Avatar

Firma kieruje się w stronę modelu „as-a-service” dzięki Cisco Plus

Najważniejsze informacje:

 • Cisco ogłasza plany, które mają zapewnić firmie wiodącą pozycję w branży dzięki nowym rozwiązaniom Network-as-a-Service (NaaS), upraszczającym infrastrukturę IT i zapewniającym większą elastyczność finansowania klientom oczekującym większej szybkości, zwinności i skalowalności.
 • Cisco ogłasza również plany wsparcia klientów w budowie fundamentów SASE już teraz (z Cisco SD-WAN i funkcjami bezpieczeństwa), z ofertą as-a-service w niedalekiej przyszłości.
 • Oferta Cisco Plus umożliwia elastyczne użytkowanie rozwiązań z zakresu sieci w centrum danych, w zastosowaniach obliczeniowych i do przechowywania danych, a z czasem większość rozwiązań Cisco będzie oferowana w modelu „as a service”.

Warszawa, 8 kwietnia 2021 r. – Aby pomóc klientom łączyć się ze światem, zabezpieczać i zwiększać ich zdolności automatyzacji w celu osiągnięcia zwinności cyfrowej w świecie coraz bardziej opartym na chmurze, Cisco ogłosiło wprowadzenie strategii Cisco Plus. Zapewni ona klientom nowe, elastyczne metody zakupu i użytkowania rozwiązań w modelu „as-a-service”.

Cisco Plus – to technologia Cisco, ale także o wiele więcej

Aby wyjść naprzeciw potrzebom klientów, Cisco zmienia strategię wprowadzania na rynek sprzętu, oprogramowania i usług. Nowy sposób zakupu i korzystania z technologii oferowany w ramach Cisco Plus ułatwia użytkowanie rozwiązań z oferty Cisco. Cisco Plus będzie zapewniać dostęp do najlepszych w swojej klasie rozwiązań sieciowych, rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, data center, przechowywania danych, aplikacji i rozwiązań zapewniających obserwowalność. Rozwiązania będą dostępne w ujednoliconym, abonamentowym modelu „as a service”, czyniącym je przystępnymi, łatwymi w użytkowaniu i niezwykle funkcjonalnymi.

Przejście na model Network-as-a-Service (NaaS)

Network-as-a-Service to model oparty na chmurze, który umożliwia klientom łatwą obsługę i osiągnięcie rezultatów oczekiwanych od sieci, bez posiadania, budowy czy utrzymywania własnej infrastruktury. Ponieważ zespoły IT chcą w spójny, bardziej bezpieczny i mniej skomplikowany sposób zapewnić dostęp do zasobów coraz większej liczbie osób pracujących zdalnie lub w terenie, zwracają uwagę na korzyści zapewniane przez modele NaaS. Potrzebują prostszych i bardziej niezawodnych rozwiązań do ochrony i łączenia ze sobą użytkowników w hybrydowym miejscu pracy.

Zalety rozwiązań NaaS Cisco Plus to m.in.:

 • Bezproblemowe i bezpieczne połączenia z aplikacjami i dostawcami usług chmurowych.
 • Elastyczne modele użytkowania, obejmujące możliwość płacenia za użycie lub uiszczanie płatności w modelu „pay as you grow”.
 • Kompleksowa widoczność – od klienta, przez aplikację po dostawcę usług internetowych.
 • Ujednolicony mechanizm kontroli, zapewniający dostęp właściwym użytkownikom.
 • Bezpieczeństwo we wszystkich obszarach, nie w formie kolejnego wbudowanego rozwiązania „punktowego”.
 • Analizy w czasie rzeczywistym wykorzystujące rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji/uczeniu maszynowym, służące do monitorowania kosztów i wydajności.
 • Dostęp do API w całym stosie technologicznym.
 • Partnerzy zapewniający dodatkową wartość i szybciej dostarczający usługi.

Przy wdrożeniu NaaS w pierwszej kolejności nacisk zostanie położony na rozwiązania oparte na chmurze w modelu „as a service”, w celu realizacji koncepcji Secure Access Service Edge (SASE). Obecna oferta Cisco SASE umożliwia klientom łatwe korzystanie z usług w przyszłości i zapewnia ochronę inwestycji. Cisco planuje udostępnienie rozwiązań NaaS w ograniczonym zakresie pod koniec tego roku kalendarzowego. Pozwolą ujednolicić usługi sieciowe, bezpieczeństwa i widoczności w zakresie dostępu, WAN i chmury.

„Jestem przekonany, że każda organizacja skorzysta na uproszczeniu najbardziej wydajnych technologii” – powiedział Todd Nightingale, starszy wiceprezes i dyrektor generalny, Enterprise Networking and Cloud w Cisco. „Sieć jako usługa (network-as-a-service) to doskonały wybór dla firm, które chcą przejść na chmurę bez większego wysiłku. Cisco jest liderem w branży dzięki Cisco Plus. Wspólnie z naszymi partnerami zamierzamy oferować w chmurze większość rozwiązań z naszego portfolio technologicznego, w najprostszy i najbardziej elastyczny sposób, udostępniając je w modelu as-a-service”.

Wstępna oferta – Cisco Plus Hybrid Cloud

Dostępne od połowy 2021 roku rozwiązanie Cisco Plus Hybrid Cloud oferowane w modelu „as-a-service” obejmuje całą gamę usług Cisco z zakresu sieci w centrum danych, zastosowań obliczeniowych i przechowywania danych, uzupełnionych usługami zewnętrznymi do przechowywania danych i oprogramowaniem, które łączą infrastrukturę lokalną, brzeg sieci i chmurę publiczną. Zapewnia elastyczny model użytkowania i dostęp do pakietu usług obejmujących cały cykl życia – w ramach Cisco Customer Experience (CX) i dzięki rozwiązaniom partnerów. Klienci mogą wybrać pożądany poziom świadczenia usług w zakresie planowania, projektowania i instalacji. Wychodząc naprzeciw różnorodnym potrzebom klientów, Cisco Plus Hybrid Cloud umożliwia zadeklarowanie z wyprzedzeniem intensywności użytkowania od 0% do 100%, a czas dostarczenia rozwiązania wynosi 14 dni. Wstępne oferty rozwiązań w modelu „as a service” pojawią się w ograniczonym zakresie w Australii, Kanadzie, Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Cisco Plus Experience stworzone na bazie CX Cloud

Jeszcze w tym roku klienci korzystający z usług w modelu „as-a-service” będą mogli szybko i łatwo skontaktować się z Cisco za pośrednictwem Cisco Plus Experience, samoobsługowego portalu zbudowanego w oparciu o Cisco CX Cloud, który umożliwia klientom i partnerom poznanie oferty „as-a-service” firmy Cisco, a także użytkowanie i monitorowanie wykorzystania rozwiązań. Częścią intuicyjnego interfejsu będzie sklep, w którym klienci będą mogli wybierać usługi z bogatej oferty Cisco i partnerów.

Kontynuacja modelu współpracy Partner-First

Cisco Plus wykorzysta obecny ekosystem partnerów, aby pomóc większej liczbie klientów osiągnąć oczekiwane wyniki. Cisco i partnerzy od ponad 20 lat oferują razem ponad 2300 usług. Partnerzy programu Cisco Gold Provider odegrają kluczową rolę w dostarczaniu usług Cisco Plus, przyspieszając przechodzenie na model „as a service”. Korzyści ze sprzedaży i zapewnienia wsparcia dla bardziej kompleksowych rozwiązań Cisco będą mogli odnieść także pozostali partnerzy Cisco.

Reakcja ze strony branży

„Przedsiębiorstwa ponownie przystępują do realizacji przyjętych strategii transformacji cyfrowej. Coraz częściej poszukują bardziej przypominających chmurę, elastycznych modeli użytkowania, które posłużą im do zapewnienia infrastruktury IT, chmury i sieci oraz zarządzania nią. Rozwiązania wdrażane „jako usługa” zapewniają tak bardzo potrzebną elastyczność i możliwość dostosowania skali, a także upraszczają wdrażanie sieci i bieżące funkcjonowanie” – powiedział Rohit Mehra, wiceprezes ds. infrastruktury sieciowej w IDC. „Przejście Cisco na model as-a-service dzięki Cisco Plus podkreśla zaangażowanie firmy w zaspokajanie potrzeb klientów, którzy oczekują przewidywalnych kosztów, zwinności zbliżonej do chmury, bezpieczeństwa najwyższej klasy i wielu innych korzyści.”

„Wprowadzenie Cisco Plus bardzo nas cieszy, ponieważ oznacza, że nasz strategiczny partner wkracza głębiej w erę as-a-service, pomagając nam w transformacji, której celem jest dostarczanie IT jako usługi naszym klientom”.

– Jeffrey den Oudsten, CTO i dyrektor ds. rozwiązań biurowych, Conscia

„Zawsze niezbędne było znalezienie odpowiedniej równowagi pomiędzy aspektami użytkowymi i finansowaniem infrastruktury IT. Cisco Plus idealnie pasuje do modelu operacyjnego opartego na chmurze. Cisco Plus obejmujące większość produktów Cisco pomaga Insight w dalszym przechodzeniu na modelu działania w oparciu o chmurę, czego oczekują od nas nasi klienci. Dzięki Cisco Plus organizacje mogą nie tylko obsługiwać infrastrukturę za pośrednictwem chmury, ale także użytkować ją w podobny sposób, czego efektem jest prawdziwie hybrydowa multi-chmura” – Juan Orlandini, główny architekt rozwiązań chmurowych i transformacji centrum danych, Insight.

„Nasi klienci mówią bardzo wyraźnie – chcemy korzystać z niezawodnej, najlepszej w swojej klasie infrastruktury z modelami finansowania w oparciu o konsumpcję. Presidio i Cisco w ramach swojej współpracy realizują ten cel, dzięki wprowadzeniu na rynek Cisco Plus” – Raphael Meyerowitz, wiceprezes ds. inżynierii, biuro CTO, centrum danych, Presidio

Dodatkowe zasoby: