Avatar

Najważniejsze informacje:

 • Cisco kontynuuje prace na rzecz „Internetu przyszłości” dla ery 5G, m.in. w zakresie technologii krzemowych, routingu i sieci optycznych oraz automatyzacji sieci.
 • Firma współpracuje na tych polach z największymi dostawcami usług internetowych w celu przeprojektowania ich sieci. Dzięki temu Internet i wszystko, co Sieć ma do zaoferowania, staje się dostępne dla większej liczby osób niż kiedykolwiek wcześniej.
 • Cisco zmienia również ekonomikę korzystania z Internetu. Nowe rozwiązanie Routed Optical Networking wykorzystuje układy optyczne Acacia oraz pełną ofertę routingu na skalę masową, z szacunkowymi oszczędnościami rzędu 46% kosztów całkowitych.

Warszawa 15 kwietnia 2021 r. – Cisco ogłosiło nową strategię pomocy dla dostawców usług komunikacyjnych i firm działających w branży internetowej na całym świecie w sprawniejszym łączeniu, zabezpieczaniu i automatyzacji sieci. Celem jest zapewnienie szybszego i bardziej dostępnego Internetu dla wszystkich – wszędzie, niezależnie od ograniczeń geograficznych.

Podczas pandemii ludzie, firmy, rządy i społeczności na całym świecie zaczęły bardziej niż kiedykolwiek wcześniej polegać na mocy połączeń w Sieci. Internet zmienił się z niezbędnego narzędzia w krytyczną siłę napędową dla wszystkich użytkowników, łączącą ich z informacjami i ze sobą nawzajem. Skala wykorzystania wideokonferencji poszybowała w górę, ponieważ ludzie zostali zmuszeni do pracy w domu i w modelu hybrydowym oraz do nauki online. Usługi zdalnej opieki zdrowotnej, streaming wideo, gry online i inne aktywności wykorzystujące Sieć, sprawiły, że ruch w Internecie w wielu regionach świata wzrósł o 25-45 procent[1].

Cisco przewiduje, że jest to nadal jedynie namiastka natężenia ruchu, które zobaczymy w erze 5G, z niemal 30 miliardami połączonych urządzeń oczekiwanych na rynku już w 2023 roku[2]. Architektura Internetu wymaga ciągłego rozwoju, aby wspierać światowe ambicje wzrostu. Ponad trzy miliardy ludzi wciąż nie ma dostępu do Internetu. W związku z tym nadal pogłębia się przepaść cyfrowa, w której wiele osób nie ma dostępu do ważnych informacji, nauki i możliwości wynikających z cyfryzacji oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Potrzeba zmiany sposobu budowania sieci ma więc decydujące znaczenie.

„Przez pięć ostatnich lat Cisco prowadziło badania i inwestowało w portfolio innowacji związanych z rozwojem Sieci, koncentrując się na tym, jak pomóc naszym klientom w dostarczaniu najlepszego Internetu, przy jednoczesnej możliwości zwiększania przychodów, zmniejszania kosztów i ograniczania ryzyka” – powiedział Jonathan Davidson, starszy wiceprezes i dyrektor generalny Mass Scale Infrastructure Group w Cisco.

Zmiana ekonomiki Internetu

Rozbudowa Sieci w celu jej usprawniania i rozszerzenia zasięgu Internetu na kolejne obszary jest dla operatorów ciągłym procesem pełnym wyzwań. Chcąc pomóc stawić im czoła, Cisco zaprojektowało Converged SDN Transport, innowacyjny plan, który ma pomóc dostawcom usług w połączeniu wielu sieci we wspólną, oszczędną i bezpieczną infrastrukturę o ogromnej skali.

Już teraz Cisco pomaga w dalszym upraszczaniu konstrukcji Internetu, wprowadzając rozwiązanie Routed Optical Networking, którego celem jest połączenie sieci IP i optycznych. Dzięki rozwiązaniom optycznym Acacia, Segment Routing i Ethernet VPN oraz nowym możliwościom Cisco Crosswork Cloud, operatorzy mogą budować wydajne, łatwe w obsłudze sieci zdolne do zarządzania ruchem oczekiwanym w erze 5G.

Innowacje kształtujące Internet przyszłości

Cisco współpracuje z wiodącymi dostawcami usług komunikacyjnych i firmami tworzącymi technologię, w tym Airtel, Altibox, Eolo, Facebook, Google Cloud, Rakuten Mobile, SFR, Telenor, Telia Carrier, Telstra, Websprix. Celem tej współpracy jest zaprojektowanie elementów składowych „Internetu przyszłości”, które zapewnią większą niż kiedykolwiek wcześniej wydajność, sprawność i oszczędności.

 • Cisco Silicon One

Wprowadzając w 2019 r. Silicon One™, Cisco zaoferowało klientom ujednoliconą, programowalną, sieciową architekturę krzemową zaprojektowaną w celu zwiększenia wydajności operacyjnej oraz zapewnienia szybkości i przepustowości na potrzeby ery 5G. W ciągu zaledwie 15 miesięcy firma rozszerzyła platformę Cisco Silicon One z rozwiązania do routingu na takie, które zajmuje się również rynkiem przełączników na skalę operatorską, oferując dziesięć układów sieciowych (urządzeń) o przepustowości od 3,2 Tb/s do 25,6 Tb/s. W ten sposób powstał najwydajniejszy programowalny krzem do routingu i switchingu na rynku.

 • Zarządzanie abonentami

Cisco wprowadza nową bramę Cisco Cloud Native Broadband Network Gateway dla klientów telekomunikacyjnych (przewodowych), dołączając ją do rodziny istniejących routerów Cisco Cloud Native Broadband Router dla sieci kablowych i komórkowych. Otwiera ona drogę do konwergencji z ujednoliconym rozwiązaniem do zarządzania abonentami, przynosząc dalsze uproszczenia i podnosząc wydajność, jednocześnie umożliwiając dostawcom oferowanie usług niezależnie od tego, gdzie ludzie z nich korzystają.

 • Zwiększanie wydajności sieci dostępowych, agregacyjnych, brzegowych i rdzeniowych:
  • Najnowsza rodzina routerów Cisco 8000 jest obecnie wyposażona w układy z serii Cisco Silicon One Q200 oferujące łączną przepustowość do 14,4 Tbps, co umożliwia stosowanie przełączników o przepustowości 32 i 64 x 100G.
  • Cisco wprowadza nowe wydajne karty liniowe i obudowy dla routerów Cisco Aggregated Service Router (ASR) serii 9000 oraz routerów Network Convergence System (NCS) serii 500 i 5500, zapewniające większą pojemność przy jednoczesnej oszczędności kapitału i kosztów operacyjnych.
 • Cisco Crosswork Cloud

Crosswork Cloud dostarcza nową aplikację o nazwie Traffic Analysis, oferującą kompleksowy wgląd w sieć punktów połączeń. Dzięki tej wiedzy, Traffic Analysis dostarcza rekomendacje do optymalizacji ruchu na brzegu sieci, aby zapobiec negatywnemu wpływowi na doświadczenie klienta.

 • Cisco Business Critical Services

Komórka Cisco Business Critical Services pomaga klientom w płynnym przejściu na rozwiązania Cisco Routed Optical Networking i Cloud Native Broadband. Dzięki doradztwu w zakresie projektowania architektury sieci i planowania, usługi Business Critical Services pomagają przyspieszyć migrację i ograniczyć ryzyko. Nowe opcje w ramach usług Specialized Expertise Scrum Services i Expert-as-a-Service oferują klientom dostęp do danych analitycznych i zapewniają jeszcze większą elastyczność w wyborze zestawów umiejętności, które pomogą im w przejściu na nowe rozwiązania.

[1] Data pulled from peering traffic points around the globe.

[2] Cisco Annual Internet Report.