Avatar
  • Krakowski zespół Cisco urósł w ciągu 10 lat z 80 osób do 2400.
  • Cisco wciąż jest jednym z najbardziej docenianych pracodawców w Polsce. Firma wdraża prawdziwie hybrydowy model pracy.
  • Usługi i innowacje w obszarach Customer Experience, cyberbezpieczeństwa i oprogramowania wciąż mają strategiczne znaczenie dla firmy.

Kraków, 7 czerwca 2022 Cisco Global Services Center działa w Krakowie już dziesięć lat. W 2012 r., gdy była to inwestycja typu „greenfield”, w stolicy małopolski pracowało 80 osób. Obecnie w Krakowie znajduje się nowoczesny kampus wyposażony w najnowocześniejszą technologię, w którym zatrudnionych jest 2400 pracowników. W ciągu 10 lat oddział urósł 30-krotnie.

Oddział świadczy usługi technologiczne i biznesowe klientom, partnerom i pracownikom Cisco w ramach różnych działów, włączając w to Customer Experience, finanse i operacje.

Oddział w Krakowie jest głównym hubem usług Customer Experience (CX) w regionie EMEA

Ponad 70% pracowników Cisco Kraków wchodzi w skład zespołu Customer Experience & Operations, co czyni oddział ze stolicy małopolski największym centrum CX w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zespół Customer Experience pomaga klientom Cisco zmaksymalizować korzyści biznesowe, jakie daje wykorzystywana przez nich technologia, dzięki koncentracji na kilku kluczowych obszarach:

  • Wsparciu technicznemu zapewnianemu przez ekspertów światowej klasy, którzy bazują na wiedzy zdobytej podczas analizy milionów różnych przypadków każdego roku.
  • Proaktywnym zarządzaniu, monitoringu i optymalizacji środowiska IT, aby zapewnić szybki zwrot z inwestycji.
  • Zaangażowaniu ekspertów w rozwój technologii, od przygotowania strategii i projektowania, aż po wdrożenie.

Great Place to Work w modelu hybrydowym

Od ubiegłego roku Cisco wdraża hybrydowy model pracy dla każdego pracownika. Może oznaczać to pracę w domu przez pięć dni w tygodniu i spotykanie się z zespołem od czasu do czasu lub w przypadku konkretnych wydarzeń. Zespół ma też możliwość przebywania w biurze od poniedziałku do piątku i wykorzystania technologii do jak najlepszej współpracy z kolegami z całego świata. Firma proponuje też scenariusz mieszany – hybrydowy. Dotyczy to także 2400 osób pracujących w krakowskim oddziale firmy.

Tworząc prawdziwie hybrydowe środowisko pracy, Cisco Kraków zachowuje dynamiczną kulturę, pielęgnowaną przez inicjatywę Connected Poland, która pomaga zaangażować pracowników w szereg działań zgodnych z jednym z kluczowych celów Cisco, jakim jest tworzenie inkluzywnej przyszłości.

Krakowski oddział firmy jest bardzo zróżnicowany, pracują tam przedstawiciele ponad 70 narodowości, przy czym około 1/3 pracowników pochodzi spoza Polski. Dodatkowo, 40% zespołu Cisco w Krakowie to kobiety.

Kultura integracji i różnorodności jest jednym z głównych powodów, dla których Cisco znajduje się w czołówce najlepszych miejsc pracy w Polsce, zajmując pierwsze lub drugie miejsce od czasu przystąpienia do plebiscytu Great Place to Work 7 lat temu.

Wypowiedzi przedstawicieli Cisco Kraków:

„Zespół Customer Experience (CX) zapewnia klientom firmy doskonałe doświadczenia z wykorzystywania technologii Cisco. Firma oferuje najlepsze w swojej klasie usługi na każdym etapie cyklu życia produktów: sieci, centrów danych, bezpieczeństwa, chmury, współpracy i Internetu rzeczy. Nasi klienci kontaktują się z zespołem Customer Experience za pośrednictwem Centrów CX, takich jak to w Krakowie. Dzięki temu, że ponad 70% wszystkich krakowskich pracowników należy do zespołu CX, Cisco Kraków jest największym ośrodkiem inżynierów Cisco w Europie. Spodziewamy się, że stolica małopolski będzie nadal odgrywała strategiczną rolę dla naszej organizacji, ponieważ poszukujemy największych talentów do pracy w CX Kraków” – powiedział Thimaya Subaiya, SVP i Dyrektor Generalny, Global Customer Experience w Cisco.

„Z perspektywy biznesowej bezpieczeństwo, oprogramowanie i innowacje są w Krakowie obszarami priorytetowymi. Na krakowskim kampusie firmy znajduje się jedyne w regionie EMEAR Centrum Operacji Bezpieczeństwa (SOC) i Centrum Operacji Sieciowych (NOC) Cisco, a także zespół 350 specjalistów zajmujących różne stanowiska związane z cyberbezpieczeństwem. Ostatnio Kraków stał się także centrum dla przejęć Cisco, takich jak AppDynamics i ThousandEyes, dostarczając klientom firmy w regionie EMEA wsparcie w zakresie inżynierii oprogramowania, pomagając im działać w hybrydowym środowisku chmurowym, skoncentrowanym na aplikacjach. Ponadto dysponujemy 20 patentami opracowanymi przez inżynierów w Krakowie, które albo już są, albo wkrótce zostaną wdrożone w naszych produktach i usługach” – powiedziała Adele Trombetta, wiceprezes odpowiedzialna w Cisco za obszar Customer Experience na region EMEA.

„Priorytety, wokół których planujemy rozwój Cisco w Krakowie, skupiają się na trzech głównych obszarach: kontynuacji rozwoju oddziału, nie tylko pod względem zatrudnienia, ale przede wszystkim pod względem stażu pracy naszych zespołów i dojrzałości placówki; przesunięciu Cisco Kraków jeszcze wyżej w łańcuchu wartości firmy poprzez dodanie nowych kompetencji i wyspecjalizowanych funkcji strategicznych dla Cisco, także w obszarach zaawansowanej inżynierii; oraz pielęgnowaniu kultury pracy Cisco w Krakowie, polegającej na inkluzywności, różnorodności i działaniach na rzecz społeczności, ponieważ na tym ostatecznie opiera się nasz sukces, który od kilku lat zapewnia nam wysoką pozycję wśród najlepszych miejsc pracy w Polsce w rankingu Great Place to Work” – powiedział Jacek Przybylski, Senior Director, Cisco Customer Experience Centers EMEAR i Cisco Kraków Site Lead.

„To niesamowite doświadczenie móc obserwować, jak krakowski oddział Cisco rozrósł się z 80 osób, gdy zaczynaliśmy w 2012 roku, do 2400 obecnie. Cisco Kraków odegrało kluczową rolę we wspieraniu naszych klientów na ich drodze do cyfrowej transformacji. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że placówka nadal się rozwija o nowe strategiczne funkcje, tworząc miejsca pracy o wysokiej wartości i przyczyniając się do rozwoju w Polsce gospodarki opartej na wiedzy” – podsumowuje Przemysław Kania, Dyrektor Generalny Cisco w Polsce.