Avatar

Najważniejsze informacje:

  • Cisco zaprezentowało AppDynamics Cloud, działającą w chmurze platformę obserwowalności dla nowoczesnych aplikacji, które działają w oparciu o coraz bardziej złożone i rozproszone architektury i usługi. Zaprojektowana z myślą o prostocie, użyteczności i intuicyjności, umożliwia zespołom IT zapewnianie wyjątkowych doświadczeń cyfrowych, których obecnie oczekują firmy, klienci i użytkownicy końcowi.
  • AppDynamics Cloud maksymalizuje wyniki biznesowe i poprawia doświadczenia użytkowników poprzez optymalizację aplikacji w chmurze. Przyspiesza proces wykrywania i rozwiązywania problemów z wydajnością dzięki inteligentnym operacjom, umożliwiając ochronę inwestycji poprzez ciągłą integrację danych zgodnie ze standardami OpenTelemetry™ i partnerstwa technologiczne z dostawcami chmury.
  • AppDynamics Cloud przetwarza dane telemetryczne generowane w ramach całego środowiska IT, aby dostarczyć wiedzę na temat działania aplikacji i bezpieczeństwa. Oferuje elastyczność, umożliwia wybór i pozwala korzystać z dowolnej usługi do rozwijania i wdrażania aplikacji oraz poprawy doświadczeń cyfrowych.

Las Vegas, 21 czerwca 2022 r. – Podczas tegorocznej edycji Cisco Live firma zaprezentowała AppDynamics Cloud. Nowa platforma umożliwia dostarczanie wyjątkowych doświadczeń cyfrowych poprzez korelowanie danych telemetrycznych na masową skalę z każdego środowiska chmurowego. Wykorzystuje wgląd w chmurę, aby rozwiązywać problemy z wydajnością aplikacji mając na uwadze kontekst biznesowy i na tej podstawie formułuje wnioski i sugeruje podjęcie konkretnych czynności.

AppDynamics Cloud maksymalizuje wyniki biznesowe i poprawia doświadczenia klientów poprzez ciągłą optymalizację aplikacji działających w chmurze. Dzięki inteligentnym działaniom przyspiesza proces wykrywania i rozwiązywania problemów z wydajnością zanim zaszkodzą biznesowi lub marce. Ochrona inwestycji jest pochodną ciągłej integracji danych zgodnie ze standardami OpenTelemetry™ i partnerstw technologicznych z dostawcami chmury.

Platforma umożliwia współpracę pomiędzy zespołami, w tym DevOps i innymi interesariuszami biznesowymi, aby osiągnąć pożądane rezultaty w ramach wymogów jakości usług (service-level objectives – SLOs) oraz celów organizacji. Podczas, gdy wiele organizacji wciąż wykorzystuje tradycyjne rozwiązania do obsługi kluczowych procesów i systemów umożliwiających generowanie przychodu, nowoczesne aplikacje biznesowe są coraz częściej tworzone z wykorzystaniem inicjatyw DevOps i muszą wspierać rozproszone architektury oraz usługi. Ten przyspieszony przez pandemię trend dał początek rewolucji w doświadczeniach konsumentów i użytkowników końcowych. Praca w trybie hybrydowym tylko to nasiliła.

Aby móc dostarczać spójne, niezawodne doświadczenia cyfrowe, których obecnie oczekują konsumenci i użytkownicy końcowi, zespoły IT muszą monitorować i zarządzać zmieniającymi się dynamicznie zależnościami pomiędzy aplikacjami w ramach infrastruktury, mikrousług, kontenerów i interfejsów programowania aplikacji. Wykorzystują do tego celu wewnętrzne zasoby IT, liczne chmury, usługi świadczone w modelu SaaS i rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo. Tradycyjne podejście do monitoringu nie zdaje egzaminu w wysoce złożonym i dynamicznym ekosystemie.

AppDynamics Cloud bez problemu przetwarza ogrom danych, wydarzeń, logów i śladów generowanych w tym środowisku – włączając w to sieć, bazy danych, storage, kontenery, bezpieczeństwo i usługi chmurowe – aby poznać obecny stan zasobów IT aż do poziomu użytkownika końcowego. Ta wiedza pozwala zoptymalizować koszty, zmaksymalizować przychód z transakcji i zabezpieczyć użytkowników oraz dane organizacji.

„Zbudowana od podstaw z możliwością obserwacji chmury, AppDynamics Cloud skupia się na rzeczywistych wynikach, dzięki czemu problemy zostają naprawione, gdy tylko się pojawią — lub nawet przed ich wystąpieniem — klienci mogą się także upewnić, że usługi cyfrowe oferują dokładnie to, czego chcą użytkownicy” – mówi Liz Centoni, EVP, Chief Strategy Officer i Dyrektor Generalna obszaru aplikacji w Cisco.

Obecni klienci AppDynamics mogą dokonać aktualizacji do AppDynamics Cloud i usprawnić zarządzanie wydajnością aplikacji albo korzystać z obu rozwiązań jednocześnie. AppDynamics Cloud wspiera działające w chmurze, zarządzalne środowiska Kubernetes w ramach Amazon Web Services (AWS). W przyszłości zaplanowano rozszerzenia dla Microsoft Azure, Google Cloud Platform i innych dostawców usług chmurowych.

Wypowiedzi klientów

Tim Masey, wiceprezes Carhartt ds. infrastruktury IT i bezpieczeństwa: „Branża odzieżowa jest bardziej złożona, dynamiczna i konkurencyjna niż kiedykolwiek wcześniej. Każdy aspekt działalności — od zaopatrzenia przez sprzedaż i obsługę klienta — musi funkcjonować bez zastrzeżeń, ponieważ nawet najmniejsze opóźnienie może mieć ogromny wpływ zarówno na procesy produkcyjne, jak i możliwość dokonywania zakupów online. Niezbędne jest posiadanie pełnego wglądu w każdy zakamarek operacji, aby upewnić się, że wszystko działa płynnie, co zwykle łatwiej powiedzieć niż zrobić”.

Vincent Lamonde, dyrektor ds. operacji w chmurze, Insurity: „Jesteśmy liderem na rynku technologii ubezpieczeniowych, a ponad 80% naszych klientów działa w chmurze. Obsługiwane przez nas organizacje mogą mieć setki klientów, którzy oczekują, że nasz system będzie działał bez zarzutu przez cały czas. Jeśli identyfikacja i rozwiązanie problemu trwa długo, może to wpłynąć na ich działalność i doświadczenia użytkowników. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania umów dotyczących poziomu świadczonych usług (SLA), więc znalezienie nowych sposobów identyfikacji i rozwiązywania problemów w krótszym czasie ma ogromne znaczenie”.

Peter Hvedstrup Jensen, dyrektor ds. operacji IT, Velliv: „Dla nas jako dostawcy emerytur konieczne jest, aby każdy system, komponent i aplikacja działały bez zarzutu. Nasi klienci nie powinni czekać na znalezienie potrzebnych informacji ani wielokrotnie odświeżać aplikacji, która jest nieoczekiwanie niedostępna. Architektura oparta wyłącznie na chmurze może być bardzo złożona i skomplikowana. Potrzebowaliśmy większej widoczności i kontroli nad każdym aspektem środowiska IT, ponieważ nawet godzina przestoju negatywnie wpływa na naszych klientów”.

Źródła dodatkowe: 

  • Platforma AppDynamics Cloud będzie dostępna od 28 czerwca. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z działem sprzedaży Cisco AppDynamics tu.
  • Więcej informacji o AppDynamics Cloud na stronie appdynamics.com.