Avatar

Najważniejsze informacje:

 • W ciągu dekady Fundacja Cisco przeznaczy 100 milionów dolarów, by wesprzeć walkę z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych.
 • Cisco podejmie działania proekologiczne, skupiając się na rozwiązaniach technologicznych prowadzących do redukcji emisji gazów cieplarnianych i dwutlenku węgla, zwiększenia odporności na zmiany klimatu, stworzenia zielonych miejsc pracy oraz edukacji i aktywizacji społeczności lokalnych.
 • Inicjatywa wpisuje się w strategiczne działania firmy na rzecz ograniczania emisji, zmniejszania ilości odpadów i stawiania ambitnych celów w zakresie sposobu realizowania łańcucha dostaw oraz tworzenia i rozwoju własnych technologii. Stanowi ona jednocześnie kolejny krok w działaniach polegających na dążeniu do zrównoważonej i inkluzywnej przyszłości.

Środki z puli 100 milionów dolarów, które dotowana przez Cisco fundacja przeznaczy na walkę z kryzysem klimatycznym, zostaną wykorzystane w postaci grantów i inwestycji, które wspierają śmiałe rozwiązania dla poprawy klimatu, jak również edukację i aktywizację społeczną.

„Poczynione przez nas zobowiązanie wynika z misji Fundacji. Nasze działania polegać będą na finansowaniu rozwiązań technologicznych na wczesnym etapie rozwoju. Rozwiązań, które mogą mieć wielki, długofalowy potencjał wzrostu” – mówi Peter Tavernise, dyrektor wykonawczy Cisco Foundation.

Świat jest zgodny co do tego, że należy podjąć wzmożony wysiłek na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Jednocześnie, wiele osób czuje, że nie ma wpływu na środowisko naturalne – często wynika to z braku wiary w moce sprawcze jednostki lub wręcz przerażenia skalą kryzysu. Biorąc pod uwagę fakt, że niespełna dwa procent wszystkich funduszy charytatywnych przeznaczane jest na walkę ze zmianami klimatycznymi, oznacza to, że wiele śmiałych, prośrodowiskowych rozwiązań nie jest wdrażanych zarówno ze względu na brak odpowiednich inicjatyw, jak i funduszy. Zobowiązanie Fundacji Cisco do przeznaczenia w ciągu dziesięciu lat 100 milionów dolarów pomaga wypełnić tę lukę, poprzez skoncentrowanie finansowania na:

 1. innowacyjnych i pomysłowych rozwiązaniach proklimatycznych, które przyczynią się do rozwoju gospodarki bezemisyjnej lub o obiegu zamkniętym
 2. edukowanie społeczności i budowanie zaangażowania wokół spraw dotyczących klimatu, świadomości ekologicznej oraz zmian indywidualnych nawyków i efektywnej współpracy w zakresie ekologii.

W ramach wyżej wymienionych działań Cisco chce ściśle współpracować z organizacjami, które otrzymają fundusze, by mierzyć i raportować wpływ ich inicjatyw na środowisko. Podejście Fundacji Cisco opiera się na istniejącym i sprawdzonym modelu finansowania pomysłów o wielkim potencjale i skalowalności już na wczesnym etapie ich rozwoju.

Wybór partnerów – organizacji non-profit – oparty będzie na ich zdolności do realnego działania oraz raportowania wyników w obszarach takich jak:

 • zmniejszanie emisji, wychwytywanie i/lub izolowanie gazów cieplarnianych
 • zwiększanie efektywności energetycznej
 • tworzenie nowych i zwiększanie dostępu do istniejących „zielonych” miejsc pracy
 • zmiany zachowań społeczności lokalnych prowadzące do redukcji śladu węglowego, zwiększonej odporności na zmiany klimatu oraz tworzenia lokalnych wizji wspólnej, pożądanej przez wszystkich, przyszłości.

„Wiemy, że aby zrealizować nasz cel, jakim jest świat, w którym jest miejsce dla każdego, musimy się zmierzyć z rosnącymi nierównościami, które wynikają ze zmian klimatycznych. Zdajemy sobie również sprawę, że dostarczana przez nas technologia, nasze praktyki biznesowe i partnerstwa będą kluczowe na drodze do osiągnięcia tego celu. Tak wielkie wyzwanie, jakim są zmiany klimatyczne, wymaga zaangażowania każdej i każdego z nas. Z dumą finansujemy śmiałe pomysły i znajdujemy sposoby na zaangażowanie społeczności, dzięki czemu umożliwiamy realny wpływ na lepsze jutro” – wyjaśnia Fran Katsoudas, Chief People, Policy & Purpose Officer w Cisco. „Będziemy kontynuować wysiłki na rzecz redukcji śladu węglowego, kreując innowacyjne produkty i modele biznesowe, które przyczynią się do rozwoju zrównoważonych i proklimatycznych rozwiązań” – dodaje Katsoudas.

Cisco działa w duchu zrównoważonego rozwoju poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, zmniejszanie ilości odpadów, tworzenie coraz bardziej efektywnych energetycznie produktów i stawianie sobie ambitnych, ale osiągalnych celów klimatycznych.

 • Do tej pory Cisco osiągnęło stuprocentowy udział energii odnawialnej w kilku krajach na świecie i jest na drodze do osiągnięcia globalnego celu, jakim jest co najmniej 85% udział energii elektrycznej z odnawialnych źródeł do 2022 roku oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 (emisje bezpośrednie i pośrednie emisje energetyczne) o 60% (w porównaniu do 2007 roku). Cisco współpracuje również ze swoimi dostawcami w celu zmniejszenia emisji gazów w ramach całego łańcucha dostaw.
 • Cisco stawia na projektowanie swoich produktów i opakowań w sposób umożliwiający ich ponowne wykorzystanie, naprawę i efektywne gospodarowanie zasobami. Firma dąży do tego, aby do 2025 r. wszystkie nowe produkty i opakowania tworzone były z uwzględnieniem zasad Circular Design Principles. Cisco pracuje również nad realizacją zobowiązania dotyczącego 100% recyklingu opakowań, złożonego przez dyrektora generalnego Chucka Robbinsa przed Światowym Forum Ekonomicznym w 2018 roku.
 • Produkty Cisco tworzone są z myślą o zrównoważonym rozwoju – niezależnie od tego, czy są to technologie inteligentnych, energooszczędnych miast i budynków, czy narzędzia do zdalnej współpracy, umożliwiające pracę z dowolnego miejsca na świecie. Technologie Cisco przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

„Cisco od lat jest liderem w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu – zarówno jeśli chodzi o nasze praktyki, jak i produkty. Jesteśmy dumni, że możemy pogłębić zaangażowanie firmy, podejmując kolejny krok, aby wesprzeć walkę z kryzysem klimatycznym – mówi Scott Herren, dyrektor finansowy firmy Cisco. „To jest moment, w którym możemy, powinniśmy i będziemy przeznaczać środki na wspieranie i umacnianie ekologicznego celu naszej firmy” – podsumowuje Herren.

Dowiedz się więcej o działaniach Cisco na rzecz budowy zrównoważonej przyszłości.