Avatar

Pracownicy na całym świecie uważają, że posiadanie dobrze rozwiniętej infrastruktury szerokopasmowej odgrywa istotną rolę w tworzeniu dobrze prosperujących gospodarek i ich szybszej odbudowy po pandemii.

 Najważniejsze wnioski z badania dotyczące Polski:

 80% pracowników uważa, że szerokopasmowy i bezpieczny dostęp do Internetu jest obecnie koniecznością. Dla wielu z nich pandemia stworzyła precedens nowego, hybrydowego modelu życia łączącego pracę z życiem prywatnym.

  • Niewiele mniej, bo aż 78% ankietowanych przyznaje, że dostępność szybkiego i niezawodnego Internetu ma kluczowe znaczenie dla przyszłego wzrostu gospodarczego.
  • 74% respondentów dodatkowo twierdzi, że dostęp do szybkiego i niezawodnego Internetu ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i utrzymania dobrze wykształconej i poinformowanej populacji.
  • W trakcie pandemii jeszcze bardziej pogłębiła się przepaść cyfrowa – 70% respondentów przyznało, że brak niezawodnego połączenia z siecią w tym czasie oznaczał dla nich utratę dostępu do krytycznych z ich perspektywy usług, takich jak opieka medyczna online lub edukacja.
  • 83% apeluje do przedstawicieli administracji publicznej o pilne przyspieszenie realizacji planów zapewnienia wszystkim dostępu do szybkiego i niezawodnego Internetu.

W związku z szybkim rozwojem transformacji przy udziale technologii i rosnącymi oczekiwaniami pracowników, którzy chcą, aby praca hybrydowa stała się rzeczywistością, Cisco prezentuje wyniki nowego badania Cisco Broadband Index. „Indeks Łączności Szerokopasmowej” pokazuje, jak istotną rolę w tworzeniu sprawnej i rozwijającej się gospodarki odgrywa posiadanie sprawnej infrastruktury szerokopasmowej. 80% pracowników z Polski uważa, że łączność szerokopasmowa jest obecnie koniecznością. Tego samego zdania jest 78% ich kolegów z innych krajów, którzy wzięli udział w badaniu. Co więcej, aż 83% reprezentantów polskich firm apeluje do przedstawicieli administracji publicznej o pilne przyspieszenie realizacji planów zapewnienia wszystkim dostępu do szybkiego i niezawodnego Internetu i niwelowanie cyfrowej przepaści.

W ramach badania Cisco Broadband Index, na zlecenie firmy przebadano ponad 13 500 respondentów z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Polski i Rosji, w tym 2000 przedstawicieli polskich firm, pytając pracowników o ich obecne wzorce korzystania z domowych łączy szerokopasmowych, zmiany, jakie przewidują w najbliższej przyszłości, oraz pojawiające się oczekiwania. Wyniki pokazują, że w miarę jak pracownicy wdrażają się w nowy rytm życia zawodowego i prywatnego, możliwość bezpiecznego połączenia z szybkim i niezawodnym łączem szerokopasmowym ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

76% respondentów zgodziło się co do tego, że ma to kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego. W przypadku Polaków, tego samego zdania jest aż 78% ankietowanych. Ponad połowa (54%) uważa natomiast inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową za ważniejsze nawet niż inwestycje w inne elementy infrastruktury użyteczności publicznej. Tempo ożywienia gospodarczego będzie bowiem w dużym stopniu podyktowane szybkością infrastruktury szerokopasmowej. W tym wypadku wyniki z Polski nie odstają od średniej europejskiej, plasując się na poziomie 53,49%.

Łączność cyfrowa została opisana jako “warunek wstępny” realizacji agendy cyfrowej Unii Europejskiej (UE) [1], a w poszczególnych krajach podjęto już w tym zakresie znaczne działania[2]. Pomimo tego, przepaść cyfrowa nadal się powiększa. Prawie 70 % ankietowanych z naszego kraju twierdzi, że zawodne połączenie spowodowało, że nie mieli dostępu do usług o krytycznym znaczeniu podczas pandemii, takich jak opieka medyczna online lub edukacja. Co ciekawe, jest to wynik o ponad 20% gorszy niż średnia dla wszystkich krajów, w których zostało przeprowadzone badanie, wynosząca 46%.

“Decydenci zdają sobie sprawę, że zapotrzebowanie na bezpieczny, szybki i niezawodny dostęp szerokopasmowy gwałtownie wzrosło i podejmują odpowiednie działania na tym polu. Obejmuje to m.in. unijne i krajowe strategie mające na celu zapewnienie światłowodu do domu dla wszystkich gospodarstw oraz nieprzerwany zasięg sieci 5G na wszystkich obszarach miejskich. Cisco jest zaangażowane we współpracę z dostawcami usług na całym świecie w zakresie tworzenia Internetu przyszłości, tak aby ich sieci zapewniały bardziej dostępny Internet dla każdego, o jak najlepszym zasięgu niezależnie od ograniczeń geograficznych. Zmiana ekonomiki Internetu jest niezbędna, jeśli chcemy stworzyć przyszłość sprzyjającą włączeniu społecznemu. To, jak również jeszcze ściślejsza współpraca między decydentami politycznymi a dostawcami usług komunikacyjnych, są absolutnie niezbędne, abyśmy mogli wyjść silniejsi z pandemii – jednego z najbardziej bezprecedensowych okresów w naszej historii” – powiedział Adam MacHale, wiceprezes EMEAR Service Provider w Cisco.

Zmieniające się wzorce użytkowania wśród pracowników oraz preferowane metody łączenia się z Siecią

W wielu regionach na całym świecie ruch internetowy wzrósł w czasie pandemii średnio o 25%-45%[3] i nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Jest to jednak tylko namiastka tego, co przyniesie przyszłość. Ponieważ ludzie coraz częściej wybierają elastyczność i możliwość wyboru sposobu, czasu i miejsca pracy, 55% ankietowanych spodziewa się, że ich wzorce korzystania z Internetu w domu pozostaną takie same lub wzrosną w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Tego samego zdania jest 57,39% reprezentantów naszego kraju. 21% średnio, i 25,5% w Polsce, spodziewa się spadku korzystania z sieci – ale nie do poziomu sprzed pandemii.

Na pytanie o preferowane metody podłączenia w przyszłości, na czoło wysunął się światłowód (w Polsce na tę opcję wskazało 47,06% ankietowanych). Na drugim miejscu (w Polsce z wynikiem 31,69%) znalazło się zapewnienie dostępu do Internetu jako usługi użyteczności publicznej we wszystkich obszarach i gospodarstwach domowych, przy czym osoby fizyczne chroniłyby się samodzielnie wybranym hasłem. Niewiele niższy wynik przypadł bezprzewodowemu połączeniu z Siecią 5G (29,94%). 47% respondentów twierdzi, że zapłaciłoby więcej za bezpieczniejsze połączenie. Tego zdania jest aż 55,64% uczestników badania z naszego kraju.

Co więcej, zdaniem niemal 80% ankietowanych Polek i Polaków, każdy powinien mieć możliwość bezpiecznego połączenia się z szybkim i niezawodnym Internetem w miejscach publicznych lub podczas podróży, niezależnie od lokalizacji w której się znajduje.

Dlatego też, choć szybka cyfryzacja stworzy niesamowite możliwości dla wielu osób, konieczna jest transformacja sieci, aby mogły naprawdę się skalować i spełniały stale rosnące wymagania gospodarek i społeczeństw je tworzących.

 “Sieć jest systemem nerwowym, który umożliwia połączenie wszystkiego i wszystkich. Teraz nadszedł czas, aby wymyślić ją od nowa. Tak, aby mogła się efektywnie skalować, być bezpieczniejsza, szybsza i bardziej niezawodna. Internet przyszłości musi przyczynić się do zmniejszenia przepaści cyfrowej i umożliwić wszystkim przyszłość równych szans” – dodał Adam MacHale.

[1] https://www.euractiv.com/section/broadband/news/connectivity-is-the-starting-point-for-the-2030-digital-targets/

[2] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en

[3] Dane pobierane z punktów połączeń (ang. peering traffic points) na całym świecie.