Avatar

Warszawa 23.01.2022 r. – Technologie często działają w tle, dopóki jakieś wydarzenie – naruszenie bezpieczeństwa informacji, awaria centrum danych czy ruch społeczny wykorzystujący narzędzia cyfrowe – nie spowoduje, że trafiają na pierwsze strony gazet. Wyjście z tego cyklu bywa trudne, a uzyskanie przewagi konkurencyjnej często oznacza duże i przede wszystkim trafne inwestycje. Patrząc na krajobraz kluczowych wydarzeń i trwającej transformacji, eksperci Cisco wskazują na najważniejsze trendy w technologiach, które zmienią układ sił w 2023 roku.

Trend 1: nowe punkty na mapie cyberataków

Rosnący popyt na produkty i usługi cyfrowe sprawia, że z roku na rok firmy są coraz bardziej popularnym celem cyberprzestępców. Rośnie liczba informacji o atakach phishingowych, oprogramowaniu ransomware i źle zarządzanych zabezpieczeniach. Zdaniem ekspertów Cisco, w 2023 roku częściej usłyszymy o tym, jak komercyjny wyścig zbrojeń naraża firmowe infrastruktury IT. Wśród nich szczególne zagrożenie dla integralności systemów bezpieczeństwa stanowią projekty z zakresu shadow IT, czyli rozwiązania wdrażane przez poszczególne komórki w firmie. Są też jednak i jasne strony nowych trendów, wśród nich:

 • Wzrost bezpieczeństwa aplikacji i API: deweloperzy otrzymają w swoje ręce lepsze wsparcie narzędziowe, aby przyspieszyć sposób budowania, zabezpieczania i zarządzania nowoczesnymi aplikacjami, które w intuicyjny sposób wzmacniają doświadczenia cyfrowe.
 • Nadejście kryptografii kwantowej: przygotowując się do świata wykorzystującego technologię kwantową, na znaczeniu zyskuje także szyfrowanie za pomocą kwantowej dystrybucji klucza (QKD). Zacznie ono być szeroko rozpowszechniane wraz z modernizacją centrów danych, autonomicznych samochodów i urządzeń konsumenckich, takich jak telefony.

Trend 2: ekonomia doświadczeń

Sukces firm zależy obecnie od sposobu, w jaki oferują swoje produkty i usługi poprzez Internet, ponieważ coraz więcej interakcji między firmami a klientami odbywa się online. W 2023 roku “doświadczenie” klienta i użytkownika będzie najgorętszym trendem w biznesie, ponieważ staramy się prowadzić firmy w kierunku lepszych wyników biznesowych w gospodarce cyfrowej.

 • Full-Stack Observability, czyli całościowy wgląd w zachowanie infrastruktury i jej wpływu na wyniki biznesowe: istotnym problemem w monitorowaniu zawsze była zbyt duża ilość danych w porównaniu do zbyt wąskiego kontekstu biznesowego. W 2023 roku korelacja monitorowania aplikacji i widoczności z wynikami biznesowymi będzie wiodącym kierunkiem działań.
 • Rozproszone śledzenie (Traces) i OpenTelemetry: OpenTelemetry stanie się wiodącym standardem open-source dla obserwowalności danych, a rozproszone śledzenie podstawą do oceny kompletnego doświadczenia aplikacji w całym łańcuchu IT (ang. end-to-end).
 • Rozwój natywnych aplikacji działających na krawędzi sieci: na rynku już widać rosnącą adopcję schematów do tworzenia aplikacji działających na brzegu sieci, wyposażonych w nowe interfejsy API do zarządzania danymi, zgodnością i bezpieczeństwem, w połączeniu z nowymi łańcuchami narzędzi wykorzystujących AI i uczenie maszynowe (ang. ML).

Trend 3: następna faza inteligentnej łączności i sieci

Inteligentna łączność i sieci pomogą organizacjom przewidywać i reagować na problemy związane z globalnym handlem, zmiany kadrowe i inne nieoczekiwane wydarzenia. Eksperci Cisco podkreślają, że w 2023 roku będziemy świadkami wprowadzenia na rynek przełomowych rozwiązań w zakresie sieci i łączności:

 • Odporne łańcuchy dostaw: nabierają one realnych kształtów dzięki możliwościom rozproszonych ksiąg rachunkowych i wykorzystaniu automatyki IoT w śledzeniu, konserwacji i dostawach. To z kolei otwiera szeroko drzwi dla łańcuchów dostaw o obiegu zamkniętym.
 • Sieci predykcyjne: dzięki ogromnym ilościom danych zbieranych ze źródeł telemetrycznych, firmy uzyskają dostęp do rzeczywistych sieci predykcyjnych za pośrednictwem zintegrowanych, łatwych w użyciu ofert SaaS.
 • Ujednolicenie środowisk multicloud: Branże przyjmują zupełnie nowe modele wykorzystywania wielu chmur obliczeniowych. Eksperci Cisco wskazują na ciągły ruch w kierunku nowych ram dla środowisk multicloud, takich jak chmury suwerenne, chmury o zerowym śladzie węglowym i innych.

Trend 4: tworzenie lepszej i bardziej inkluzywnej przyszłości dla całego społeczeństwa

Zaufanie do instytucji i przedsiębiorstw zostało w ostatnich latach wystawione na próbę, co doprowadziło wiele społeczeństw do punktu zwrotnego. Nowy zakres rozwoju technologii szybko zmierza w kierunku ogólnego dobra publicznego – z uwzględnieniem takich priorytetów, jak odpowiedzialność, zrównoważony rozwój, ogólnodostępność i inkluzywność społeczna. Zmiana pokoleniowa z udziałem technologii, której doświadczymy w 2023 roku zadzieje się na płaszczyźnie:

 • Pracy hybrydowej, równości i integracji: kolejna faza pracy hybrydowej rozpoczyna się wraz z nowymi sposobami wzmacniania szerokiego dostępu i integracji poprzez innowacyjne zastosowania AI i innych nowoczesnych technologii.
 • Zmian w kierunku neutralności węglowej: centra danych zostaną przekształcone w sposób, który jeszcze kilka lat temu wydawał się niemożliwy, zwiększając szansę na realizację celów zrównoważonego rozwoju poprzez zarządzanie energią w chmurze, zasilane przez interfejsy API i ponownie wykorzystywany sprzęt.
 • Odpowiedzialna AI – sztuczna inteligencja będzie w sposób nieunikniony wykorzystywana przez nieuczciwe podmioty, szokując opinię publiczną. Dlatego branża IT, rządy, środowiska akademickie i organizacje pozarządowe zjednoczą się w celu dostarczenia uniwersalnych zasad odpowiedzialności dla systemów AI.