Avatar

Najważniejsze informacje:

  • Cloud Management dla Cisco Catalyst™ daje klientom możliwość wprowadzenia prostoty chmury Meraki® do istniejących wdrożeń Catalyst.
  • Nowa oferta Cisco Nexus® Cloud SaaS, oparta na platformie Cisco Intersight®, upraszcza obsługę IT, zapewniając platformę do zarządzania siecią w chmurze.
  • Rozwiązanie ThousandEyes® WAN Insights będzie wkrótce dostępne dla klientów Cisco SD-WAN. Jest to pierwszy kluczowy krok w kierunku realizacji wizji sieci predykcyjnych Cisco Predictive Networks.

Cisco Live, Las Vegas, 23 czerwca 2022 r. – W trakcie konferencji Cisco Live firma ogłosiła strategię, której celem jest uproszczenie działań zespołów IT dzięki innowacjom w zakresie sieci zarządzanych w chmurze i ujednoliconych rozwiązań technologicznych.

Dzisiejsze środowisko biznesowe jest bardzo nieprzewidywalne. Aby utrzymać produktywność swoich pracowników i możliwie jak najlepiej odpowiadać, a nawet przekraczać oczekiwania klientów i partnerów, organizacje polegają na doświadczeniach cyfrowych. To samo dotyczy budowania sprawności i niezawodności biznesowej – zespoły IT potrzebują ujednoliconych rozwiązań, które łączą technologie, lokalizacje, zespoły i urządzenia w organizacji.

Wyzwanie polega na tym, że środowiska informatyczne stają się coraz bardziej złożone, co idzie w parze z rosnącymi oczekiwaniami użytkowników, które są wyższe niż kiedykolwiek wcześniej. Jednocześnie zwielokrotniła się liczba i różnorodność połączeń, w oparciu o które funkcjonują firmy. W rezultacie sieć i całe środowisko informatyczne są bardziej rozdrobnione, mniej bezpieczne i coraz trudniejsze do skalowania. Aby rozwiązać problem rosnącej złożoności, Cisco zapewnia bardziej ujednolicone rozwiązania informatyczne dzięki inteligentnym platformom opartym na chmurze.

Cisco umożliwia ujednolicone podejście do kwestii IT

W trakcie Cisco Live, najważniejszej konferencji poświęconej sieciom i cyberbezpieczeństwu, Cisco zaprezentowało nowe możliwości zarządzania z chmury, które zapewniają ujednolicone doświadczenie w ramach portfolio Cisco Meraki, Cisco Catalyst i Cisco Nexus. Firma przedstawiła również nowy produkt Cisco ThousandEyes do proaktywnego prognozowania i optymalizacji wydajności sieci WAN. Innowacje pozwalają realizować strategię firmy polegającą na zapewnieniu klientom sprawności, odporności i produktywności, które są niezbędne, aby dzięki możliwościom platform zarządzanych w chmurze ich firmy mogły rozwijać się w nieprzewidywalnych realiach biznesowych.

„Klienci wybierają technologię Cisco, ponieważ firma działa na styku sieci, bezpieczeństwa i chmury” – powiedział Todd Nightingale, starszy wiceprezes i dyrektor generalny Cisco ds. chmury i sieci dla przedsiębiorstw. „Wierzymy, że sieć jest podstawą nowoczesnego przedsiębiorstwa i musi zapewniać sprawność działania. Cisco zajmuje się najważniejszymi wyzwaniami klientów, czyli zarządzaniem złożonością za pomocą inteligentnych platform opartych na danych, które stanowią siłę napędową cyfrowego biznesu”.

Przyszłość technologii to zarządzanie IT w chmurze

Cisco udoskonala platformy sieciowe, aby klienci mogli bezpiecznie, logicznie i bezproblemowo przechodzić na modele operacyjne oparte w większym stopniu na chmurze:

  • Dzięki technologii Cloud Management dla Cisco Catalyst klienci firmy mogą teraz monitorować wybrane przełączniki Catalyst i zarządzać nowymi urządzeniami bezprzewodowymi Catalyst Wireless za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego Meraki, co zwiększa przejrzystość i elastyczność obsługi klienta. Klienci sieci kampusowych i oddziałowych mogą ponadto uprościć swoje operacje IT dzięki połączeniu zarządzania w chmurze z najlepszym sprzętem sieciowym.
  • Poprzez Cisco Nexus Cloud, platformę zarządzaną z poziomu chmury i dostarczaną jako usługa, Cisco zapewnia najprostszy sposób wdrażania, zarządzania i obsługi sieci w chmurze. Oparta na rozwiązaniach Cisco Intersight oferujących najlepsze w swojej klasie przełączanie i zarządzanie wieloma chmurami, platforma Cisco Nexus Cloud rozszerzy możliwości klientów w zakresie obsługi środowisk chmury publicznej, chmury prywatnej i przetwarzania brzegowego o dowolnej wielkości i skali. Cisco Nexus Cloud ma być dostępna jesienią 2022 roku.

Przewidywalna przyszłość

Obecnie zapewnienie doskonałych doświadczeń cyfrowych ma jeszcze większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. Złe doświadczenia klientów i pracowników pozostawiają trwałe i szkodliwe wrażenia. Zespoły IT muszą więc dysponować rozwiązaniami, które pozwolą im przestać reagować na problemy z siecią dopiero gdy te wystąpią, a zamiast tego działać proaktywnie, aby zapobiegać incydentom wpływającym na działalność firmy.

Klienci firmy mogą już korzystać z osiągnięć Cisco w dziedzinie sieci predykcyjnych za pośrednictwem Cisco ThousandEyes, wiodącej w branży platformy „inteligencji internetowej i chmurowej”. ThousandEyes WAN Insights to pierwszy krok w kierunku realizacji wizji sieci predykcyjnych Cisco, która umożliwia informatykom w przedsiębiorstwach przejście od sieci reaktywnych do sieci opartych na działaniach prewencyjnych, poprawiając wydajność operacyjną i zapewniając obsługę aplikacji. Już wkrótce ThousandEyes WAN Insights będzie proaktywnie ostrzegać zespoły IT o problemach, zanim te wystąpią i wpłyną negatywnie na wrażenia użytkowników. Rozwiązanie przedstawi rekomendacje dotyczące polityki bezpieczeństwa i wskazówki odnośnie optymalizacji ścieżek postępowania. Wdrożenie ThousandEyes WAN Insights pomoże klientom zmaksymalizować możliwości ich środowisk internetowych i chmurowych oraz zapewnić bezbłędne doświadczenia cyfrowe.

Uproszczenie zabezpieczeń na brzegach sieci

W trakcie odbywającej się niedawno konferencji RSA, Cisco zaprezentowało swoje rozwiązanie Secure Access Service Edge (SASE). Cisco+ Secure Connect Now to rozwiązanie typu as-a-service, zarządzane w chmurze, dostępne dla klientów w ramach pojedynczej subskrypcji. Zapewnia ono firmom rozwiązanie SASE, które można wdrożyć szybko i łatwo nim zarządzać, radykalnie upraszczając sposób, w jaki organizacje łączą się i chronią użytkowników, urządzenia i aplikacje.

Dodatkowe materiały: