Avatar

Najważniejsze informacje:

 • Cisco Networking Cloud oznacza prostszą platformę do zarządzania siecią. Ułatwienia pomogą klientom w dostępie i administrowaniu wszystkimi produktami sieciowymi Cisco z jednego miejsca.
 • Innowacje obejmują SSO, wymianę / repozytorium kluczy API, zrównoważone rozwiązania sieciowe dla centrów danych i rozszerzoną ochronę niezawodności sieci dzięki Cisco ThousandEyes.
 • Cisco Networking Cloud znacznie uprości procesy IT dzięki elastyczniejszemu stosowi przełączników Cisco Catalyst, lepszemu wglądowi w moc i zużycie energii centrum danych oraz nowym schematom działań centrum danych wspartym o AI w celu poprawy wydajności i widoczności dla operatorów sieci.

Warszawa, 14 czerwca 2023 r. – Cisco zrealizuje swoją wizję upraszczania IT, dzięki Cisco Networking Cloud – zintegrowanej platformie zarządzania dla lokalnych i chmurowych modeli operacyjnych.

Lepsza przyszłość dla klientów i partnerów Cisco

Zarządzanie sieciami w erze łączenia wszystkich i wszędzie jest niezwykle trudne. Według raportu Cisco State of Global Innovation, 85% specjalistów IT wskazuje, że ceni sobie prostotę w swoich systemach informatycznych. Łatwość obsługi staje się coraz ważniejsza wraz z rozwojem chmury, IoT, Wi-Fi + 5G, AI/ML i bezpieczeństwa. Przy tak wielu technologiach i aplikacjach łączących się ze sobą, personel IT może mieć trudności z zapewnieniem spójnego, ujednoliconego doświadczenia w biurze, w domu lub w podróży.

Uproszczone środowisko IT wpływa na zadowolenie klientów, utrzymanie pracowników i konkurencyjność. Cisco dostrzega trudności związane z fragmentacją, brakiem widoczności, zagrożeniami bezpieczeństwa i czasochłonną integracją, które utrudniają dostarczanie lepszych rozwiązań. Droga do uproszczenia jest definiowana przez cele biznesowe, potrzeby i preferowany model konsumpcji – on prem, w chmurze, i wszystko pomiędzy.

Wizja Cisco Networking Cloud

Cisco pracuje nad stworzeniem prostszej platformy zarządzania siecią, aby pomóc klientom w łatwym dostępie i nawigacji po platformach w celu organizacji wszystkich produktów sieciowych z jednego panelu. Dzięki automatyzacji opartej na chmurze, bogatemu wglądowi w sieć i innowacjom opracowywanym przez ekosystem partnerów, Cisco Networking Cloud przyspieszy dostarczanie ujednoliconych doświadczeń i zapewni wymierne wyniki biznesowe.

“Dziś dzielimy się naszą wizją i pierwszymi krokami w celu wyeliminowania złożoności sieci i bezpiecznego połączenia świata” – powiedział Jonathan Davidson, wiceprezes i dyrektor generalny Cisco Networking. “Tylko Cisco ma portfolio, doświadczenie i ekosystem partnerów, aby połączyć kampusy i oddziały, centra danych, komputery, IoT i SD-WAN w celu optymalizacji wyników przy użyciu jednej platformy zarządzania siecią zapewniającej ujednolicone doświadczenia”.

Od wizji do rzeczywistości: Innowacje wprowadzane już dziś

Pierwszym krokiem Cisco jest dostarczenie następujących komponentów w ramach istniejącego portfolio produktów sieciowych, które zwiększą prostotę operacyjną, wydajność i niezawodność:

 • Pojedyncze logowanie (SSO) upraszczające dostęp do platform sieciowych Cisco.
 • Wymiana / repozytorium kluczy API, w połączeniu z SSO, ułatwiające platformom sieciowym Cisco łączenie się i wymianę danych poprzez automatyzację w celu zmniejszenia możliwości popełnienia błędu.
 • Międzyplatformowa nawigacja, zapewniająca płynniejsze działanie połączonych rozwiązań sieciowych Cisco.
 • Wspólny interfejs użytkownika na platformach sieciowych Cisco, zapewniający większą spójność i łatwość użytkowania w ramach funkcji operacyjnych klienta.

Po drugie, nowe rozwiązania Cisco pozwalają na zwiększenie mocy sieci, dzięki kompleksowemu zapewnieniu jej niezawodności i rozszerzonym możliwościom monitorowania chmury:

 • Cisco ThousandEyes do kompleksowej kontroli dowolnej sieci: rozszerzona widoczność, zautomatyzowane analizy i płynne przepływy pracy w celu zapewnienia odpowiednich cyfrowych doświadczeń w dowolnej sieci – niezależnie od miejsca, z którego się przeprowadza działania. Nowe innowacje obejmują:
  • Rozszerzony wgląd w sieci internetowe i chmurowe dzięki nowym punktom obserwacyjnym na urządzeniach Meraki MX i Webex RoomOS.
  • Szybszy wgląd w incydenty dzięki nowemu zautomatyzowanemu wykrywaniu zdarzeń oraz niezrównanemu wglądowi w połączenia AWS w celu ulepszonego rozwiązywania problemów.
  • Płynne przepływy pracy dzięki uproszczonemu wdrażaniu punktów końcowych ThousandEyes za pomocą Cisco Secure Client, dodając do już bogatego zestawu integracji ekosystemu ThousandEyes, w tym eksportu danych za pośrednictwem OpenTelemetry.
 • Cloud Monitoring for Catalyst do przeglądania, rozwiązywania problemów i zarządzania urządzeniami Catalyst: Ulepszenia pulpitu nawigacyjnego Meraki będą teraz obsługiwać nowe funkcje przełączników Cisco Catalyst, w tym widok CLI, zarządzanie obrazami i zaawansowane rozwiązywanie problemów.

Po trzecie, Cisco upraszcza operacje IT dzięki łatwiejszemu, bardziej przewidywalnemu i skalowalnemu stosowi Cisco Catalyst, lepszemu wglądowi w zużycie energii w centrum danych i śladom energetycznym oraz nowym planom centrum danych AI:

 • Uproszczenie stosu Cisco Catalyst: Cisco łączy teraz moc i elastyczność marki Catalyst w całym stosie sieci korporacyjnych, dzięki Catalyst Center (dawniej DNA Center), Catalyst Software and Licensing (dawniej DNA Software and Licensing), Catalyst Wireless, Catalyst Switching, Catalyst Routing i Catalyst SD-WAN (dawniej Cisco SD-WAN lub Viptela SD-WAN).
 • Nowy model subskrybcyjny Cisco Catalyst SD-WAN: Dzięki dostarczanemu w chmurze Cisco Catalyst SD-WAN, klienci mogą teraz korzystać z SD-WAN jako narzędzia z elastycznym modelem subskrypcji. Klienci mogą po prostu kupić oprogramowanie oraz usługi SD-WAN i uruchomić je w ciągu kilku minut. Cisco będzie odpowiedzialne za zarządzanie podstawową dostawą sieci SD-WAN, automatyzując rozwiązanie za pomocą bezdotykowego wdrażania i zarządzania cyklem życia.
 • Uproszczone opcje licencjonowania: Począwszy od przełączników Cisco Catalyst, nowe licencjonowanie łączy obsługę sprzętu i oprogramowania w jedną subskrypcję – upraszczając zakup i odnawianie.
 • Zrównoważone sieci centrów danych: Dzięki nowym integracjom dla sieci centrów danych Cisco i Nexus Dashboard, klienci uzyskają wgląd w czasie rzeczywistym w zużycie energii oraz statystyki wszystkich urządzeń IT w ich centrum danych z wcześniejszych okresów. Zostanie także oszacowany ślad węglowy operacji w centrum danych.
 • AI Data Center Blueprint for Networking: Wykorzystując doświadczenie Cisco we wdrożeniach u klientów, plan sieci centrum danych Cisco AI/ML zapewni klientom nowe i sprawdzone rozwiązanie do wysokowydajnych obliczeń, migracji sieci InfiniBand do Ethernet i wielkoskalowych architektur ML. Dzięki wglądowi w obciążenia AI za pośrednictwem Cisco Nexus Dashboard i szablonom automatyzacji, klienci mogą zaspokoić zapotrzebowanie na określone cechy wydajności sieci, takie jak deterministyczne równoważenie obciążenia, transmisja z szybkością łącza, zarządzanie przeciążeniami i brak charakterystyk spadków dzięki Cisco Nexus 9000 i NX-OS.

Dodatkowe materiały: