Avatar

Najważniejsze informacje:

  • Stawiając partnerów w centrum uwagi, Cisco dostarcza rozwiązania, które upraszczają złożone środowiska towarzyszące upowszechnianiu się elastycznych form pracy.
  • Cisco ThousandEyes wprowadza Application Outages, globalny wgląd w stan aplikacji SaaS, aby umożliwić proaktywną komunikację i usuwanie awarii. Firma wprowadza także pierwszą publiczną mapę przestojów w Internecie opartą na inteligencji zbiorowej, dającą partnerom globalny wgląd we wszystkie sieci i krytyczne dla biznesu aplikacje, na których polegają klienci i pracownicy.
  • Nowe rozwiązanie daje wgląd w najważniejsze środowiska składające się na pracę hybrydową, w tym aplikacje do współpracy.

Cisco Partner Summit 2021 – 16 listopada 2021 – w trakcie 26. corocznej konferencji Partner Summit, Cisco ogłosiło wprowadzenie nowych technologii, które mają zapewnić klientom i partnerom możliwość zarządzania złożonością hybrydowego środowiska pracy.

W miarę przechodzenia na bardziej elastyczne metody pracy – stacjonarnej w biurach i domach oraz mobilnej – organizacje stają przed coraz większym wyzwaniem zapewnienia wszystkim bezpiecznego i niezawodnego dostępu do aplikacji wspomagających produktywność. Coraz więcej osób uzyskuje dostęp do aplikacji poza biurem, a wiele z systemów znajduje się obecnie w różnych chmurach, dlatego sieci łączące wszystkie te elementy rozrastają się poza granice przedsiębiorstw. Cisco przedstawia nowe rozwiązania technologiczne mające na celu zapewnienie klientom możliwości skutecznego radzenia sobie z tą złożonością i wspierania pracowników hybrydowych.

Ponieważ domy stają się nowymi mikrooddziałami przedsiębiorstw, zwiększa to potrzebę nowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa. Dzięki innowacjom w zakresie pracy hybrydowej, Cisco pomoże klientom zrozumieć, gdzie, kiedy, w jaki sposób i dlaczego występują problemy mające wpływ na użytkowników. Firma kontynuuje dostarczanie rozwiązań zgodne z modelem zero trust, ułatwiające użytkownikom bezpieczny dostępu do różnych aplikacji za pośrednictwem dowolnej sieci w wybranym miejscu pracy.

“Cisco od dawna jest liderem w dziedzinie sieci, bezpieczeństwa i współpracy, co daje nam wyjątkową możliwość sprostania w pełnym zakresie wyzwaniom i problemom związanym z hybrydowymi pracownikami” – powiedział Todd Nightingale, Starszy Wiceprezes i Dyrektor Generalny Cisco Enterprise Networking and Cloud. “Wgląd w aplikacje i sieci, które znajdują się poza kontrolą działu IT, stał się krytycznym czynnikiem sukcesu zespołów IT, ponieważ obsługują one pracowników hybrydowych na wielu poziomach ich cyfrowych doświadczeń”.

Rozszerzone możliwości wglądu w sieć 

Cisco ThousandEyes ogłasza dodanie funkcji Application Outages do platformy Internet Insights, dając działom IT natychmiastowy wgląd w aplikacje SaaS w skali globalnej. Bez żadnych wymagań wdrożeniowych, zespoły IT będą teraz miały wgląd w czasie rzeczywistym i historycznym w dostępność aplikacji SaaS, z których korzystają pracownicy w ich organizacjach. Klienci mogą szybko skorelować problemy związane z konkretnymi użytkownikami z szerszymi problemami z aplikacjami, aby proaktywnie ostrzegać o niedostępności aplikacji, a także eskalować problem u dostawcy SaaS – często zanim ten publicznie potwierdzi wystąpienie awarii.

Dzięki platformie inteligencji zbiorowej ThousandEyes, opartej na miliardach bieżących analiz z tysięcy globalnych punktów obserwacyjnych, dodanie funkcji Application Outages do Internet Insights Network Outages zapewni klientom globalny wgląd we wszystkie sieci, usługi, a teraz także aplikacje SaaS, które mają wpływ na ich doświadczenia cyfrowe.

Internet ma podobny wpływ na pracowników i konsumentów. Aby zapewnić użytkownikom faktyczny wgląd w rzeczywiste zakłócenia usług, na których polegają, ThousandEyes udostępnia również pierwszy podgląd na żywo krytycznych dla biznesu aplikacji SaaS oraz przestojów w Internecie w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące wydajności. W przeciwieństwie do stron, które opierają się wyłącznie na problemach zgłaszanych przez użytkowników, co może być mylące i niedokładne, mapa przestojów internetowych Cisco ThousandEyes jest zasilana miliardami codziennych pomiarów z tysięcy globalnych punktów obserwacyjnych, dzięki czemu każdy użytkownik i pracownik ma dostęp do rzeczywistych danych.

Rozszerzenie widoczności na najważniejsze aplikacje i środowiska pracy

Oprócz publicznego Internetu, kluczem do zapewnienia użytkownikom niezwykłych doświadczeń cyfrowych stała się widoczność aplikacji do współpracy i środowisk chmurowych. Aplikacje do współpracy stały się krytycznymi dla wielu pracowników zdalnych, dlatego zapewnienie ich niezakłóconego działania jest jednym z priorytetów biznesu. W rzeczywistości, między majem 2020 r. a sierpniem 2021 r. aplikacje do współpracy stały się numerem 1 wśród najczęściej monitorowanych programów przez zespoły IT, co wskazuje na krytyczną rolę współpracy i związanych z nią doświadczeń pracowników hybrydowych w firmach. Ponadto zarządzanie użytkownikami, oddziałami, chmurami i Internetem wymaga prostszego, bardziej intuicyjnego podejścia do sieci SD-WAN.

Aby sprostać tym wyzwaniom, Cisco wprowadziło innowacje, które mają zapewnić jeszcze lepsze hybrydowe środowisko pracy:

  • Udogodnienia w sieci SD-WAN, zapewniające lepszy dostęp i widoczność w większej liczbie chmur. Dzięki tym innowacjom Cisco oferuje większe możliwości łączenia się z partnerami chmurowymi, udoskonaloną obsługę wielozadaniowości oraz bardziej intuicyjny interfejs użytkownika. Obejmuje to dostępność nowych integracji z Equinix, Google Cloud i Microsoft Azure.
  • W trakcie odbywającej się niedawno konferencji WebexOne Cisco ogłosiło większą widoczność wydajności Cisco Webex za pośrednictwem ThousandEyes i Cisco Meraki. Meraki Insight automatyzuje analizę przyczyn źródłowych i konkretne kroki zaradcze w sieci lokalnej, w sieci WAN lub w chmurze dostawcy SaaS. Dostępne od 1 grudnia rozwiązanie ThousandEyes Webex Agents zapewni dwukierunkową widoczność między lokalizacjami użytkowników a usługami Webex.

Cisco oferuje partnerom przewagę w pracy hybrydowej

Wielu klientów Cisco zwraca się do zaufanych partnerów z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu ważnych zmian technologicznych, takich jak przejście na pracę hybrydową. Koncentracja Cisco na wzmocnieniu hybrydowych zasobów dała partnerom firmy możliwość odegrania kluczowej roli w pomaganiu klientom końcowym w tym procesie. Kierując się nastawieniem przede wszystkim na partnerów, Cisco dąży do dostarczania rozwiązań upraszczających złożone środowiska, co obejmuje również ułatwienie sposobu zakupu i zarządzania inwestycjami technologicznymi przez klientów. Przewaga innowacyjna Cisco w połączeniu z nowymi, prostymi i elastycznymi modelami zakupów ma na celu przygotowanie partnerów do sprawniejszego działania i przyspieszenia sukcesu na rynku.

“W Denali widzimy, że wszyscy nasi klienci budują strategię dla nowego paradygmatu pracy” – powiedział Clayton Daffron, dyrektor ds. architektury rozwiązań w firmie Denali. “Innowacje Cisco – zarówno te w zakresie technologii, jak i modeli konsumpcji – są kluczowe dla zdolności naszych klientów do skalowania, zabezpieczania i przekształcania przyszłości pracy w celu zapewnienia doświadczeń korporacyjnych w dowolnym miejscu”.

Materiały dodatkowe: