Avatar

Gordon Thomson

Wielu spośród nas podejmuje tej zimy wzmożone działania, by nie dać się zaskoczyć wyższym rachunkom za energię. Od przykręcenia termostatu po zakładanie dodatkowych warstw odzieży – tak przygotowujemy się na nadchodzącą zimną pogodę. Jednak na ile gotowe na te zmiany są nasze firmy?

Przedsiębiorstwa zużywają zwykle więcej energii niż gospodarstwa domowe, co skutkuje wyższymi opłatami. Istnieją jednak kroki, które można podjąć, aby obniżyć zużycie energii, a także zminimalizować koszty i wspierać zrównoważony rozwój. Co możesz zrobić?

1. Wyłączanie urządzeń o określonych porach

Wyłączanie wybranych sprzętów w okresach mniejszego obłożenia lub poza godzinami pracy firmy pozwala zaoszczędzić energię. Jeśli to możliwe, warto wyłączać urządzenia takie jak punkty dostępu czy zestawy działające w oparciu o Ethernet (PoE).

Analiza użytkowania sprzętu IT i ilości zużywanej przez nie energii pozwoli zmodyfikować konfiguracje i wdrożyć automatyzację, które umożliwią zaoszczędzenie energii.

Szacujemy, że wyłączenie 1000 punktów dostępu PoE o mocy 10 W każdy na 12 godzin każdego dnia pozwoli uzyskać oszczędność energii rzędu 43 500 kWh w skali roku.

Jak oszczędzać energię za pomocą Power over Ethernet. (infografika)

2. Optymalizacja sprzętu za sprawą oprogramowania do zarządzania energią

Według raportu „Data Centres and Data Transmission Networks Tracking” z września 2022 r. sporządzonego przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (International Energy Agency, IEA)1 w skali globalnej między 0,9% a 1,3% energii zużywane jest przez centra przetwarzania danych. Zmniejszenie ilości energii użytkowanej przez firmowe centrum danych pozwala nie tylko ograniczać koszty, ale także wspierać krajową sieć energetyczną. Oprogramowanie takie jak Cisco Intersight Workload Optimizer (IWO) pozwala analizować zapotrzebowanie aplikacji na moc obliczeniową oraz badać wykorzystanie przydzielonych zasobów. Na podstawie tych danych, dostarcza praktycznych rekomendacji, na przykład jak ograniczyć alokację zbędnych zasobów obliczeniowych zmniejszając dzięki temu zużycie energii.

Zlecone przez Cisco badanie „Forrester Total Economic Impact™” (luty 2021 r.), w ramach którego analizie poddano sześciu klientów Cisco2, wykazało, że dzięki IWO o 20% zmniejszamy użytkowanie zasobów (CPU i pamięci), zachowując przy tym niezmieniony poziom efektywności.

Jak ograniczyć zużycie energii przez serwery. (infografika)

3. Optymalizacja efektywności HVAC, czyli zmniejszenie kosztów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

Systemy schładzania centrów danych mogą być nadmiernie rozbudowane i działać mimo częściowego tylko obciążenia. Istnieją jednak branżowe standardy pomagające zapewnić właściwe warunki zarówno pod względem temperatury, jak i wilgotności. Instalacja czujników i panelu sterowania, np.

Jak podaje przygotowany przez amerykański urząd General Services Administration (GSA) oraz Federal Energy Management Program przewodnik pt. „Quick Start Guide to Increase Data Center Energy Efficiency”, połączenie standardów Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji (ASHRAE), danych z czujników otoczenia oraz proaktywnego monitoringu pozwala zmniejszyć koszty energii i emisję dwutlenku węgla o 20–50%3.

 Jak zwiększyć efektywność energetyczną centrów danych. (infografika)

4. Ustawienie „godzin pracy” w urządzeniach biurowych

W systemie hybrydowym urządzenia do zdalnej współpracy, takie jak Cisco Desk czy Room Series, są kluczowe. Ustawienie w urządzeniach Cisco „godzin pracy” sprawi, że nie będą się one automatycznie uruchamiały za każdym razem, gdy ich czujniki wykryją ruch w pomieszczeniu. Pozwoli to zaoszczędzić energię, a także przedłuży cykl ich życia.

 Jak zoptymalizować urządzenia. (infografika)

5. Gwóźdź programu: oszczędność energii dzięki Power over Ethernet

Tym, co pomoże naszym klientom osiągnąć wyznaczone cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, jest Power over Ethernet (PoE). W ostatniej dekadzie Cisco wdrożyło to rozwiązanie w rodzinie przełączników Catalyst. W roku 2022 poszliśmy jednak krok dalej, wprowadzając UPoE+. To technologia, która daje zarządcom budynków bezprecedensową elastyczność w zakresie projektowania przestrzeni pracy dostosowanych do potrzeb użytkowników – a nie do liczby i rozmieszczenia gniazdek. Pozwala tym samym uzyskać 30-procentowy zwrot kosztów materiałów elektrycznych. Używając mikrosieci prądu stałego z UPOE+, można uniknąć strat przemiany prądu zmiennego na stały, co przekłada się na każdorazową oszczędność. Wykorzystanie prądu stałego sprawia, że inteligentne budynki oferują często nawet o 45% wyższą efektywność energetyczną4.

Technologia może zatem być pomocna w ograniczeniu zużycia energii, a podejmując te proste kroki, firma może zmniejszyć swoje oddziaływanie na środowisko i wesprzeć zrównoważony rozwój.

W kryzysie energetycznym wszyscy mamy do odegrania istotną rolę. Wraz z nami tej zimy każda firma może zmienić się na lepsze! Zachęcamy do zapoznania się z naszymi najlepszymi praktykami przedstawionymi w powyższych infografikach, a także do kontaktu z Zespołem Cisco, który udzieli pomocy i podejmie dalsze rozmowy dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Więcej o IT i zrównoważonym rozwoju w Cisco.

Źródła:
https://www.iea.org/reports/data-centres-and-data-transmission-networks
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/intersight-workload-optimizer/iwo-forrester-tei.pdf?dtid=oemels001119&ccid=cc001268&ecid=28110&oid=rptcsm024712

3 https://www.gsa.gov/cdnstatic/data_center_quick_start_03_09_508_compliant.pdf

4 https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/nb-06-smart-building-technologies-guide.html0.0.0.4