Avatar

Zbudowana w oparciu o platformę Cisco Full-Stack Observability, Cisco Secure Application zapewnia organizacjom wgląd w ryzyko biznesowe, aby pomóc im lepiej ustalać priorytety, reagować w czasie rzeczywistym na zagrożenia bezpieczeństwa wpływające na przychody i zmniejszać ogólne ryzyka organizacyjne.

Najważniejsze informacje:

  • Cisco Secure Application, nowość na platformie Cisco Full-Stack Observability, pomoże firmom zapewnić bezpieczeństwo rozwoju i wdrażania aplikacji natywnych w chmurze, łącząc ze sobą zespoły ds. aplikacji i bezpieczeństwa.
  • Aplikacja wiąże kontekst biznesowy z firmowymi ustaleniami dotyczącymi bezpieczeństwa a także dane o wydajności aplikacji z informacjami z wiodących w branży produktów zabezpieczających Cisco.
  • Unikalna funkcja obserwacji ryzyka biznesowego, dostarczana przez Cisco, wesprze specjalistów IT w lokalizacji, ocenie i ustalaniu ryzyk oraz korekcie kwestii cyberbezpieczeństwa aplikacji w oparciu o potencjalny wpływ na biznes.

Warszawa, 19 września 2023 — Cisco ogłosiło dostępność Cisco Secure Application na platformie Cisco Full-Stack Observability, umożliwiając firmom łączenie zespołów ds. aplikacji i bezpieczeństwa w celu bezpiecznego opracowywania i wdrażania nowoczesnych aplikacji. Najnowsza wersja Cisco Secure Application pomoże klientom bezpiecznie zarządzać natywnymi aplikacjami w chmurze, a także rozwiązaniami hybrydowymi.

W walce o dostarczanie płynnych doświadczeń cyfrowych, zespoły IT doświadczyły wzrostu potrzeby przejścia na nowoczesne, rozproszone aplikacje. Jednak pośpiech jest złym doradcą – wg badania Cisco, globalnie 92% specjalistów ds. technologii przyznaje, zbyt szybkie tempo wprowadzania innowacji i reagowania na potrzeby klientów odbywa się kosztem bezpieczeństwa aplikacji podczas tworzenia oprogramowania.

Sprawiło to, że firmy są narażone na luki w zabezpieczeniach i zagrożenia, z większymi powierzchniami ataków i lukami w warstwie bezpieczeństwa aplikacji spowodowanymi przez silosowe zespoły, które mają trudności z uzyskaniem widoczności i odpowiedniego kontekstu biznesowego, aby nadać priorytet lukom w zabezpieczeniach. W rezultacie organizacje zgłaszają eksplozję incydentów bezpieczeństwa w nowoczesnym środowisku, narażając dane klientów i reputację swojej firmy na ryzyko.

Aby pomóc firmom w zabezpieczaniu aplikacji natywnych w chmurze, nowa oferta Cisco Secure Application – teraz dostępna na niedawno uruchomionej Cisco Full-Stack Observability Platform – zapewni klientom rozszerzoną widoczność i inteligentny wgląd w ryzyko biznesowe w środowiskach chmurowych, umożliwiając firmom lepsze ustalanie priorytetów i reagowanie w czasie rzeczywistym na zagrożenia bezpieczeństwa wpływające na przychody i reputację oraz zmniejszanie ogólnych profili ryzyka organizacyjnego.

Cisco Secure Application integruje się z wiodącymi w branży produktami bezpieczeństwa Cisco i umożliwia klientom:

  • Lokalizowanie i wskazanie problemów związanych z bezpieczeństwem w jednostkach aplikacji, w tym w usługach, zasobnikach, kontenerach i transakcjach biznesowych oraz ich szybkie izolowanie.
  • Definiowanie problemów za pomocą funkcji oceny ryzyka biznesowego, która łączy dane dotyczące wydajności aplikacji i kontekst wpływu biznesowego z własnej usługi Cloud Native Application Observability firmy Cisco, z wykrywaniem luk w zabezpieczeniach w czasie rzeczywistym i informacjami o bezpieczeństwie z produktów zabezpieczających firmy Cisco, w celu określenia, które transakcje biznesowe stanowią największe ryzyko.
  • Zmniejszenie czasu reakcji na incydenty bezpieczeństwa dzięki wskazówkom w czasie rzeczywistym, uzupełnianym zalecanymi działaniami w celu ustalenia priorytetów i wyeliminowania najbardziej istotnych luk w zabezpieczeniach.

“Bezpieczeństwo aplikacji nigdy nie było pilniejszym problemem dla firm niż obecnie. Tradycyjne rozwiązania do skanowania luk w zabezpieczeniach po prostu nie dostarczają informacji, których potrzebują zespoły IT” – powiedział Ronak Desai, wiceprezes i dyrektor generalny Cisco Full-Stack Observability i AppDynamics. “Zdolność organizacji do szybkiej oceny ryzyka na podstawie potencjalnego wpływu na biznes, dostosowania zespołów i selekcji zagrożeń jest całkowicie zależna od zrozumienia, gdzie istnieją luki w zabezpieczeniach, powagi tych zagrożeń, prawdopodobieństwa ich wykorzystania przez przestępców oraz ryzyka dla firmy związanego z każdą z tych kwestii. Ta obserwowalność ryzyka biznesowego może pomóc specjalistom IT w zrozumieniu i ustaleniu priorytetów tych zagrożeń i jest dostarczana przez Cisco. Dostępność Cisco Secure Application na platformie Cisco Full-Stack Observability Platform jest kolejnym krokiem w naszym dążeniu do zapewnienia klientom narzędzi potrzebnych do dostarczania niezrównanych i bezpiecznych doświadczeń cyfrowych w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych”.

“Bezpieczna infrastruktura cyfrowa musi działać jak zespół – nie jako zbiór oddzielnych produktów, dostawców i ludzi. Wymaga to, aby wszystkie komponenty – od rdzenia do krawędzi, od sieci do aplikacji, od systemów lokalnych po chmurę publiczną i usługi komunikacyjne – działały jak jeden organizm, aby zapewnić najlepsze cyfrowe doświadczenia” – zapewnia Mark Leary, dyrektor ds. badań w IDC. “Doświadczenie Cisco w zakresie środowisk hybrydowych i wielochmurowych oraz kompleksowy nadzór nad całym stosem technologicznym sprawiają, że firma może pomóc klientom w połączeniu obserwowalności aplikacji, danych dotyczących bezpieczeństwa i obserwowalności ryzyka biznesowego. W połączeniu dają one klientom dostęp do krytycznych informacji, których potrzebują, aby podejmować mądre decyzje dotyczące bezpieczeństwa aplikacji”.

O Cisco Full-Stack Observability Platform 

Cisco Full-Stack Observability Platform – rozwiązanie niezależne od dostawcy, które wykorzystuje moc pełnego portfolio firmy – zadebiutowało na Cisco Live US w czerwcu. Platforma zapewnia kontekstowe, skorelowane i predykcyjne informacje, które pozwalają klientom szybciej rozwiązywać problemy z wydajnością i optymalizować cyfrowe doświadczenia, jednocześnie minimalizując ryzyko biznesowe. Ta wiodąca w branży rozszerzalna platforma oferuje klientom nowy ekosystem obserwowalności, który łączy dane z wielu domen, w tym aplikacji, sieci, infrastruktury wielochmurowej, usług w chmurze, bezpieczeństwa, punktów końcowych, danych dot. zrównoważonego rozwoju i źródeł biznesowych.

Aplikacja Cisco Secure Application jest już dostępna dla klientów poprzez stronę internetową Cisco Secure Application.