Avatar

Rosnąca złożoność i oczekiwania biznesu powodują większe zapotrzebowanie na odpowiednie umiejętności i zasoby

Najważniejsze informacje:

 • Cisco AppDynamics opublikowało coroczny raport „Agents of Transformation”, wskazujący na pojawienie się nowej klasy post-pandemicznych liderów technologii.
 • „Agenci Transformacji” na nowo definiują możliwości wykorzystania aplikacji i dostarczania usług cyfrowych w obecnych realiach, w których zacierają się granice między operacjami IT a strategią biznesową.
 • 74% uczestników badania twierdzi, że doświadczenia z ostatnich lat przyspieszyły ich karierę, a 88% uważa się obecnie za liderów biznesu i jest zdania, że zmieniło się znaczenie „eksperta w dziedzinie technologii”.
 • Jednocześnie, tylko 10% osiągnęło elitarny status „Agentów Transformacji”, czyli liderów zmiany w oparciu o nowoczesne technologie.
 • Podczas gdy liderzy technologii starają się lepiej zrozumieć i dostosować do cyfrowej transformacji za pomocą rozwiązań, które pozytywnie wpływają na cały biznes, 66% twierdzi, że obecnie trudniej jest być Agentem Transformacji, a jedna czwarta twierdzi, że ich organizacja utknęła w „trybie gaszenia pożarów”.

Warszawa, 11 sierpnia 2022 – Cisco AppDynamics, komórka firmy zajmująca się technologią obserwowalności sieci i monitorowaniem wydajności aplikacji, opublikowała wnioski z raportu „Agents of Transformation 2022”, czwartej odsłony corocznego badania, które analizuje umiejętności i atrybuty światowych liderów wykorzystania technologii w biznesie. Badanie przeprowadzono wiosną tego roku wśród 1150 profesjonalistów IT z 13 krajów, pracujących w firmach o rocznych przychodach ponad 500 mln dolarów.

Agenci transformacji i ekonomia doświadczeń

W następstwie pandemii ujawniła się nowa grupa ekspertów technologicznych, którzy podejmują się krytycznych wyzwań, zacierających granice między strategią biznesową a operacjami IT. W raporcie wspomniano również o potrzebie udostępnienia wszystkich produktów i usług w formie cyfrowej w ramach tzw. „ekonomii doświadczeń” (ang. Experience Economy), co z kolei wiąże się ze zwiększonymi zagrożeniami cyberbezpieczeństwa, rosnącą złożonością środowisk IT oraz przyspieszonym przejściem na pracę hybrydową i implementację chmury.

„W ciągu ostatniego roku byliśmy świadkami redefinicji tego, co oznacza bycie Agentem Transformacji, a do tego poprzeczka na tym polu cały czas się podnosi. Liderzy starają się lepiej zrozumieć, jak problemy w ich organizacjach wpływają na doświadczenie użytkowników i działanie aplikacji, dostosowując się do zmian za pomocą rozwiązań, które pozytywnie wpływają na cały biznes” – powiedziała Liz Centoni, Chief Strategy Officer w Cisco.

Według raportu Cisco AppDynamics, 74% badanych przyznaje, że doświadczenia z ostatnich lat, zwłaszcza te z okresu pandemii, przyspieszyły rozwój ich kariery. 88% ankietowanych uważa się obecnie za liderów biznesu, jednak zaledwie 10% ekspertów technologicznych osiągnęło elitarny status „Agentów Transformacji”. Osoby te reprezentują liderów najwyższego szczebla, którzy redefiniują i dostarczają wysokiej jakości cyfrowe narzędzia i usługi, które tworzą zawsze dostępne, bezpieczne i wyjątkowe doświadczenia użytkownika. Takie, jakich obecnie wymagają klienci.

Respondenci wskazują także na fundamentalną zmianę roli osób odpowiedzialnych za technologię, w tym umiejętności i zasobów wymaganych do efektywnego i biegłego działania. Jednocześnie twierdzą, że obecnie zmagają się z gwałtownie rosnącą ilością i złożonością danych pochodzących z całego stosu technologicznego i muszą integrować masowo rozszerzający się zestaw usług cloud-native z istniejącymi systemami i narzędziami on-premise.

 • 88% osób wierzy, że pojęcie i rola osób odpowiedzialnych za technologię zmieniły się.
 • 84% badanych twierdzi, że także umiejętności i cechy określające Agenta Transformacji uległy zmianie.
 • 66% respondentów przyznaje, że obecnie trudniej jest być Agentem Transformacji.
 • Jedna na cztery osoby twierdzi, że ich organizacja utknęła w reaktywnym trybie „gaszenia pożarów”.

Aplikacje stały się biznesem i muszą działać bezbłędnie

Transformacja cyfrowa oznacza, że prawie każda firma i organizacja wchodzi w interakcje z konsumentami za pośrednictwem aplikacji internetowych i mobilnych, a przejście w tryb pracy hybrydowej zapoczątkowało wzrost interakcji z narzędziami w modelu SaaS i interfejsami internetowymi. Podczas gdy konsumenci mogą szybko przejść do rozwiązania lub usługi innej marki, firmy, które nie potrafią natychmiast poprawić doświadczeń cyfrowych, ryzykują odejściem lojalnych klientów.

„To właśnie ci nowi Agenci Transformacji rozpoznają potrzebę ponownego odkrycia działania systemów, nie tylko w odpowiedzi na wyzwania post-pandemiczne, ale także, aby stworzyć bezbłędne, niezawodne doświadczenia cyfrowe. Przybliży nas to do rozwiązania niektórych z największych problemów świata: od zaspokojenia krytycznych potrzeb ludzkich, po zapewnienie ludziom możliwości rozwoju umiejętności i zasobów, aby odnieść sukces w gospodarce cyfrowej” – powiedziała Liz Centoni.

Pełna obserwowalność, wydajność i bezpieczeństwo

Zdając sobie sprawę z daleko idących konsekwencji tej zmiany, respondenci badania Cisco AppDynamics zauważają, że potrzebują pomocy w poruszaniu się po technicznych i operacyjnych niejasnościach cyfrowej transformacji. W szczególności poszukują narzędzi umożliwiających ujednoliconą widoczność swoich środowisk IT, aby lepiej zarządzać i optymalizować dostępność i wydajność aplikacji. Wymaga to skoncentrowania inwestycji na bezpieczeństwie, możliwości obserwacji oraz infrastrukturze w chmurze. Niezwykle ważne jest również powiązanie wydajności IT z podejmowaniem decyzji biznesowych:

 • 77% respondentów uważa, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy ważne będzie inwestowanie w bezpieczeństwo aplikacji, aby sprostać potrzebom klientów i pracowników
 • 71% badanych sądzi, że ich organizacja będzie musiała zainwestować w obserwowalność aplikacji i infrastruktury cloud-native
 • 84% osób twierdzi, że potrzeba utrzymania wydajności aplikacji biznesowych jest obecnie ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej
 • 85% uczestników badania przyznaje, że pełna obserwowalność stosu technologicznego jest kluczowa dla zrównoważonej transformacji i innowacji w ich organizacji

Materiały dodatkowe

Raport Agents of Transformation 2022 jest dostępny tutaj: https://www.appdynamics.com/resources/reports/agents-of-transformation-2022