Avatar

Warszawa, 20 kwietnia 2023 – Cisco Webex od przyszłego roku będzie dostarczał swoje rozwiązania chmurowe dla amerykańskich programów związanych z obroną i bezpieczeństwem narodowym (National Security and Defense). Pozwoli to najważniejszym urzędnikom w USA połączyć prywatność przesyłanych informacji z komfortem, do którego firma Cisco przez lata przyzwyczaiła swoich klientów w różnych sektorach na całym świecie.

Komunikatory są obecnie podstawowym narzędziem umożliwiającym firmom efektywną współpracę. Jednak wiele rynków regulowanych, w tym bankowość, opieka zdrowotna, finanse czy administracja publiczna wymagają dodatkowych środków bezpieczeństwa, aby umożliwić zespołom współpracę bez narażania danych wrażliwych.

Webex w służbie bezpieczeństwa

Rząd USA posiada najwyższe wymagania odnośnie do bezpieczeństwa i autoryzacji używanych aplikacji oraz rozwiązań chmurowych, szczególnie w przypadku sektorów kluczowych dla sprawnego funkcjonowania administracji. Wdrożona jest oddzielna chmura, która jest odizolowana od sieci publicznych i obsługiwana na terytorium USA przez personel posiadający specjalne certyfikaty bezpieczeństwa do obsługi danych wrażliwych.

Już na początku przyszłego roku, dodatkową warstwę bezpieczeństwa zapewni Cisco Webex w chmurze, umożliwiając zespołom administracji państwowej sprawniejszą współpracę poprzez spotkania, czaty czy połączenia. Rozwiązanie, oparte o technologię sieci air-gapped (fizycznego izolowania sieci), zapewni dodatkowe bezpieczeństwo, bez zmian w użyteczności i jakości komunikatora.

Pracownicy rządowi korzystający z Webex będą mogli bezproblemowo współpracować z istniejącymi systemami Cisco Unified Communication Management (CUCM), aby wykorzystać wdrożone wcześniej technologie firmy. Dzięki wykorzystaniu wspólnej platformy technologicznej Cisco zapewni wysoką jakość zarówno w sieci publicznej jak i rządowej.

Bezpieczna współpraca w sieci dla administracji publicznej

Cisco posiada wyspecjalizowaną ofertę Webex for Government. W jej ramach dostępne są rozwiązania on-premise do ściśle tajnej współpracy dla pracowników administracji, w tym możliwości połączeń, wysyłania wiadomości, spotkań i udostępnianie plików z dowolnego miejsca – wszystko w zgodzie z międzynarodowymi przepisami w zakresie cyberbezpieczeństwa i prywatności.

Odpowiednie przystosowanie rozwiązań do regulacji jest kluczowe we współpracy z sektorem administracji publicznej. Za przestrzeganie tych przepisów odpowiedzialny jest FedRAMP – Federalny program zarządzania ryzykiem i autoryzacją. Cisco posiada rozwiązania aprobowane przez tę organizację – m.in. autoryzowaną przez FedRAMP zaufaną chmurę.

Doświadczenia Cisco na kolejnych poziomach bezpieczeństwa pozwalają na spełnianie rygorystycznych wymagań rządu USA, bez względu na szczebel administracji. Potwierdzają to opinie ekspertów – Firma Techvision Research uznała Webex za lidera w dziedzinie współpracy w chmurze z najlepszymi zabezpieczeniami i ochroną prywatności. Natomiast Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) stwierdziła, że technologia Cisco do współpracy oferuje najbardziej kompletny zestaw bezpiecznych narzędzi i ochrony prywatności, aby pomóc organizacjom zmniejszyć ryzyko w całym ekosystemie.

Zaangażowanie w doskonalenie bezpieczeństwa cyfrowego

Cisco Webex dostarcza rozwiązania w technologii air-gapped z dodatkowymi warstwami bezpieczeństwa, aby zaspokoić wszelkie wymagania organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe w USA zapewniając dodatkowo najwyższą jakość komunikacji i połączeń. Rozwiązania aprobowane przez rząd będą miały pozytywny wpływ na rozwój kolejnych udogodnień środowiska Webex, także dla klientów biznesowych.