieczeństwo i kontrolę dostępu użytkowników, jednocześnie upraszczając obciążenie administracyjne.
  • miejsce (100 000 USD): Sustainable and Intelligent Building Analytics firmy Long View Systems, komercyjny system zarządzania budynkiem, który redukuje wysokie koszty energii, wykorzystując kontrolę zorientowaną na użytkownika dzięki danym o aktywności zbieranym przez Cisco Spaces Wi-Fi i kamery Webex.
  • miejsce (50 000 USD): Innovation Network Intelligence firmy CAE Labs, platforma dostarczająca praktycznych informacji, zapewniająca klientom pełny wgląd w ich infrastrukturę Cisco na prostym w obsłudze pulpicie nawigacyjnym.

Dodatkowe materiały: