Avatar

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie nawiązał partnerstwo technologiczne z Cisco.

Firma dostarczy placówce medycznej rozwiązania z zakresu sieci bezprzewodowej, komunikacji wideo i cyberbezpieczeństwa.

 Z najnowszych technologii skorzysta zarówno personel, jak i pacjenci i ich rodziny.

19 maja 2022 r. — USDK to największy szpital pediatryczny w południowej Polsce. W placówce znajduje się 420 łóżek. Ośrodek obsługuje 200 000 wizyt ambulatoryjnych każdego roku, lecząc dzieci z najcięższymi chorobami. Historia szpitala sięga 1965 r. Ciągły rozwój kompetencji i wiedzy specjalistycznej personelu nie szedł jednak w parze z inwestycjami w rozwiązania IT, które nie nadążały za ewolucją nowoczesnej medycyny.

Pracownicy i pacjenci USDK mają problemy z nawiązaniem połączenia sieciowego, co wynika nie tylko z faktu, że na terenie szpitala znajduje się przestarzała infrastruktura, ale również ma związek z topografią samego kompleksu, w którym liczne elementy konstrukcji betonowych utrudniają przesył sygnału. Brak dostępu do sieci doskwiera małym pacjentom między innymi z oddziału onkologii, którzy nierzadko spędzają w szpitalu długie tygodnie i nie mogą opuścić budynku. Z kolei personel medyczny zmaga się z niemożnością szybkiego wyszukiwania informacji niezbędnych w podejmowaniu decyzji dotyczących procesu leczenia i sprawnej komunikacji. Firma Cisco, która od dłuższego czasu wspiera szpital w ramach wolontariatu pracowniczego nawiązała partnerstwo technologiczne, na mocy którego dostarczy placówce rozwiązania z zakresu Wi-Fi, współpracy, bezpieczeństwa i sieci bezprzewodowej.

Kompleksowe wsparcie technologiczne i nie tylko

Modernizacja zasobów IT Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie rozpoczęła się od analizy technicznej, przeprowadzonej przez ekspertów Cisco, istniejącej infrastruktury i określenia zapotrzebowania na konkretne narzędzia, które zaspokoją potrzeby personelu, pacjentów i osób odwiedzających.

Planowane wdrożenie będzie składać się z najbardziej zaawansowanych rozwiązań sieciowych Cisco: 69 punktów dostępowych, 2 kontrolerów bezprzewodowych, 3 przełączników, 1 bezpiecznego serwera sieciowego i 12 modułów SFP+. Ponadto warszawski oddział Cisco przeznaczył 10 terminali Cisco Webex DX80, które umożliwiają personelowi USDK komunikowanie się z innymi szpitalami i wirtualną koordynację działań, gdy zajdzie taka potrzeba. Model zdalnej wymiany informacji okazał się niezwykle przydatny podczas pandemii.

„Wspieranie lokalnej społeczności jest integralną częścią kultury Cisco. Angażujemy się w sprawy Krakowa, odkąd otworzyliśmy tu nasze biuro 10 lat temu, czego przykładem jest współpraca z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym” – mówi Jacek Przybylski, szef krakowskiego oddziału Cisco. „Najważniejszym elementem wdrożenia w szpitalu jest szybka sieć bezprzewodowa. Dzięki istniejącemu w Cisco programowi darowizn (Cisco donation grant), sprzęt jest w końcowej fazie kompletowania, a personel szpitala, pacjenci i ich rodziny wkrótce będą mogli korzystać z szybkiego i niezawodnego Internetu” – dodaje.

Środowisko sieciowe, które wdrażają inżynierowie Cisco wraz z działem IT krakowskiego szpitala będzie składać się z:

  • Sieci bezprzewodowej dla personelu szpitala – co umożliwi lekarzom i pielęgniarkom aktualizację danych pacjentów bezpośrednio przy ich łóżku za pomocą urządzeń mobilnych, bez konieczności robienia notatek, a następnie wprowadzania danych na komputerze stacjonarnym.
  • Sieci bezprzewodowej dla urządzeń medycznych IoT, która pozwoli na zarządzanie nimi – jest to możliwe dzięki jednemu z partnerów Cisco w Polsce, firmie Kontakt.io, który przekazuje czujniki IoT zapewniające ścisłą integrację pomiędzy urządzeniami medycznymi a siecią bezprzewodową Cisco.
  • Sieci bezprzewodowej dla pacjentów i ich opiekunów.

W planach są również szkolenia dla pracowników USDK z zakresu cyberbezpieczeństwa sieci i urządzeń końcowych, które przeprowadzą specjaliści z krakowskiego Cisco Security Operations Center. Placówki medyczne są częstym celem ataków, ponieważ posiadają wiele danych wrażliwych na temat pacjentów, a poziom zabezpieczeń często jest niższy niż np. w bankach. Szkolenia pozwolą zapewnić zgodność z rygorystycznymi przepisami dotyczącymi prywatności, a także będą okazją dla użytkowników, aby poznać najlepsze praktyki z zakresu bezpieczeństwa. Cisco wykona również audyt cyberbezpieczeństwa istniejącej infrastruktury USDK.

Cisco wspiera USDK nie tylko w aspekcie technologicznym. W ramach wolontariatu pracownicy firmy przeznaczyli łącznie ponad 1000 godzin na odnowienie szpitalnych pomieszczeń czy ławek w poradniach.

Dyrektor USDK prof. Wojciech Cyrul tak skomentował współpracę z firmą Cisco:

„Mahatma Gandhi powiedział kiedyś, że „przyszłość zależy do tego, co robimy w teraźniejszości”. Dzisiaj Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest wciąż największą i najlepszą wysokospecjalistyczną placówką pediatryczną na południu Polski. Co roku otrzymuje tu pomoc ponad 230 tys. małych pacjentów. Obecne zasady funkcjonowania pediatrii oraz rosyjska agresja na Ukrainę powodują jednak, że dostęp do świadczeń zdrowotnych na dotychczasowym poziomie staje się coraz trudniejszy. Niestety bez wysoko wyspecjalizowanego i zaangażowanego personelu, bez odpowiedniej infrastruktury oraz bez dobrodziejstw, jakie do współczesnej medycyny wnoszą ze sobą nowoczesne technologie, nie zapewnimy dzieciom opieki medycznej na jaką zasługują. Co więcej, nie tylko nie zadbamy o ich dobro i przyszłość tak jak powinniśmy, lecz także tak, jak moglibyśmy.

Z tych właśnie powodów, tak cenna jest pomoc zadeklarowana szpitalowi przez firmę Cisco, której wartość opiewa na ponad milion złotych. Dlatego też z tego miejsca, z całego serca, dziękuję Panu Dyrektorowi Ramonowi Tancino oraz Panu Dyrektorowi Jackowi Przybylskiemu za wkład, jaki Cisco i jego pracownicy wnieśli i nadal chcą wnosić dla poprawy niełatwej sytuacji szpitala. Pozwólcie Państwo, że swoje podziękowania zakończę słowami W. Churchilla. „Utrzymujemy się z tego co dostajemy, ale życie tworzymy z tego co dajemy”.