Avatar

Najważniejsze informacje:

  • Cisco wprowadza nowe usługi chmurowe w IoT Operations Dashboard, aby zwiększyć widoczność procesów i bezpiecznie nimi zarządzać zdalnie. Zapewni to firmom wykorzystującym przemysłowy Internet rzeczy (IoT) prostotę automatyzacji chmury dla zespołów OT (Operational Technology).
  • Dzięki wsparciu dla OpenTelemetry, Cisco ThousandEyes – platforma zapewniająca m.in. monitoring i analizę ruchu sieciowego – została wzbogacona w zakresie analizy ruchu internetowego i chmurowego.
  • Cisco+ Secure Connect, ujednolicone rozwiązanie SASE od Cisco, obsługuje teraz integrację z Cisco SD-WAN i technologią Viptela, zapewniając każdemu klientowi dostęp do szybkich i bezpiecznych aplikacji prywatnych oraz strzeżonego dostępu do Internetu.

Warszawa, 14 lutego 2023 – Cisco ogłosiło innowacje w zakresie sieci zarządzanych w chmurze, oferując klientom uproszczenie operacji IT. Nowe narzędzia dla przemysłowych aplikacji IoT, uproszczone pulpity nawigacyjne do zbiorowych operacji IT i OT oraz elastyczna analiza ruchu sieciowego pozwolą zobaczyć i zabezpieczyć wszystkie zasoby organizacji. Tym samym Cisco zapewnia jeszcze bardziej spójne rozwiązania i większą sprawność biznesową.

„Najskuteczniejszym sposobem zarządzania coraz bardziej złożonym środowiskiem biznesowym jest niezawodna łączność oraz pełna widoczność na poziomie operacji i aktywów organizacji. Niezbędne jest wiec silne partnerstwo pomiędzy wszystkimi zespołami – bezpieczeństwa, sieci i operacji. Dzięki tym innowacjom wyposażymy firmy w spójne, dostarczane z chmury narzędzia, które zapewnią wydajność i bezpieczeństwo korporacyjnej sieci IT w skali przemysłowych rozwiązań brzegowych” – podsumował Vikas Butaney, SVP/GM, SD-WAN, Cloud Connectivity and Industrial IoT Networking, Cisco

Uproszczone IT/OT dla sieci przemysłowych

Firmy rozszerzają swoje sieci na nowe obszary, przez co muszą połączyć działania przedsiębiorstwa z infrastrukturą przemysłową, obejmującą sieci energetyczne, zakłady produkcyjne i sieci transportowe. Priorytetem jest zrównoważony rozwój i odporność na awarie, co powoduje potrzebę większej przejrzystości w ramach całego środowiska IT i OT. Rozproszony charakter procesów sprawia, że zarządzanie sieciami jest skomplikowane, a wraz z cyfryzacją zasobów tych branż rośnie powierzchnia ataku w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego.

Cisco wprowadza nowe usługi w chmurze w swoim IoT Operations Dashboard, aby zwiększyć widoczność aktywów przemysłowych i bezpiecznie zarządzać nimi z dowolnego miejsca.

  • Cisco Cyber Vision zostało zintegrowane z Cisco IoT Operations Dashboard, aby zapewnić zespołom IT i operacyjnym pełny wgląd w urządzenia IT i OT. Pozwoli to zarządzać zagrożeniami w całej organizacji, zapewniając jednolitą postawę bezpieczeństwa w całej sieci.
  • Secure Equipment Access Plus ułatwia zespołom IT i OT zdalne wdrażanie, zarządzanie i rozwiązywanie problemów z podłączonym sprzętem. Usługa ta zapewnia dostęp do każdego urządzenia posiadającego adres IP, dzięki czemu zespoły operacyjne mogą uruchamiać aplikacje na swoich stacjach roboczych osiągając prostszy dostęp do zdalnych zasobów.

Te innowacje, wraz z rozszerzeniem portfolio Cisco w zakresie przemysłowych urządzeń bezprzewodowych i przełączników Catalyst, zapewniają ogólnodostępne narzędzia i dane, dzięki czemu zespoły IT i OT mogą skuteczniej współpracować. Od teraz łatwiej będzie można ograniczyć przestoje infrastruktury krytycznej, zwiększyć produktywność biznesową oraz poprawić ogólne bezpieczeństwo firmy.

ThousandEyes OpenTelemetry upraszcza analitykę danych IT

Szybkie zdobycie i opracowanie danych są niezbędne do optymalizacji działań. Aby to rozwiązać, platforma Cisco ThousandEyes obsługuje teraz OpenTelemetry. Jest to działający na zasadzie open-source standard branżowy, na którym polegają partnerzy, klienci i dostawcy w zakresie generowania, gromadzenia, przetwarzania i eksportowania danych telemetrycznych w chmurze.

ThousandEyes jako pierwsze rozwiązanie do monitorowania sieci, umożliwia klientom wykorzystanie mocy chmury i Internetu w szerokim wachlarzu rozwiązań, co pozwoli na skuteczniejsze opracowanie posiadanych danych i kontekstu. Tym rozwiązaniem Cisco umożliwia wgląd w wielu domenach, od użytkownika do aplikacji.

Ujednolicone rozwiązania SASE dla wszystkich klientów Cisco SD-WAN

Cisco+ Secure Connect, ujednolicone rozwiązanie SASE od Cisco, obsługuje teraz integrację z Cisco SD-WAN wykorzystującym technologię Viptela, aby uprościć bezpieczeństwo sieci i zarządzanie polityką. Klienci mają teraz dostęp do szybkich, bezpiecznych prywatnych aplikacji i do Internetu, umożliwiając dostarczanie bezpiecznych doświadczeń swoim pracownikom w dowolnym miejscu.

To ujednolicone rozwiązanie łączy sieci i zabezpieczenia, aby zapewnić klientom jedną platformę i usprawniony model operacyjny, który upraszcza i skaluje widoczność, zarządzanie i kontrolę nad hybrydowym środowiskiem pracy. Ten ujednolicony model operacyjny zapewnia również zespołom IT zwiększoną widoczność i kontrolę nad siecią.

Dodatkowe materiały: