Avatar

Najważniejsze informacje:

  • Potężne nowe funkcje generatywnej sztucznej inteligencji w portfolio Cisco Collaboration i Security zwiększą produktywność i uproszczą działanie przedsiębiorstw.
  • Nowe możliwości podsumowywania oparte na generatywnej sztucznej inteligencji w Cisco Webex pomogą ludziom w ich codziennej pracy.
  • Zapowiedzi nowych funkcji AI w Cisco Security Cloud znacznie uproszczą zarządzanie politykami bezpieczeństwa i usprawnią reagowanie na zagrożenia.

Warszawa 26 czerwca 2023 r. – Cisco zmienia sposób, w jaki ludzie pracują dzięki nowej, potężnej technologii generatywnej sztucznej inteligencji. Firma wykorzysta duże modele językowe (LLM) w swoim portfolio rozwiązań do współpracy i cyberbezpieczeństwa, aby pomóc organizacjom zwiększyć produktywność i uprościć pracę ich pracowników w modelu hybrydowym.

Oczekiwania firm wobec dostawców narzędzi do pracy zdalnej są na najwyższym poziomie w historii – organizacje zmagają się z tym, jak zapewnić wygodę i efektywne narzędzia pracownikom hybrydowym, jednocześnie chroniąc swoje zasoby przed coraz bardziej wyrafinowanymi cyberzagrożeniami.

Zgodnie z wynikami badania Cisco 2023 State of Global Innovation Study, specjaliści IT uważają generatywną sztuczną inteligencję za technologię, która będzie miała największy wpływ na ich działalność. 85% z nich twierdzi, że są przygotowani na jej wpływ.

“Generatywna sztuczna inteligencja szybko stanie się wszechobecna; już teraz widzimy, jak firmy i pracownicy wykorzystują tę technologię, aby stać się znacznie bardziej produktywnymi” – powiedział Jeetu Patel, wiceprezes i dyrektor generalny ds. bezpieczeństwa i współpracy w Cisco. “W Cisco używamy sztucznej inteligencji od lat. Teraz prezentujemy, w jaki sposób włączamy generatywną sztuczną inteligencję do naszych istniejących produktów, pomagając klientom generować rzeczywistą wartość, aby odblokować możliwie najbezpieczniejsze i niezrównane doświadczenia zawodowe”.

Nowe możliwości podsumowywania spotkań w Cisco Webex

W ramach pakietu Webex Suite dostępne będą następujące nowe funkcje podsumowywania:

  • “Catch Me Up” pozwoli użytkownikom szybko nadrobić zaległości w spotkaniach, rozmowach telefonicznych, czatach i innych.
  • Inteligentne podsumowania spotkań z kluczowymi punktami i działaniami. Użytkownicy mogą zdecydować się na automatyczne podsumowania najważniejszych elementów spotkania Webex, wyodrębnianie kluczowych punktów i ustalanie następnych kroków. Będzie to ogromna oszczędność czasu dla uczestników i osób, które nie mogą dołączyć do spotkania – eliminując potrzebę słuchania nagrania lub czytania transkrypcji.
  • Podsumowania w Vidcast, narzędziu Cisco do przesyłania wiadomości wideo. Funkcja ta umożliwia tworzenie podsumowań i rozdziałów, dzięki czemu widzowie mogą szybko przejść do najważniejszych części wideo.
  • Nowe podsumowania rozmów w Webex Contact Center zapewnią użytkownikom szybki, zautomatyzowany sposób analizy długiego tekstu z cyfrowych czatów z klientami, a także ułatwią podsumowanie i zasugerują rozwiązanie po rozmowie z klientami. Podsumowania czatu zapewniają agentowi contact center jasne podsumowanie kwestii i rozwiązań już zbadanych za pośrednictwem samoobsługi oraz podsumowanie połączenia po jego zakończeniu zarówno dla agenta, jak i klienta.

Transformacja złożonego bezpieczeństwa w konwersacyjne

Cisco inwestuje w najnowocześniejsze innowacje w dziedzinie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, które wzmocnią personel bezpieczeństwa, upraszczając operacje i zwiększając skuteczność działań. Realizując swoją wizję Security Cloud, firma prezentuje nowe możliwości generatywnej sztucznej inteligencji, aby uprościć zarządzanie politykami bezpieczeństwa i usprawnić reagowanie na zagrożenia.

Skuteczne tworzenie polityk bezpieczeństwa i zarządzanie nimi jest często niezwykle złożoną, ale krytyczną funkcją higieny cyberbezpieczeństwa. Nie ma tu miejsca na błędy, a proces wprowadzania prostych zmian, które nie kolidują z poprzednimi regułami ani ich nie zastępują, jest niezwykle czasochłonny i trudny technicznie. Ilość, niespójność i złożoność utrzymywania wszystkich tych zasad we wszystkich tych systemach stwarza znaczne ryzyko, które otwiera drzwi dla ataków.

Cisco Security Cloud wykorzysta generatywnego asystenta polityki AI, aby rozwiązać ten problem, umożliwiając administratorom bezpieczeństwa i IT opisywanie szczegółowych polityk bezpieczeństwa i ocenę, jak najlepiej wdrożyć je w różnych aspektach ich infrastruktury bezpieczeństwa.

Wersja testowa rozwiązanie ukazała m.in. w jaki sposób Cisco Policy Assistant może rozumieć istniejący zestaw polityk dotyczących zapory sieciowej w celu wdrożenia i uproszczenia reguł w Cisco Secure Firewall Management Center. Jest to pierwszy z przykładów jak generatywna sztuczna inteligencja może na nowo zdefiniować zarządzanie zasadami w Cisco Security Cloud.

Wzmocnienie analityków dzięki maszynowej szybkości i skali

Wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie jest kolejnym złożonym i ważnym zadaniem w operacjach cyberbezpieczeństwa. Liczy się czas, a analitycy muszą szybko zrozumieć złożone systemy.

Asystent centrum operacji bezpieczeństwa (SOC) firmy Cisco zwiększy możliwości analityków bezpieczeństwa o kontekst umożliwiający podejmowanie odpowiednich decyzji we właściwym czasie. Asystent SOC zapewni analitykom kompleksową analizę sytuacji, korelując informacje z rozwiązań platformy Cisco Security Cloud, informując o potencjalnych skutkach i zapewniając zalecane działania. Znacząco skraca to czas potrzebny zespołom SOC na reagowanie na potencjalne zagrożenia.

Podejście Cisco do generatywnej sztucznej inteligencji

Od lat Cisco wykorzystuje sztuczną inteligencję w rozwiązaniach audio i wideo, rozwijając jej zdolność rozumienia języka naturalnego oraz jego analizę i przetwarzanie, aby tworzyć niezrównane doświadczenia dla użytkowników Webex. Wszystko to w połączeniu z bezpieczeństwem, z którego słynie firma. Nowe ulepszenia w LLM i generatywnej sztucznej inteligencji rozwijają te możliwości jeszcze bardziej, aby zapewnić niezrównane doświadczenia pracy hybrydowej. Webex ustanowił pierwszy zestaw zasad, obejmujący wsparcie multimodalne, uprawnienia, prywatność i dokładność dla swojej sztucznej inteligencji klasy korporacyjnej. Obejmuje to korzystanie wyłącznie z danych, do których osoby fizyczne mają już uprawnienia dostępu, w oparciu o zasady prywatności i bezpieczeństwa tego konkretnego źródła danych.

Materiały dodatkowe: