Avatar

Warszawa, 4 lipca 2023 – Cisco Webex jest pierwszym rozwiązaniem wideokonferencyjnym, które spełnia trzeci, najwyższy poziom zgodności z unijnym kodeksem postępowania w zakresie przetwarzania danych osobowych w chmurze (EU Cloud Code of Conduct). Pokazuje to zaangażowanie Cisco w zakresie prywatności danych i ważną pozycję firmy w branżowej transformacji na rzecz bezpiecznej pracy hybrydowej.

EU Cloud Code of Conduct (EU Cloud CoC) to kompleksowe, ponadnarodowe rozwiązania prawne dla dostawców usług w chmurze. Celem kodeksu jest zachowanie zgodności działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych w chmurze z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) Unii Europejskiej (UE).

Zgodność z najwyższym, trzecim poziomem EU CoC oznacza, że Webex przeszedł niezależną ocenę prywatności oraz audyt. Wyniki kontroli zostały również zweryfikowane przez SCOPE Europe, organ monitorujący EU Cloud CoC. Dwustopniowa kontrola potwierdziła, że funkcje prywatności Webex są niezawodne i w pełni zgodne z literą unijnego prawa.

Przestrzeganie unijnego kodeksu postępowania w chmurze zapewnia znaczącą ochronę osobom, których dane są przechowywane i przetwarzane. Dokument określa jasne oczekiwania co do tego, w jaki sposób, w jakich celach i przez kogo będą przetwarzane dane osobowe. To zobowiązanie do przejrzystości i odpowiedzialności wzmacnia pozycję osób fizycznych i zwiększa ich kontrolę nad przekazywanymi danymi osobowymi.

„Cisco Webex jest pierwszą platformą komunikacyjną, która osiągnęła zgodność z najwyższym, trzecim poziomem EU Cloud Code of Conduct” – mówi Harvey Jang, wiceprezes i Chief Privacy Officer. „Klienci na całym świecie mogą być pewni, że Webex przestrzega rygorystycznych, uznanych globalnie standardów prywatności i bezpieczeństwa, jednocześnie dostarczając wyjątkowe rozwiązania do pracy hybrydowej”.

Cisco od początku jest zwolennikiem unijnego kodeksu postępowania w zakresie przetwarzania danych osobowych w chmurze, ponieważ odnosi się on do istotnych aspektów prywatności, w tym przejrzystości, odpowiedzialności, minimalizacji danych, powiadamiania o naruszeniach i zgodnego z prawem przetwarzania informacji. Zapewnia to, że dostawcy usług w chmurze akceptują i przestrzegają rygorystycznej kontroli prywatności, ochrony danych i bezpieczeństwa.

Już w 2021 r. Cisco zdecydowało się uwzględnić w swoich rozwiązaniach EU Cloud Code of Conduct  w zakresie przetwarzania danych osobowych w chmurze, wykorzystując go jako punkt odniesienia dla globalnych wymogów w zakresie ochrony danych. Wprowadzając te mechanizmy kontroli prywatności do Cisco Cloud Controls Framework (CCF), firma wdrożyła skuteczną ochronę danych już w fazie projektowania i domyślnie w usługach Cisco Cloud.

Zgodność z EU Cloud Code of Conduct uzupełnia program fizycznej lokalizacji danych Webex, który działa od 2021 r. i zapewnia użytkownikom Webex możliwość przechowywania informacji w regionalnych centrach danych. Stałe inwestycje Cisco w tej dziedzinie przyczyniają się do zapewnienia klientom i partnerom najmocniejszej prywatności z największym bezpieczeństwem i ochroną danych.