Avatar

Najważniejsze informacje:

 • Cisco rozpoczyna tegoroczną konferencję WebexOne 2022, prezentując innowacje w platformie Webex Suite, które pozwalają użytkownikom na nowo zdefiniować miejsce pracy i uelastycznić sposób pracy.
 • Cisco nawiązuje współpracę z Microsoft, aby umożliwić klientom uruchomienie środowiska Microsoft Teams na urządzeniach Cisco.
 • Te i inne nowości stanowią odpowiedź na wyzwania związane z pracą hybrydową w zakresie bezpieczeństwa i możliwości zarządzania. Obejmują m.in. integrację pomiędzy Webex Control Hub i Cisco Spaces w celu poprawy doświadczeń związanych z powrotem do biura oraz specjalny znak wodny audio w celu ochrony poufnych treści spotkań.

Warszawa, 26 października – w trakcie konferencji WebexOne 2022 Cisco ogłosiło kilka kluczowych nowości związanych ze środowiskiem pracy hybrydowej Cisco Webex, w tym istotne aktualizacje pakietu Webex Suite, nowe urządzenie do współpracy oraz partnerstwa, mające na celu rozszerzenie zasięgu kooperacji pomiędzy zespołami. Aby pomóc klientom o różnej skali działalności w rozwiązaniu wielu problemów, z jakimi borykają się po ponownym otwarciu biur, technologie Cisco poprawiają przestrzeń roboczą i umożliwiają ludziom elastyczność pracy w wybrany przez nich sposób – wszystko to przy jednoczesnej łatwości obsługi i zarządzania.

– Praca hybrydowa jest nie tylko inna, ale też organizacyjnie trudniejsza od tego, jak pracowaliśmy dotychczas. Niezależnie od funkcji i stanowiska – czy mamy na myśli pracowników pierwszej linii, specjalistów, administratorów IT, czy osoby z działów kontaktu z klientem – ludzie zasługują na jak najlepsze doświadczenia bez względu na to, gdzie i jak pracują – mówi Jeetu Patel, EVP i GM, Security & Collaboration w Cisco. – Wymaga to holistycznego rozwiązania, które może dostarczyć Cisco dzięki zintegrowanej platformie obejmującej oprogramowanie do współpracy, urządzenia, sieci i zabezpieczenia.

Od biura, przez dom, po każde inne miejsce – miejsca pracy wymyślone na nowo

Jak wynika z badań firmy analitycznej Frost & Sullivan, w najbliższej przyszłości 98% spotkań będzie miało co najmniej jednego zdalnego uczestnika. Tylko 11% sal konferencyjnych jest jednak wyposażonych w odpowiednie systemy wideo[1]. Zarówno biura domowe, jak i duże przestrzenie firmowe potrzebują dostępu do urządzeń wideo, aby pomóc ludziom współpracować i czuć się jak najlepiej. W badaniu przeprowadzonym w 2022 roku wśród klientów Cisco stwierdzono, że 85% korzysta z więcej niż jednej platformy konferencyjnej. Niezwykle ważne jest więc, aby urządzenia wideo zapewniały bezproblemową współpracę z platformami, z których korzystają współpracownicy i klienci. W odpowiedzi na te wyzwania, Cisco ogłasza nowe partnerstwa i możliwości w zakresie „dialogu” pomiędzy technologiami:

 • Partnerstwo z Microsoft: Cisco współpracuje z Microsoft, umożliwiając korzystanie z Microsoft Teams Rooms na urządzeniach do współpracy Cisco, gdziekolwiek użytkownicy zdecydują się realizować swoje zadania. Klienci i działy IT korzystają z najlepszego jakościowo, wysoce integracyjnego i łatwego w zarządzaniu zestawu urządzeń firmy Cisco, wraz z elastycznością wyboru narzędzi.
 • Nowe urządzenia do współpracy wideo: Cisco Room Kit EQ to jedno z najbardziej zaawansowanych w branży rozwiązań do współpracy dla dużych przestrzeni roboczych. Zasilane przez Cisco Codec EQ, urządzenie obliczeniowe wspierane przez sztuczną inteligencję, daje wrażenie podobne do spotkań twarzą w twarz, zapewniając bezproblemową integrację w celu włączenia wideo i przekształcenia dużych przestrzeni dla integracyjnej pracy hybrydowej.
 • Schemat działania w modelu pracy hybrydowej (ang. Hybrid Workspace Blueprint): Po raz pierwszy Cisco oferuje możliwy do wykorzystana na potrzeby biur na całym świecie Hybrid Workspace Design Guide, oparty na wdrożeniu w biurze w Nowym Jorku, aby pomóc klientom w projektowaniu hybrydowych przestrzeni roboczych nowej generacji. Instruktaż obejmuje m.in. Smart Building Solutions od Cisco oraz dostępne technologie współpracy, sieci i bezpieczeństwa. Podejście Cisco na tym polu łączy ludzi, przestrzenie i technologie. Schemat obsługuje potrójne ekrany, oferuje wbudowaną kamerę i inteligencję audio, w tym automatyczną redukcję szumów, a także możliwość przełączenia na współpracę z wykorzystaniem urządzeń przynoszonych przez użytkowników (BYOD), dzięki czemu mają oni szansę, aby swobodnie uczestniczyć w pracy hybrydowej.

Elastyczny model pracy stawia ludzi w centrum

Nie ma jednego stylu pracy. Istnieje całe spektrum typów interakcji, a organizacje muszą wspierać wszystkie style pracy i rodzaje wydarzeń. Innowacje w ramach Cisco Webex wspierające te różnorodne interakcje to m.in.:

 • Nowa aplikacja Whiteboard: jednym z najbardziej kluczowych zagadnień pracy hybrydowej jest umożliwienie pracownikom w biurze i poza nim organizacji burzy mózgów lub szkicowania na tablicy podczas spotkań czy też spontanicznie w trakcie pracy. Dzięki nowej aplikacji Webex Whiteboard w ramach pakietu Webex Suite, użytkownicy mogą korzystać z łatwego w użyciu rozwiązania do tworzenia tablic niezależnie od miejsca pracy. Każdy użytkownik może stworzyć nową lub dołączyć do już istniejącej tablicy i pracować razem z poziomu przeglądarki, aplikacji Webex lub urządzenia Cisco. Można łączyć je z ankietami Slido, zapisywać i udostępniać w przestrzeni Webex w celu asynchronicznego tworzenia pomysłów.
 • Asynchroniczne wideo: aby zwrócić ludziom czas i uwolnić ich od niekończących się spotkań, Cisco wprowadziło w zeszłym roku ofertę asynchronicznego wideo Vidcast, będącą częścią pakietu Webex Suite. Vidcast, który jest już ogólnodostępny, pozwolił zaoszczędzić 47 milionów minut spotkań, a ponad 40 nowości dostępnych w tym środowisku czyni narzędzie jeszcze bardziej wydajnym. Wśród nowych funkcji użytkownicy znajdą m.in. nową, napędzaną przez sztuczną inteligencję możliwość edycji, która znacząco skraca czas tworzenia dopracowanych treści, a także integrację z aplikacją Slido, umożliwiającą włączenie ankiety i zaangażowanie publiczności w ramach udostępnianych treści wideo.
 • Współpraca z Apple: użytkownicy iPhone’ów i iPadów mogą teraz udostępniać materiały z tylnej lub przedniej kamery za pośrednictwem aplikacji Webex Meetings i dodawać adnotacje do oglądanych materiałów dzięki funkcji Mobile Camera Share. Po raz pierwszy klienci mogą współpracować efektywniej, wykorzystując możliwości urządzeń Apple w zakresie przechwytywania obrazu wideo. Na przykład architekt lub pracownik pierwszego kontaktu może w czasie rzeczywistym udostępniać klientom informacje o postępach na placu budowy, zamiast wysyłać statyczne obrazy lub zrzuty ekranu.
 • Innowacje w zakresie połączeń: innowacje w Webex Calling obejmują nową integrację z Microsoft Teams, umożliwiającą użytkownikom łatwe i płynne wykonywanie połączeń Webex klasy korporacyjnej w interfejsie Teams, co zapewnia bardziej elastyczny przebieg pracy. Co więcej, zarządzanie połączeniami grupowymi jest teraz dostępne dla Webex Calling. Ta funkcja ułatwia firmom aktywowanie nieformalnych usług call center w celu podniesienia jakości obsługi połączeń z klientami, mierzenia wydajności, poprawy procesu szkolenia personelu i osiągania wyników bez konieczności korzystania z oddzielnej lub specjalistycznej aplikacji contact center.
 • Wydarzenia w trybie hybrydowym: Webex Events i Webinars zapewniają najbardziej wszechstronne portfolio rozwiązań do obsługi wydarzeń hybrydowych, a wszystko to z poziomu jednej platformy. Od teraz użytkownicy mają dostęp do nowego lobby dla wydarzeń wirtualnych, które będzie obsługiwało wiele różnych ustawień, takich jak agendy, biogramy prelegentów, informacje o sponsorach i inne. Nowe widżety treści ułatwiają osadzanie dowolnych z tych elementów w zewnętrznych witrynach internetowych dotyczących wydarzeń. Dzięki nowym narzędziom produkcyjnym w Webex Webinars, gospodarze mogą łatwo dodać do każdego wydarzenia niestandardowy branding i personalizację za pomocą nowego Stage Managera. Integracja z Network Device Interface (NDI) daje natomiast zespołom odpowiedzialnym za produkcję wydarzeń nowe narzędzie do prowadzenia profesjonalnych transmisji.

Wiodące na rynku bezpieczeństwo współpracy i łatwość zarządzania

Praca hybrydowa wymaga kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa i zarządzania, aby zapewnić skuteczne i bezpieczne wdrażanie, optymalizację i monitorowanie wspierających operacji IT. Ogłoszone przez Cisco aktualizacje dokładają kolejną cegiełkę, jeśli chodzi o możliwości dbania o bezpieczeństwo, m.in. w zakresie:

 • “Dźwiękowych znaków wodnych”: funkcja audio watermarking pozwala oznaczyć strumienie audio każdego uczestnika poufnego spotkania znacznikiem, który nie jest słyszalny dla ludzkiego ucha. Pozwala to organizacjom lepiej chronić własność intelektualną w dzisiejszym hybrydowym świecie z bardziej rozproszonymi i zdalnymi zespołami. Na przykład, jeśli pracownik nagrywa spotkanie, na którym omawiane są poufne informacje, firma może prześledzić drogę tego nagrania do danej osoby, niezależnie od sposobu udostępnienia dźwięku.
 • Integracji Webex Control Hub z Cisco Spaces: Webex Control Hub jest od teraz zintegrowany z Cisco Spaces. Integracja ta oferuje pracownikom dostęp do kluczowych informacji, takich jak aktualizacje w czasie rzeczywistym dotyczące zajętości pomieszczeń i jakości powietrza, co przekłada się na poprawę doświadczeń pracowników po wejściu do biura. Zespoły ds. obiektów i nieruchomości korzystają z danych w czasie rzeczywistym, aby uprościć złożoność rekonfiguracji i przeprojektowania przestrzeni roboczych przy jednoczesnym wsparciu celów zrównoważonego rozwoju.
 • Cyfrowych Trenerów IT: Control Hub oferuje klientom usługi Cisco Webex wbudowanego w produkt cyfrowego trenera, który pomaga uprościć procesy prowadzące do poprawy hybrydowych doświadczeń zawodowych.

Control Hub prowadzi administratorów IT do wdrażania najlepszych praktyk w zakresie konfiguracji, jakości implementacji i wydajności w zarządzaniu i wspieraniu pracowników.

Webex Suite to pierwszy w branży pakiet do pracy hybrydowej, który zapewnia połączenia telefoniczne w chmurze/on-premise, przesyłanie wiadomości, spotkania, ankiety, Whiteboarding, asynchroniczne wideo, webinaria i wydarzenia w ujednoliconej, wysoce bezpiecznej ofercie.

[1] Źródło: Frost & Sullivan “State of the Global Video Conferencing Devices Market, October 2022”.