Avatar

Firma wspiera klientów w inteligentnym wykorzystaniu chmury, zapewniając niepowtarzalne doświadczenia cyfrowe.

Najważniejsze informacje:

 • Cisco przedstawia rozwiązanie Cisco UCS® X-Series, oferujące moc obliczeniową dopasowaną do potrzeb działania w modelu chmury hybrydowej, oparte na Cisco Intersight i gotowe na nadchodzącą dekadę przełomowych zmian technologicznych.
 • Cisco organizuje wydarzenie „Future Cloud”, aby zaprezentować innowacje, które rewolucjonizują operacje w chmurze hybrydowej.

Warszawa 2 czerwca 2021 r. — Cisco ogłosiło nowe sposoby wspierania klientów w przyspieszaniu transformacji cyfrowej, w czasie, gdy coraz więcej zasobów firm trafia do chmury.

Coraz bardziej podłączony i jednocześnie rozproszony świat opiera się na rozwiązaniach chmurowych bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Zespoły IT stoją przed wyzwaniami związanymi z zapewnieniem użytkownikom optymalnej jakości usług cyfrowych – gdziekolwiek i kiedykolwiek potrzebują do nich dostępu. Skłania to firmy do przechodzenia na wykorzystujący chmurę model operacyjny, którego zaletami są szybkość działania, możliwość wglądu i kontrola. Zapewnia sprawniejszą alokację aplikacji, użytkowników i personelu technicznego.

Chmura pozwala klientom osiągnąć lepsze wyniki

W ciągu ostatnich sześciu lat Cisco zainwestowało miliardy dolarów, aby chmura zagościła w każdym aspekcie jej działalności. Firma skupia się na wspieraniu klientów w tworzeniu wszechstronnych strategii chmurowych w pięciu kluczowych obszarach: ciągłości działania (Continuity), wglądu (Insights), bezpieczeństwa (Security), łączności (Connectivity) i operacjach (Operations).

Podczas dzisiejszego wirtualnego wydarzenia „Future Cloud” firma zaprezentuje, w jaki sposób rozwija strategię opartą na chmurze w wielu z tych obszarów. Pomaga firmom łączyć się, zapewniać bezpieczeństwo i automatyzować, a także zapewniać sprawne wykorzystanie rozwiązań cyfrowych w dzisiejszej rzeczywistości opartej na chmurze hybrydowej.

„Obecnie kluczem do osiągnięcia sukcesu w cyfrowym świecie jest zapewnienie prostej, intuicyjnej obsługi” – powiedział Todd Nightingale, starszy wiceprezes i dyrektor generalny Cisco Enterprise Networking and Cloud. „Skupiamy się na wspieraniu naszych klientów, aby mogli bezpiecznie i szybko dostarczać nowe rodzaje aplikacji, zapewniając automatyzację, obserwowalność i wgląd w środowisku chmury hybrydowej”.

Ogłoszone przez Cisco innowacje w chmurze hybrydowej obejmują:

Operacje w chmurze hybrydowej:

  • Nowa linia Cisco UCS® X-Series: Unified Computing System (UCS) jest używany w centrach danych przez ponad 50 tys. klientów na całym świecie. System UCS X-Series jest w pełni zintegrowany z Cisco Intersight. To pierwszy tego rodzaju system zaprojektowany z myślą o operacjach hybrydowych wewnątrz chmury i pomiędzy chmurami. Łączy w sobie to, co najlepsze w serwerach kasetowych i stelażowych oraz wykorzystuje rewolucyjną technologię UCS X-Fabric. Powstał z myślą o elastyczności alokacji obciążenia pracą i jest gotowy na kolejną dekadę innowacji w procesorach, akceleratorach i połączeniach obliczeniowych.
  • Intersight Cloud Orchestrator: to wymagająca niewielkiej ilości programowania i łatwa w użyciu platforma automatyzacyjna, która upraszcza złożone przepływy pracy, dzięki czemu pracownicy IT mogą łatwo organizować infrastrukturę i obciążenia, a także przyspieszyć udostępnianie usług.
  • Intersight Workload Engine: potężna platforma zaprojektowana z myślą o nowoczesnych zadaniach przypisanych do chmury. Intersight Workload Engine to system operacyjny Cisco dla Hyperflex, w którym zastosowano platformę open-source Kubernetes i maszynę wirtualną opartą na jądrze Kernel (KVM), stosującą wirtualizację kontenerową. Jego elementem jest możliwość spójnego zarządzania w modelu SaaS.
  • Cisco Service Mesh Manager: nowe rozszerzenie usługi Intersight Kubernetes Service, zapewniające pogłębioną obserwowalność i uproszczone zarządzanie dzięki bezpieczeństwu opartemu na zasadach i intuicyjnej wizualizacji topologii usług w klastrach K8, zarówno lokalnie, jak i w chmurze.
  • Cisco Cloud ACI: dostępne w AWS, Azure, a teraz także w Google Cloud. Ogólna dostępność jest zaplanowana na jesień 2021 roku. Wspólna polityka i model operacyjny Cloud ACI znacznie ogranicza koszt i stopień skomplikowania zarządzania wdrożeniami hybrydowymi i wielochmurowymi.
  • Więcej informacji na temat kolejnych nowych produktów zapewniających funkcjonalność w chmurze hybrydowej można znaleźć tutaj.

 Obserwowalność i wgląd:

  • Integracja internetowej i chmurowej technologii analitycznej ThousandEyes z Cisco Catalyst 8000 Edge Series dla przełączników SD-WAN i Cisco Nexus 9000 dla centrów danych. Zapewnia klientom cenne informacje na temat stanu sieci i wydajności aplikacji, a także umożliwia monitorowanie aktywności w całej lokalizacji, w oddziałach, centrach danych i we wszystkich punktach sieci WAN pomiędzy użytkownikiem a aplikacjami.
  • Nexus Dashboard Orchestrator to pojedynczy panel do konfigurowania współdzielonych zasad i do zarządzania nimi w wielu wewnętrznych lokalizacjach ACI, regionach AWS i Microsoft Azure, a od tej jesieni także w Google Cloud,
  • Intersight Cloud Orchestrator: to wymagająca niewielkiej ilości programowania i łatwa w użyciu platforma, która umożliwia tworzenie i automatyzację złożonych przepływów pracy, dzięki czemu pracownicy IT mogą łatwo organizować infrastrukturę i obciążenia, a także przyspieszyć udostępnianie usług.

 Usługi Customer Experience (CX) dla chmury:

 • CX Business Critical Services for Cloud – usługi doradcze oraz wiedza specjalistyczna w zakresie projektowania, wdrażania, zabezpieczania i optymalizacji projektów transformacji cyfrowych.
 • Usługi CX Intersight Workload Optimizer – optymalizacja wykorzystania zasobów przez aplikacje chmurowe.
 • Zaawansowane usługi CX dla ThousandEyes i SD-WAN – najwyższej jakości obsługa aplikacji w rozwiązaniach opartych na chmurze, ograniczająca złożoność i przyspieszająca transformację dzięki specjalistycznemu projektowi i integracji.
 • Dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania Quick start – usługi w zakresie kompleksowej automatyzacji i wdrożenia technologii infrastruktury jako kodu (IaC).