Avatar

Najważniejsze informacje:

  • Nowa, dwukierunkowa integracja Cisco AppDynamics i ThousandEyes umożliwia wydajne monitorowanie cyfrowych doświadczeń klientów.
  • Rozwiązanie Cisco Customer Digital Experience Monitoring wypełnia luki w obserwowalności stosu dzięki szybkim, praktycznym rekomendacjom.
  • Cisco AppDynamics zostało wzbogacone o Real User Monitoring opracowany przez Smartlook.

Warszawa, 22 maja 2023 r. – Cisco ogłosiło nową, opartą na OpenTelemetry, czyli standardzie open-source dla obserwowalności danych, integrację obserwowalności aplikacji oferowanej przez Cisco AppDynamics i inteligencji sieciowej od Cisco ThousandEyes. Dane są wymieniane między rozwiązaniami w czasie rzeczywistym. Nowości są dostępne automatycznie, dla wszystkich użytkowników i bez dodatkowych instalacji.

Narzędzia od Cisco zapewniają wgląd zarówno w aplikację, jak i sieć. Umożliwia to monitorowanie cyfrowych doświadczeń klientów z połączonych punktów widoczności aplikacji i sieci. Nowości znacznie skracają czas potrzebny do pełnego usunięcia awarii, wypełnią luki w obserwowalności za pomocą praktycznych zaleceń i pomagają zespołom w ustalaniu priorytetów naprawy sieci w oparciu o dane techniczne i biznesowe.

“W miarę jak cyfrowe doświadczenia stają się coraz bardziej dopasowane do potrzeb konsumentów, rozwiązania stają się coraz bardziej złożone dla firm” – powiedziała Liz Centoni, EVP, Chief Strategy Officer i Dyrektorka Generalna obszaru aplikacji w Cisco. “Customer Digital Experience Monitoring płynnie łączy wiodącą w branży obserwowalność aplikacji i niezrównaną inteligencję sieciową, dzięki czemu klienci mogą odkryć wszystkie zależności pomiędzy nimi w swojej infrastrukturze”.

Rozwiązanie Cisco Customer Digital Experience Monitoring pozwala również organizacjom przełamać bariery, które mogą istnieć między zespołami infrastruktury i operacji, programistami aplikacji, zespołami SecOps i DevSecOps. Pomaga to firmom w szybkim działaniu i skupieniu się na tym, co najważniejsze – podnoszeniu komfortu użytkowania, zarządzaniu ryzykiem i obniżaniu kosztów, przy jednoczesnym ograniczeniu rozrostu złożoności operacyjnej.

Zdolność firm do uzyskania pełnego obrazu stanu ich aplikacji i potrzeb konsumentów umożliwia firmom podejmowanie bardziej świadomych decyzji i szybsze rozwiązywanie problemów, co ostatecznie prowadzi do lepszego doświadczenia użytkownika i lepszych wyników biznesowych.

Ta dwukierunkowa integracja dodatkowo wzmacnia zdolność Cisco do dostarczania światowej klasy cyfrowego monitorowania doświadczeń klientów, zwłaszcza w połączeniu z wiodącym w branży rzeczywistym monitorowaniem użytkowników (Real User Monitoring – RUM), które oferuje Smartlook.

W kwietniu Cisco ogłosiło zamiar przejęcia spółki Smartlook, która zajmuje się analizą i kontekstualizacją cyfrowych zachowań użytkowników końcowych. Rozwiązania, takie jak Real User Monitoring w połączeniu z innowacjami Cisco pozwala klientom na kompleksowe monitorowanie doświadczeń użytkowników uzyskujących dostęp do aplikacji i usług hostowanych – bez względu na miejsce i urządzenie, z którego wykonywane są zadania.

Cisco od lat działa na rzecz uproszczenia w tworzeniu doświadczeń zakupowych. W lutym zadebiutowało rozwiązanie Cisco Business Risk Observability, które wchodzi w skład pakietu Cisco FSO (Full Stack Observability) Essentials, obejmującego również krytyczne funkcje obserwowalności całego stosu.

Ponadto firma ogłosiła również pakiet Cisco FSO Advantage. Pakiet ten dodaje pozyskiwanie w czasie rzeczywistym metryk inteligencji sieciowej do obserwowalności aplikacji i zależności aplikacji w czasie rzeczywistym dla operacji sieciowych.

Ta oferta pomaga klientom zapewnić kompleksową widoczność, powiązania i zalecane działania, w zakresie monitorowania aplikacji, bezpieczeństwa aplikacji, sieci i Internetu. Cisco jako jedyna firma na rynku łączy monitoring aplikacji, sieci i bezpieczeństwa w skali prawdziwej obserwowalności Full-Stack.