Avatar

Zdaniem ekspertów Cisco przyszłość uwierzytelniania będzie pozbawiona tradycyjnych haseł. Zastąpi je uwierzytelnienie na podstawie cech biometrycznych lub kluczy bezpieczeństwa.

Z okazji przypadającego w czwartek 6 maja Światowego Dnia Hasła, eksperci Cisco radzą firmom zastąpienie tradycyjnych haseł uwierzytelnianiem bezhasłowym. Konsekwencje stosowania tradycyjnych haseł w kontekście rosnącej liczby ataków są dobrze znane. Cyberprzestępcom stosunkowo łatwo je złamać, a użytkownicy często mają problem, aby je wszystkie zapamiętać. Wnioski o resetowanie haseł stanowią lwią część zgłoszeń do działów IT w organizacjach, co powoduje utratę produktywności i wzrost kosztów.

Najważniejsze problemy związane z hasłami:

  • Są uciążliwe i kosztowne – wg Gartner Group, nawet 50% zgłoszeń do firmowych help desków IT dotyczy kwestii związanych z hasłami.
  • Są źródłem frustracji użytkowników – wg LastPass research, średnia liczba haseł używana przez użytkownika korporacyjnego wynosi aż 190!
  • Ale przede wszystkim są nieskuteczne – wg Verizon Data Breach Report, 81% przypadków naruszeń bezpieczeństwa jest efektem słabych lub wykradzionych danych do logowania.

Dlatego zdaniem ekspertów Cisco, przyszłość bezpieczeństwa cyfrowego będą stanowić proste i skuteczne narzędzia do uwierzytelniania bezhasłowego, takie jak Cisco Duo Passwordless. Rozwiązanie to umożliwia użytkownikom korporacyjnym bezpieczne logowanie do firmowych aplikacji za pomocą kluczy bezpieczeństwa lub biometrii wbudowanych w nowoczesne laptopy i smartfony. Dostęp do urządzenia jest udzielany na  podstawie odcisku palca czy funkcji rozpoznawania twarzy.

Wśród użytkowników korporacyjnych biometria już teraz jest niemal wszechobecna i wyznacza drogę ku przyszłości, w której nie będziemy używać haseł. Wg raportu Cisco Duo Trusted Access, obecnie 80 proc. służbowych urządzeń mobilnych umożliwia logowanie za pomocą cech biometrycznych, a odsetek ten wzrósł o 12 proc. w ciągu ostatnich 5 lat.

„Cisco dąży do opracowania uwierzytelniania bezhasłowego, które spełniałoby zróżnicowane i stale zmieniające się potrzeby pracowników oraz umożliwiało szerszemu gronu przedsiębiorstw bezpieczny rozwój w kierunku przyszłości bezhasłowej, niezależnie od infrastruktury IT jaką posiadają” – powiedział Gee Rittenhouse, starszy wiceprezes i dyrektor generalny Cisco Security. „Nie jest przesadą stwierdzenie, że uwierzytelnianie bezhasłowe będzie miało największy wpływ na sposób, w jaki użytkownicy uzyskują dostęp do danych dzięki temu, że najłatwiejsza ścieżka dostępu stanie się jednocześnie najbezpieczniejsza.”