Avatar

AppDynamics – część firmy Cisco i światowy lider w dziedzinie zarządzania wydajnością aplikacji, producent platformy zapewniającej wgląd w procesy biznesowe, zaprezentowała Cisco Secure Application, pierwsze na rynku rozwiązanie znacznie upraszczające zarządzanie podatnościami, zapewniające ochronę przed atakami i dbające o bezpieczeństwo aplikacji. Jedno spójne narzędzie, stworzone przy współpracy z Cisco Security, łączy cyberbezpieczeństwo i wiedzę na temat działania aplikacji. Ponieważ jest ono wbudowane w platformę AppDynamics, użytkownicy mogą teraz zarządzać mniejszą liczbą alertów, lokalizować zagrożenia w czasie rzeczywistym i automatycznie zapobiegać podatnościom. Dzięki temu biznes zyskuje pewność, że aplikacje działają odpowiednio i nie musi martwić się o utratę reputacji czy zaufania klientów.

Organizacje są coraz bardziej zależne od działania aplikacji. To one umożliwiają kontakt i zapewnianie usług klientom. To z kolei prowadzi do zalewu ogromną ilością danych osobowych przechowywanych w ramach aplikacji, co skutkuje większą podatnością na zagrożenia i cyberataki. Przejście ogromnej liczby pracowników na model pracy zdalnej, podczas której korzystają z laptopów i innych urządzeń podłączonych do sieci publicznej sprawia, że tym trudniej stawić czoła temu wyzwaniu. Procedury monitorowania zasobów IT są poddawane najcięższej próbie, a nowe podatności powstają nawet w najlepszych systemach bezpieczeństwa. Brak odpowiednich procedur i rozwiązań umożliwiających chronienie danych w ramach aplikacji nie tylko naraża na szwank reputację firmy, może przyczynić się do utraty zaufania klientów czy spowodować straty sięgające milionów dolarów w przypadku cyberataku.

Obecnie aplikacje są osadzone zarówno on-prem w infrastrukturze IT firmy, środowiskach multi-cloud czy mikrousługach działających w oparciu o chmurę. Mając na uwadze fakt, że projekty z zakresu innowacji uległy przyspieszeniu, potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa zyskała jeszcze większe znaczenie. Twórcy muszą identyfikować podatności już na etapie tworzenia aplikacji oraz określać jaki wpływ będą miały na biznes. To wymaga połączenia sił zespołów odpowiadających za bezpieczeństwo i aplikacje. Ich wspólne działanie pomoże szybko znaleźć rozwiązanie problemów.

Dzięki Cisco Secure Application, zespoły IT nie muszą spowalniać procesów na rzecz większego bezpieczeństwa. Secure Application to jedyne rozwiązanie, które łączy w sobie wydajność biznesową i wiedzę na temat bezpieczeństwa, bez potrzeby przyjmowania kłopotliwych kompromisów, aby ochronić firmy przed przerwami w działalności i podatnościami.

„Wolne i niedziałające optymalnie aplikacje mogą znacznie wpłynąć na doświadczenia klienta. Jednak gdy bezpieczeństwo aplikacji jest zagrożone może to mieć znaczący wpływ na życie użytkowników końcowych. Firmy po prostu nie mogą zignorować tego zagrożenia” – mówi Jeetu Patel, starszy wiceprezes i dyrektor generalny, z działu bezpieczeństwa i aplikacji w Cisco. „Secure Application to pierwsze tego rodzaju rozwiązanie, zapewniające tak wysoki poziom wiedzy na temat bezpieczeństwa, które umożliwia ochronę klientów i zasobów organizacji, jednocześnie dostarczając najlepsze w swojej klasie doświadczenia cyfrowe”.

Dzięki Cisco Secure Application, firmowe zespoły IT zyskują:

  • Automatyczną ochronę ciągłości działania: Informacje na temat zachowań aplikacji, aby łatwo lokalizować i blokować ataki oraz identyfikować sytuacje stanowiące odstępstwo od normy.
  • Uproszczone zarządzanie podatnościami: Dostęp na poziomie kodu, aby określać związki i podatności już na etapie produkcji.
  • Informacje na temat bezpieczeństwa oraz jego wpływu na procesy biznesowe: Szczegóły na temat bezpieczeństwa w połączeniu z topologią aplikacji pozwalają odnieść je do biznesu i incydentów z zakresu cyberbezpieczeństwa, co pomaga zespołom IT skoncentrować się na najważniejszych wydarzeniach.
  • Współpracę pomiędzy zespołami ds. aplikacji i bezpieczeństwa: Wspólne informacje dla zespołów ds. aplikacji i bezpieczeństwa umożliwiają optymalną współpracę, poprawę bezpieczeństwa i rozwój cyfrowego biznesu.

„Działy IT w przedsiębiorstwach często zastanawiają się jak zapewnić synergię bezpieczeństwa, rozwoju aplikacji oraz narzędzi, procesów i zespołów operacyjnych” – tłumaczy Stephen Elliot, programowy wiceprezes, zespół DevOps i I&O w IDC. „Zarządzanie podatnościami aplikacji to jeden z kluczowych obszarów gdzie ta transformacja może nastąpić, przynosząc znaczące korzyści dla biznesu”.

Więcej informacji o Cisco Secure Application znajduje się tu.