Avatar

Warszawa, 1 sierpnia 2023 r. – Prywatność i bezpieczeństwo użytkowników technologii powinny być dla ich dostawców najwyższym priorytetem. Dowodem starań Cisco na tym polu jest zgoda Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) na wykorzystanie środowiska do współpracy Cisco Webex przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) do organizowania hybrydowych spotkań i przesłuchań, powierzając tym samym firmie bezpieczne przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych i poufnych akt sądowych.

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) potwierdził, że korzystanie z Webex przez TSUE jest zgodne ze szczegółowymi i rygorystycznymi regulacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez instytucje, organy i agencje UE. EIOD jest organem nadzorczym ds. ochrony danych w instytucjach europejskich.

Webex jest pierwszą tego typu i obecnie jedyną platformą do wideokonferencji, która uzyskała zatwierdzenie przez EIOD. To spore osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że Trybunał jest podmiotem, który w 2020 r. wydał decyzję Schrems II, unieważniającą Tarczę Prywatności jako mechanizm przekazywania danych osobowych między UE a USA na mocy RODO. Webex spełnia rygorystyczne kryteria prywatności do użytku przez Trybunał Sprawiedliwości UE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatruje bardzo wrażliwe sprawy i przetwarza dane osobowe, które wymagają nadzwyczajnych środków ostrożności. Środki techniczne i organizacyjne Trybunału, wraz z kontrolą prywatności i bezpieczeństwa Webex, były najważniejszymi elementami, dzięki którym to rozwiązanie do współpracy otrzymało pozytywną decyzję Inspektora.

Cisco Webex umożliwia klientom łatwe zarządzanie danymi, korzystanie ze spotkań, kontrolowanie dostępu użytkowników i skuteczne reagowanie na potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa. Webex umożliwia również klientom z Unii Europejskiej przechowywanie danych osobowych na terenie UE, nawet w przypadku wydarzeń, w których uczestniczy duża publiczność i wielu panelistów. Funkcje te są dostępne dla każdego europejskiego klienta.

Funkcje prywatności i bezpieczeństwa Webex

Cisco Webex oferuje wiodące w branży mechanizmy kontroli bezpieczeństwa i prywatności w celu ochrony danych osobowych i użytkowników. Są one wbudowane w Webexa i dostarczane domyślnie u wszystkich klientów firmy. Dzięki temu spełnione są najbardziej rygorystyczne certyfikaty, standardy i zasady obowiązujące na całym świecie. Cisco rozwija ponadto funkcje bezpieczeństwa i prywatności, w tym kompleksowe szyfrowanie nowej generacji i domyślną ochronę danych, gdzie użytkownicy muszą samodzielnie włączyć funkcje, takie jak np. rozpoznawanie twarzy. Te mechanizmy kontroli prywatności są dostępne dla wszystkich klientów jako domyślne.

Najwyższa zgodność z unijnym kodeksem postępowania w chmurze i nie tylko

Webex jest pierwszym i wciąż jedynym rozwiązaniem z obszaru technologii do współpracy, które osiągnęło najwyższy poziom zgodności (poziom 3) z unijnym kodeksem postępowania w chmurze (EU Cloud Code of Conduct). Aby to osiągnąć, Webex przeszedł niezależną zewnętrzną ocenę i audyt, który zweryfikował wszystkie kontrole zawarte w dokumencie, co zostało zatwierdzone przez SCOPE Europe, organ monitorujący EU Cloud CoC. Podejście to stanowi dwukrotne potwierdzenie zgodności z poziomem 3. Oprócz EU Cloud CoC, funkcje Webex umożliwiają organizacjom zachowanie zgodności z określonymi lokalnymi regulacjami i standardami, takimi jak niemiecki C5, hiszpański ENS i wiele innych certyfikatów z audytami zewnętrznymi.

Pełna lokalizacja danych

Dzięki centrom danych Webex we Frankfurcie i Amsterdamie europejscy użytkownicy mogą mieć pewność, że ich dane pozostają w UE, od treści generowanych przez użytkowników (pliki, wiadomości, nagrania) po dane analityczne, dzienniki, usługi stron trzecich, profile użytkowników, a nawet dane rozliczeniowe. Webex jest obecnie jedyną platformą do współpracy obsługującą pełną rezydencję danych w UE.

Większa przejrzystość i kontrola

Webex Control Hub umożliwia administratorom kompleksowe zarządzanie, począwszy od użytkowników końcowych i urządzeń, a skończywszy na wydajności sieci i bezpieczeństwie. Narzędzie to zapewnia jeszcze większą przejrzystość, umożliwiając klientom sprawdzenie, gdzie znajdują się ich dane każdej usługi i przeniesienie ich do preferowanej lokalizacji. Control Hub umożliwia również organizacji hostującej zarządzanie przechowywaniem danych oraz łatwe i bezpieczne konfigurowanie kontroli dostępu użytkowników i treści.

Szyfrowanie nowej generacji

Bezpieczeństwo end-to-end ma kluczowe znaczenie dla ochrony prywatności, oferując wyższy poziom bezpieczeństwa i poufności. Właśnie dlatego Cisco Webex wykorzystuje szyfrowanie ograniczonego zaufania (Zero-Trust End-to-End). Zapobiega to przechwytywaniu komunikacji przez osoby postronne. Ponadto klucze szyfrowania spotkań są dostępne tylko dla jego uczestników. Usługa Webex nie może uzyskać dostępu do klucza spotkania – stąd “Zero-Trust”. Dodatkowe środki bezpieczeństwa obejmują ochronę przed złośliwym oprogramowaniem i zapobiegają utracie danych.

Zaangażowanie Cisco w ochronę prywatności i bezpieczeństwa

„Prywatność jest dla Cisco czymś więcej niż tylko kwestią zgodności z przepisami; jest to imperatyw biznesowy, o czym świadczą wieloletnie programy bezpieczeństwa, ochrony danych i prywatności dla produktów i usług. Uznanie ze strony organów ochrony danych i wiodących analityków branżowych, w tym Sorell Slaymaker, Metrigy i Gartner, sprawia, że organizacje publiczne i prywatne stawiają na Webex w zakresie bezpiecznej, prywatnej i zgodnej z wymogami współpracy w chmurze” – podkreśla Jaced Khan, starszy wiceprezes i dyrektor generalny Cisco Collaboration.