Avatar

Połączenie technologii i wiedzy wspiera obsługę klientów w „nowej normalności” 

  • Liderzy biznesu poszukują rozwiązań IT, aby spełnić wymagania zachowania dystansu społecznego w miejscu pracy. 
  • Nowe rozwiązania usprawniają pracę zdalną i zwiększają bezpieczeństwo.  
  • Nowa oferta wychodzi naprzeciw potrzebom sektora opieki zdrowotnej i oświaty, wdrażających nowe modele działania 

30 czerwca 2020 r., San Jose – W trakcie CiscoLive! Digital, wirtualnego wydarzenia z udziałem ponad 100 tys. klientówpartnerów i innych przedstawicieli branży IT, Cisco ogłosiło wprowadzenie nowych rozwiązań zapewniających organizacjom elastyczność działania i odporność biznesową w obecnej, niepewnej rzeczywistościWedług CFO, którzy wzięli udział w badaniu PwC „COVID-19 CFO Pulse Survey”, organizacje skupiają się obecnie przede wszystkim na dostosowaniu zasad dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy (87%) w związku z powrotem pracowników do biur. Ponadto, blisko połowa wszystkich CFO deklaruje, że w ich firmach praca zdalna zagości na stałe jako opcja na stanowiskach, na których jest możliwa. Nowe rozwiązania Cisco są odpowiedzią na oba kluczowe wyzwania, czyli konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom zdalnym oraz stworzenia cieszącego się zaufaniem pracowników, bezpiecznego miejsca pracy w biurze.  

Gdy organizacje zmagały się z początkową reakcją na pandemię, wiele z nich zdecydowało się na rozwiązania wspierające zachowanie ciągłości działania, współpracując z działem Cisco Customer Experience (CX) i partnerami Cisco, dzięki czemu zapewnili sobie możliwość prowadzenia dalszej działalności. W kolejnej fazie reakcji na pandemię oraz przygotowując się na to, co może przynieść przyszłość, dyrektorzy i kierownicy działów IT i działów operacyjnych skupiają się na wdrażaniu środowisk informatycznych, które pozwolą uwzględnić doświadczenia z ostatnich kilku miesięcy. Większość (72%) CFO ankietowanych w badaniu PwC przewiduje, że efektami ubocznymi pandemii będą większa elastyczność i zwinność, a 49% uważa, że inwestycje technologiczne dokonywane przez nich w tym czasie poprawią pozycję ich firm w dłuższym okresie. 

„W ciągu ostatnich kilku miesięcy obserwowaliśmy znaczne zakłócenia w wielu branżach i organizacjach o dotychczas niespotykanej skali. Firmy, których strategia cyfrowa zaplanowana była na rok do trzech lat, musiały przyspieszyć realizację projektów w dużo większej skali niemal z dnia na dzień” – powiedział Chuck Robbins, prezes Cisco. „Nowa oferta Cisco zwiększająca elastyczność biznesu pomoże klientom zweryfikować ich strategie biznesowe oraz wdrożyć rozwiązania szybciej i łatwiej niż kiedykolwiek.” 

Ta nowo oferta rozwiązań zwiększających elastyczność została opracowana na podstawie dotychczasowych doświadczeń Cisco we wspieraniu tysięcy klientów w okresie pandemii COVID-19. Składają się na nią rozwiązania dla poszczególnych sektorów, między innymi dla opieki zdrowotnej i oświaty, prostsze modele użytkowania oraz szybsza dostępność usług dla klientów. Oferta będzie w dalszym ciągu rozszerzana o rozwiązania umożliwiające zachowanie dystansu społecznego w miejscu pracy, wspierające produktywność dużej liczby pracowników zdalnych oraz szybkie dołączanie do sieci kolejnych placówek. 
 

Oto najważniejsze informacje o nowej ofercie: 

Rozwiązania branżowe 

Pandemia zakłóciła pracę placówek opieki zdrowotnej i oświatowych. Dzięki wsparciu firmy Cisco w ciągu kilku dni wiele z nich było w stanie podjąć nauczanie zdalne lub przejść na zdalne zarządzanie i świadczyć usługi telemedyczne. Cisco w dalszym ciągu zapewnia im wsparcie w zakresie zwiększania elastyczności działania i wdrażania nowych modeli funkcjonowania. Nowe rozwiązania dla tych sektorów obejmują:  

  • Kształcenie na odległość – dzięki bezpieczeństwu rozwiązań do pracy grupowej wiedzy specjalistycznej Cisco, 1,2 mld dzieci i młodzieży na całym świecie mogło pozostać w kontakcie i uczyć się w zupełnie nowych dla siebie warunkach.  
  • Tymczasowa, podłączona do sieci terenowa placówka szpitalna – pakiet infrastruktury IT, na której konfigurację i uruchomienie wystarczy do 5 dni, wspierający zwiększony ruch w szpitalu lub umożliwiający dołączenie dodatkowej placówki tymczasowej. Rozwiązanie obejmuje technologię bezprzewodową zapewniającą dostęp do danych, komunikacji głosowej i wideo, zintegrowane zabezpieczenia sieci oraz wskazówki i wsparcie w zakresie wdrożeń.  

Bezpieczne rozwiązania do pracy zdalnej 

W czasie pandemii klienci chętnie wybierali Cisco, ze względu na rozwiązania wspierające produktywność pracowników, cechujące się bezpieczeństwem i skalowalnościąSą one teraz dostępne jako rozwiązania pakietowe wspierające organizacje, które dysponują już wiedzą, jakie zmiany względem ich pierwotnego podejścia są niezbędne: 

  • Zdalne centrum kontaktu – usługi technologiczne i wdrożeniowe, które umożliwiają przedstawicielom centrum kontaktu pracę z domu przy użyciu rozwiązań opartych na chmurze lub zapewniają bezpieczny zdalny dostęp do funkcjonującej w firmie technologii.  
  • Elastyczny dostęp zdalny – wiedza i technologia zapewniająca pracownikom dostęp do sieci, urządzeń końcowych umożliwiających współpracę oraz aplikacji biznesowych. W ofercie znajduje się wiele produktów i usług zaspokajających potrzeby różnych grup klientów – potrzebujących sprzętu, oprogramowania lub rozwiązań funkcjonujących na prywatnych urządzeniach użytkowników. 
  • Bezpieczeństwo pracy zdalnej – zabezpieczenia zdalnego dostępu dużej liczby użytkowników za pomocą narzędzi do analizy aktualnego obciążenia VPN, planowanie wdrożeń technologii Cisco Security, a także planowanie, projektowanie i konfiguracja sieci VPN, aby w bezpieczny sposób zarządzać zdalnym dostępem pracowników. 

Zaufane rozwiązania w miejscu pracy 

Organizacje muszą sprostać wyzwaniu, jakim jest powrót do „nowej normalności”, poszukując rozwiązań umożliwiających bezpieczny powrót pracowników do biur oraz nowych modeli biznesowych i organizacji pracy, które spełnią wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracowników i klientów. Rozwiązania Cisco wspierające wprowadzane zmiany to, między innymi: 

  • Łączność z biurem zdalnym – rozbudowa sieci firmowej o sąsiednie i zdalne lokalizacje, które spełniają wymagania użytkowników w zakresie większej przepustowości, szybszej łączności i większego bezpieczeństwa. Oferowane usługi i technologie pomagają klientom projektować i budować rozwiązania bezprzewodowej sieci LAN oraz zarządzać nimi. Zapewniają użytkownikom bezpieczny dostęp do aplikacji biznesowych przy wykorzystaniu odpowiednio zabezpieczonych i niezawodnych sieci bezprzewodowych. 
  • Monitorowanie zagęszczenia w biurach – wiedza specjalistyczna i technologia pomagająca zachować dystans społeczny w miejscu pracy. Rozwiązanie oparte na DNA Spaces wykorzystuje infrastrukturę bezprzewodową do analizowania zachowań użytkowników w różnych lokalizacjach, umożliwiając organizacjom podejmowanie decyzji dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy. Będzie dostępne od lipca. 

 

Dodatkowe materiały: 

 

.:|:.:|:.