Avatar

Pierwsze testy technologii pokazują, że zespoły IT już teraz mogą z dużą dokładnością przewidywać problemy i unikać ich skutków.

Najważniejsze informacje

  • Rozwiązania Cisco przyczyniają się do ewolucji sieci poprzez przewidywanie problemów z aplikacjami zanim te wystąpią, zapewniając nowy poziom niezawodności i wydajności działania.
  • Firma od dwóch lat buduje i testuje silniki oprogramowania predykcyjnego. Pierwsze próby u klientów wykazały, że technologia Cisco może przewidywać problemy z dużą dokładnością, pomagając zespołom IT radykalnie poprawić jakość połączeń sieciowych.
  • Cisco planuje ponadto dostarczać technologie predykcyjne w ramach całego portfolio w postaci zintegrowanej, łatwej w użyciu oferty SaaS, dzięki czemu sieci predykcyjne Cisco staną się dostępne dla firm każdej wielkości.

9 maja 2022 r. — Już od ponad 30 lat Cisco uczestniczy w rozwoju Internetu, zapewniając światu łączność w ramach najważniejszych obszarów funkcjonowania, w tym medycyny, pracy czy nauki. W tym czasie sieci ewoluowały w kierunku wczesnego wykrywania i reagowania na problemy, aby wspomóc utrzymanie ich wydajności oraz niezawodności. Kolejnym krokiem na tej drodze jest przewidywanie problemów przed ich wystąpieniem, co do tej pory było niezwykle trudne.

Idąc tym tropem, Cisco przedstawia, w jaki sposób definiuje przyszłość łączności za pomocą przełomowej technologii, która ma pomóc zespołom IT w poznawaniu, przewidywaniu usterek i planowaniu działania, aby uniknąć kosztownych przestojów.

Sieci predykcyjne Cisco

Cisco łączy nowe technologie predykcyjne z szerokim portfolio rozwiązań umożliwiających obserwowanie sieci, zwiększających widoczność zachodzących w niej procesów i inteligencję w celu poprawy niezawodności oraz wydajności we wszystkich scenariuszach operacyjnych. Przez ostatnie dwa lata eksperci Cisco pracowali nad pierwszym tego rodzaju silnikiem analityki predykcyjnej, który pomoże zespołom IT zapobiegać problemom i poprawi komfort pracy użytkowników. Cisco dostroiło i przetestowało modele predykcyjne z udziałem klientów z różnych branży, stosując zaawansowane techniki analityczne i uczenie maszynowe w celu zapewnienia większej precyzji i łatwości użycia tej technologii.

Mechanizm działania

Sieci predykcyjne Cisco działają w oparciu o dane zgromadzone z wielu źródeł telemetrycznych. Po ich zintegrowaniu, systemy Cisco uczą się wzorców przy użyciu różnych modeli i zaczynają przewidywać problemy użytkowników, zapewniając opcję ich rozwiązywania. Klienci mogą w ten sposób zdecydować, w jak dużej mierze chcą podłączyć silnik w całej sieci, co daje im elastyczne możliwości rozbudowy w zależności od potrzeb.

„Przyszłość łączności będzie zależeć od samoregenerujących się sieci, które potrafią się uczyć, przewidywać i planować” – powiedział Chuck Robbins, prezes i dyrektor generalny Cisco. „Nasze badania nad sieciami predykcyjnymi zostały poparte testami i opracowane we współpracy z klientami, a pierwsi użytkownicy dostrzegają istotne korzyści, które pozwalają im zaoszczędzić czas i pieniądze. Branża czekała na bezpieczną, proaktywną sieć”.

Możliwości nowej technologii Cisco

Zespołom IT trudno jest zachować stale wysoką proaktywność w rozwiązywaniu potencjalnych problemów. Często muszą one jednocześnie zarządzać cyberbezpieczeństwem i zapobiegać incydentom, umożliwiać pracę hybrydową, korzystanie z chmury hybrydowej i mają wiele innych zadań. Stawka jest natomiast wysoka, gdyż chodzi o zapewnienie pracownikom i klientom najlepszych wrażeń z pracy podczas korzystania z sieci. Sprawne działanie w trybie 24/7 jest więc w tym wypadku kluczowe. Nieplanowane przestoje i awarie mogą zakłócić produktywność pracowników, obsługę klientów i wpływać na przychody. Dlatego aż 45% ankietowanych liderów IT uznało reagowanie na zakłócenia za najważniejsze wyzwanie związane z siecią w 2021 r[1].

Poza eliminowaniem awarii, doświadczenia użytkowników stały się kluczowe dla biznesu. Często to właśnie aplikacja odpowiada za pierwsze wrażenie klientów. 57% osób twierdzi, że marki mają tylko jedną szansę, aby zrobić na nich wrażenie, i że jeśli usługa cyfrowa nie spełni ich oczekiwań, nie skorzystają z niej ponownie[2]. Aby w pełni zrealizować wizję cyfrowego biznesu, branża potrzebuje sposobu na lepsze przewidywanie problemów z siecią, proaktywne unikanie problemów i zapewnienie najlepszych możliwych doświadczeń.

Materiały dodatkowe

[1] Cisco Global Networking Trends Report 2022

[2] App Attention Index Report 2021